Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Hình ảnh

$\boxed{\text{Chuyên Đề}}$ Phương trình vô tỉ - Hệ phương trình


 • Please log in to reply
Chủ đề này có 454 trả lời

#21 canhhoang30011999

canhhoang30011999

  Thiếu úy

 • Thành viên
 • 634 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:A1K43 THPT chuyên Phan Bội Châu
 • Sở thích:toán

Đã gửi 05-04-2014 - 16:55

Các bài làm hầu như không ghi ĐKXĐ vào, các bạn chú ý nhé. (Nhớ trích dẫn đề nữa)

 

Giải pt:

19) $\sqrt{2x^2+8x+6}+\sqrt{x^2-1}=2x+2$

 

20) $\sqrt[3]{24+x}+\sqrt{12-x}=6$

 

21) $(x+1)(x+4)=5\sqrt{x^2+5x+28}$

 

22) $4\sqrt{(4-x)(2+x)}=x^2-2x-12$

 

23) $\sqrt{3x-2}+\sqrt{x-1}=4x-9+2\sqrt{3x^2-5x+2}$

 

24) $5\sqrt{x}+\frac{5}{2\sqrt{x}}=2x+\frac{1}{2x}+4$

 

25) $x^2-2x=2\sqrt{2x-1}$

 

26) $x^3+1=2\sqrt[3]{2x-1}$

23 Đặt $\sqrt{3x-2}+\sqrt{x-1}=t$

ta có $t^{2}=4x-3+2\sqrt{3x^{2}-5x+2}$

pt trơt thành $t^{2}-t-6=0$

24 đặt $\sqrt{x}+\frac{1}{2\sqrt{x}}= t$

pt trở thành

$5t= 2t^{2}+2$

đến đây xét các TH là ra#22 canhhoang30011999

canhhoang30011999

  Thiếu úy

 • Thành viên
 • 634 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:A1K43 THPT chuyên Phan Bội Châu
 • Sở thích:toán

Đã gửi 05-04-2014 - 16:59

Các bài làm hầu như không ghi ĐKXĐ vào, các bạn chú ý nhé. (Nhớ trích dẫn đề nữa)

 

Giải pt:

19) $\sqrt{2x^2+8x+6}+\sqrt{x^2-1}=2x+2$

 

20) $\sqrt[3]{24+x}+\sqrt{12-x}=6$

 

21) $(x+1)(x+4)=5\sqrt{x^2+5x+28}$

 

22) $4\sqrt{(4-x)(2+x)}=x^2-2x-12$

 

23) $\sqrt{3x-2}+\sqrt{x-1}=4x-9+2\sqrt{3x^2-5x+2}$

 

24) $5\sqrt{x}+\frac{5}{2\sqrt{x}}=2x+\frac{1}{2x}+4$

 

25) $x^2-2x=2\sqrt{2x-1}$

 

26) $x^3+1=2\sqrt[3]{2x-1}$

25 $pt\Leftrightarrow x^{2}=(\sqrt{2x-1}+1)^{2}$

đến đây xét các TH là ra

26 đặt $\sqrt[3]{2x-1}=t$

ta có hệ $\left\{\begin{matrix} & t^{3}=2x-1 & \\ & x^{3}=2t-1 & \end{matrix}\right.$

đến đây trừ vế vế là ra#23 Kaito Kuroba

Kaito Kuroba

  Thiếu úy

 • Thành viên
 • 656 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:HCM
 • Sở thích:$...$

Đã gửi 06-04-2014 - 07:47


Giải pt:

19) $\sqrt{2x^2+8x+6}+\sqrt{x^2-1}=2x+2$

 

19.

pttd: $\sqrt{x^2-1}+\sqrt{2x^2+8x+6}-(2x+2)=0 \Leftrightarrow \sqrt{x^2-1}-\frac{2(x^2-1)}{\sqrt{2x^2+8x+6}+(2x+2)}=0\Rightarrow \sqrt{x^2-1}=0\Rightarrow \begin{bmatrix} x=-1 & \\ x=1& \end{bmatrix}$


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Kaito Kuroba: 06-04-2014 - 07:48


#24 Kaito Kuroba

Kaito Kuroba

  Thiếu úy

 • Thành viên
 • 656 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:HCM
 • Sở thích:$...$

Đã gửi 06-04-2014 - 07:51


21) $(x+1)(x+4)=5\sqrt{x^2+5x+28}$

 

 

21.

pttd: $x^2+5x+4=5\sqrt{x^2+5x+28}$

 

đặt: $\sqrt{x^2+5x+28}=t$

 

pttt: $t^2-5t-24=0$

 

đến đây chắc OK!!!!


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Kaito Kuroba: 06-04-2014 - 07:51


#25 Kaito Kuroba

Kaito Kuroba

  Thiếu úy

 • Thành viên
 • 656 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:HCM
 • Sở thích:$...$

Đã gửi 06-04-2014 - 07:57


 

22) $4\sqrt{(4-x)(2+x)}=x^2-2x-12$

 

 

 

22.

pttd: $4\sqrt{8+2x-x^2}=x^2+2x-12$

đặt: $8+2x-x^2=t\Rightarrow x^2-2x-12=-4-t$

thế vào pt bình phương (cần phải Đặt ĐK VP không âm) là OK!!#26 canhhoang30011999

canhhoang30011999

  Thiếu úy

 • Thành viên
 • 634 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:A1K43 THPT chuyên Phan Bội Châu
 • Sở thích:toán

Đã gửi 06-04-2014 - 16:12

19.

pttd: $\sqrt{x^2-1}+\sqrt{2x^2+8x+6}-(2x+2)=0 \Leftrightarrow \sqrt{x^2-1}-\frac{2(x^2-1)}{\sqrt{2x^2+8x+6}+(2x+2)}=0\Rightarrow \sqrt{x^2-1}=0\Rightarrow \begin{bmatrix} x=-1 & \\ x=1& \end{bmatrix}$

bạn thiếu th

$\frac{2}{2}-\frac{2}{\sqrt{2x^{2}+8x+6}+2x+2}= 0$$\Leftrightarrow \sqrt{2x^{2}+8x+6}+2x+2=2$#27 Viet Hoang 99

Viet Hoang 99

  $\textbf{Trương Việt Hoàng}$

 • Thành viên
 • 2289 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Thái Bình
 • Sở thích:Make more money

Đã gửi 06-04-2014 - 17:36

Các bài làm hầu như không ghi ĐKXĐ vào, các bạn chú ý nhé. (Nhớ trích dẫn đề nữa)

 

Giải pt:

19) $\sqrt{2x^2+8x+6}+\sqrt{x^2-1}=2x+2$

 

20) $\sqrt[3]{24+x}+\sqrt{12-x}=6$

 

21) $(x+1)(x+4)=5\sqrt{x^2+5x+28}$

 

22) $4\sqrt{(4-x)(2+x)}=x^2-2x-12$

 

23) $\sqrt{3x-2}+\sqrt{x-1}=4x-9+2\sqrt{3x^2-5x+2}$

 

24) $5\sqrt{x}+\frac{5}{2\sqrt{x}}=2x+\frac{1}{2x}+4$

 

25) $x^2-2x=2\sqrt{2x-1}$

 

26) $x^3+1=2\sqrt[3]{2x-1}$

19.

Cách 2:

ĐKXĐ: $x\geq 1$ hoặc $x=-1$.

+ $x=-1$ là nghiệm của pt
+ $x\geq 1$

$\sqrt{(x+1)2(x+3)}+\sqrt{(x+1)(x-1)}=2(x+1)\Leftrightarrow \sqrt{2(x+3)}=2\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}$
Bình phương, OK!

Ra $x=1$ (thỏa) hoặc $x=-\frac{25}{7}$ (loại)#28 Viet Hoang 99

Viet Hoang 99

  $\textbf{Trương Việt Hoàng}$

 • Thành viên
 • 2289 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Thái Bình
 • Sở thích:Make more money

Đã gửi 06-04-2014 - 17:43

Giải pt:
27) $\sqrt{x-1}+\sqrt{x+3}+2\sqrt{(x-1)(x^2-3x+5)}=4-2x$

 

28) $x^2+(3-\sqrt{x^2+2})x=1+2\sqrt{x^2+2}$

 

29) $x^2+x+12\sqrt{x+1}=36$

 

30) $2(1-x)\sqrt{x^2+2x-1}=x^2-2x-1$

 

31) $x+\sqrt{5+\sqrt{x-1}}=0$

 

32) $x^2+2\sqrt{x+\frac{3}{2}}=\frac{9}{4}$

 

33) $\sqrt{1-x}+\sqrt{(x-1)(x-2)}+(x-2)\sqrt{\frac{x-1}{x-2`}}=3$

 

34) $(x-2)(x+2)+4(x-2)\sqrt{\frac{x+2}{x-2}}=-3$

 

35) $\sqrt[3]{x+1}+\sqrt[3]{7-x}=2$


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Viet Hoang 99: 06-04-2014 - 20:38


#29 Trang Luong

Trang Luong

  Đại úy

 • Thành viên
 • 1834 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:$ \heartsuit \int_{K48}^{HNUE}\heartsuit $

Đã gửi 06-04-2014 - 19:15

 

35) $\sqrt[3]{x+1}+\sqrt[3]{7-x}=2$

Đặt $\sqrt[3]{x+1}=a,\sqrt[3]{7-x}=b$

$\Rightarrow \left\{\begin{matrix} a+b=2\\ a^3+b^3=8\\ \end{matrix}\right.\Rightarrow (a+b)ab=0\Rightarrow ab=0$


"Nếu bạn hỏi một người giỏi trượt băng làm sao để thành công, anh ta sẽ nói với bạn: ngã, đứng dậy là thành công"
Issac Newton

#30 Trang Luong

Trang Luong

  Đại úy

 • Thành viên
 • 1834 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:$ \heartsuit \int_{K48}^{HNUE}\heartsuit $

Đã gửi 06-04-2014 - 19:18

 

29) $x^2+x+12\sqrt{x+1}=36$

 

29.

Ta có : $x^2+2x+1=x+1+36-12\sqrt{x+1}\Leftrightarrow (x+1)^2=\left ( \sqrt{x+1}-6 \right )^2$


"Nếu bạn hỏi một người giỏi trượt băng làm sao để thành công, anh ta sẽ nói với bạn: ngã, đứng dậy là thành công"
Issac Newton

#31 Dam Uoc Mo

Dam Uoc Mo

  Sĩ quan

 • Thành viên
 • 433 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Nơi Có Ý Chí
 • Sở thích:Đi Lang Thang

Đã gửi 06-04-2014 - 20:01

Giải pt:
27) $\sqrt{x-1}+\sqrt{x+3}+2\sqrt{(x-1)(x^2-3x+5)}=4-2x$

 

28) $x^2+(3-\sqrt{x^2+2})x=1+2\sqrt{x^2+2}$

 

29) $x^2+x+12\sqrt{x+1}=36$

 

30) $2(1-x)\sqrt{x^2+2x-1}=x^2-2x-1$

 

31) $x+\sqrt{5+\sqrt{x-1}}=0$

 

32) $x^2+2\sqrt{x+\frac{3}{2}}=\frac{9}{4}$

 

33) $\sqrt{1-x}+\sqrt{(x-1)(x-2)}+(x-2)\sqrt{\frac{x-1}{x-2`}}=3$

 

34) $(x-2)(x+2)+4(x-2)\sqrt{\frac{x+2}{x-2}}=-3$

 

35) $\sqrt[3]{x+1}+\sqrt[3]{7-x}=2$

Câu 31: ĐK: $x\geq 1\Rightarrow VT>0.$ PT vô nghiệm. :)


Batman: Anh hùng có thể là bất kì ai. Thậm chí là một người đàn ông với một hành động đơn giản như đặt lên vai một cậu bé chiếc áo khoác một cách an toàn, để cho cậu ấy biết rằng thế giới vẫn chưa đi tới hồi kết. – The Dark Knight Rises.

 

 

http://news.go.vn/di...m-nguoi-doi.htm


#32 Viet Hoang 99

Viet Hoang 99

  $\textbf{Trương Việt Hoàng}$

 • Thành viên
 • 2289 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Thái Bình
 • Sở thích:Make more money

Đã gửi 06-04-2014 - 20:05

 


Giải pt:
27) $\sqrt{x-1}+\sqrt{x+3}+2\sqrt{(x-1)(x^2-3x+5)}=4-2x$

 

 

27)

ĐKXĐ: $x\geq 1$

Với $x\geq 1$ ta có:

$VT=\sqrt{x-1}+\sqrt{x+3}+2\sqrt{(x-1)(x^2-3x+5)}\geq \sqrt{0}+\sqrt{4}+2\sqrt{0}=2$

$VP=4-2x\leq 2$

Vậy $VT=VP=2$

$\Leftrightarrow x=1$ (thỏa)

 #33 Dam Uoc Mo

Dam Uoc Mo

  Sĩ quan

 • Thành viên
 • 433 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Nơi Có Ý Chí
 • Sở thích:Đi Lang Thang

Đã gửi 06-04-2014 - 20:09

Giải pt:
 

 

30) $2(1-x)\sqrt{x^2+2x-1}=x^2-2x-1$

 

 

Câu 30 : Đặt $\sqrt{x^{2}+2x-1}=t\geq 0\Rightarrow PT$ trở thành : $(2-2x)t=t^{2}-4x\Leftrightarrow t^{2}-4x+2xt-2t=0\Leftrightarrow (t-2)(t+2x)=0.$


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Dam Uoc Mo: 06-04-2014 - 20:20

Batman: Anh hùng có thể là bất kì ai. Thậm chí là một người đàn ông với một hành động đơn giản như đặt lên vai một cậu bé chiếc áo khoác một cách an toàn, để cho cậu ấy biết rằng thế giới vẫn chưa đi tới hồi kết. – The Dark Knight Rises.

 

 

http://news.go.vn/di...m-nguoi-doi.htm


#34 Dam Uoc Mo

Dam Uoc Mo

  Sĩ quan

 • Thành viên
 • 433 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Nơi Có Ý Chí
 • Sở thích:Đi Lang Thang

Đã gửi 06-04-2014 - 20:17

 

 

28) $x^2+(3-\sqrt{x^2+2})x=1+2\sqrt{x^2+2}$

 

 

Câu 28:
$PT\Leftrightarrow x^{2}+3x-1=(x+2)\sqrt{x^{2}+2}$

Đặt $\sqrt{x^{2}+2}=t$$\Rightarrow t^{2}+3(x-1)=(x+2)t\Leftrightarrow (t-3)(t-x+1)=0.$


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Dam Uoc Mo: 06-04-2014 - 20:19

Batman: Anh hùng có thể là bất kì ai. Thậm chí là một người đàn ông với một hành động đơn giản như đặt lên vai một cậu bé chiếc áo khoác một cách an toàn, để cho cậu ấy biết rằng thế giới vẫn chưa đi tới hồi kết. – The Dark Knight Rises.

 

 

http://news.go.vn/di...m-nguoi-doi.htm


#35 Trang Luong

Trang Luong

  Đại úy

 • Thành viên
 • 1834 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:$ \heartsuit \int_{K48}^{HNUE}\heartsuit $

Đã gửi 06-04-2014 - 20:25

32. Ta có : $x^2-\frac{9}{4}+2\sqrt{x+\frac{3}{2}}=0\Leftrightarrow x^2-\frac{9}{4}+1+\frac{3}{2}+x=x+\frac{3}{2}-2\sqrt{\frac{3}{2}+x}+1\Leftrightarrow \left ( x+\frac{1}{2} \right )^2=\left ( 1-\sqrt{x+\frac{3}{2}} \right )^2$


"Nếu bạn hỏi một người giỏi trượt băng làm sao để thành công, anh ta sẽ nói với bạn: ngã, đứng dậy là thành công"
Issac Newton

#36 Dam Uoc Mo

Dam Uoc Mo

  Sĩ quan

 • Thành viên
 • 433 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Nơi Có Ý Chí
 • Sở thích:Đi Lang Thang

Đã gửi 06-04-2014 - 20:32

Giải pt:

32) $x^2+2\sqrt{x+\frac{3}{2}}=\frac{9}{4}$

 

$PT\Leftrightarrow (x-3/2)(x+3/2)+2\sqrt{x+3/2}=0$

Đặt $\sqrt{x+3/2}=t\geq 0$ $\Rightarrow (t^{2}-3).t^{2}+2t=0\Leftrightarrow t(t-1)^{2}(t+2)=0.$


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Dam Uoc Mo: 06-04-2014 - 20:55

Batman: Anh hùng có thể là bất kì ai. Thậm chí là một người đàn ông với một hành động đơn giản như đặt lên vai một cậu bé chiếc áo khoác một cách an toàn, để cho cậu ấy biết rằng thế giới vẫn chưa đi tới hồi kết. – The Dark Knight Rises.

 

 

http://news.go.vn/di...m-nguoi-doi.htm


#37 Viet Hoang 99

Viet Hoang 99

  $\textbf{Trương Việt Hoàng}$

 • Thành viên
 • 2289 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Thái Bình
 • Sở thích:Make more money

Đã gửi 06-04-2014 - 20:36

 

 

32) $x^2+2\sqrt{x+\frac{3}{2}}=\frac{9}{4}$

 

33) $\sqrt{1-x}+\sqrt{(x-1)(x-2)}+(x-2)\sqrt{\frac{x-1}{x-2}}=3$

 

34) $(x-2)(x+2)+4(x-2)\sqrt{\frac{x+2}{x-2}}=-3$

 

 

32) ĐKXĐ: $x\geq \frac{-3}{2}$
$x^2+2\sqrt{x+\frac{3}{2}}=\frac{9}{4}$

$\Leftrightarrow x^2-\frac{9}{4}+2\sqrt{x+\frac{3}{2}}=0$

$\Leftrightarrow (x-\frac{3}{2})(x+\frac{3}{2})+2\sqrt{x+\frac{3}{2}}=0$

Đặt $\sqrt{x+\frac{3}{2}}=a\geq 0$

Pttt: $(a^2-3)a^2+2a=0\Leftrightarrow a(a+2)(a-1)^2=0$

$\Leftrightarrow \begin{bmatrix}a=0 & & \\ a=-2 (L) & & \\ a=1 \end{bmatrix}$

$\Rightarrow \begin{bmatrix}x=-1,5 & & \\ x=-0,5 & & \end{bmatrix}$

 

33) ĐKXĐ: $x\leq 1\Rightarrow x-2<0$

Pttt: 

$\sqrt{1-x}+\sqrt{(x-1)(x-2)}$ - $\sqrt{\frac{(x-2)^2(x-1)}{x-2}}=3$ (Do $x-2<0$ nên đổi dấu trước cái căn thứ 3)

$\Leftrightarrow \sqrt{1-x}+\sqrt{(x-1)(x-2)}-\sqrt{(x-2)(x-1)}=3$

$\Leftrightarrow x=-8$ (thỏa)
 

34) ĐKXĐ: $x>2$ hoặc $x\leq -2$

Đặt $(x-2)\sqrt{\frac{x+2}{x-2}}=a\Rightarrow a^2=(x+2)(x-2)$

Pttt: $a^2+4a+3=0\Leftrightarrow \begin{bmatrix}a=-3 & & \\ a=-1 & & \end{bmatrix}$

$\Rightarrow \begin{bmatrix}a^2=9 & & \\ a^2=1 & & \end{bmatrix}\Rightarrow \begin{bmatrix}x=-\sqrt{13} & & \\ x=-\sqrt{5} & & \end{bmatrix}$ 


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Viet Hoang 99: 06-04-2014 - 20:52


#38 Viet Hoang 99

Viet Hoang 99

  $\textbf{Trương Việt Hoàng}$

 • Thành viên
 • 2289 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Thái Bình
 • Sở thích:Make more money

Đã gửi 06-04-2014 - 20:45

Giải pt:
36)  $x(x+5)=3\sqrt[3]{x^2+5x+2}-4$

 

37) $\sqrt{x-\sqrt{x^2-1}}+\sqrt{x+\sqrt{x^2-1}}=2$

 

38) $\sqrt{2x^2-9x+4}+3\sqrt{2x-1}=\sqrt{2x^2+21x-11}$

 

39) $\sqrt{4x^2+5x+1}-2\sqrt{x^2-x+1}=9x-3$

 

40) $2(x^2-3x+2)=3\sqrt{x^3+8}$

 

41) $x^2+3\sqrt{x^2-1}=\sqrt{x^4-x^2+1}$

 

42) $\sqrt[3]{3x+1}+\sqrt[3]{5-x}+\sqrt[3]{2x-9}-\sqrt[3]{4x-3}=0$


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Viet Hoang 99: 06-04-2014 - 21:41


#39 Dam Uoc Mo

Dam Uoc Mo

  Sĩ quan

 • Thành viên
 • 433 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Nơi Có Ý Chí
 • Sở thích:Đi Lang Thang

Đã gửi 06-04-2014 - 20:58

Giải pt:

37) $\sqrt{x-\sqrt{x^2-1}}+\sqrt{x+\sqrt{x^2-1}}=2$

 

ĐK |x|$\geq 1$
Bình phương 2 vế có :$PT\Leftrightarrow 2x+2\sqrt{1}=4\Leftrightarrow x=1.$


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Dam Uoc Mo: 06-04-2014 - 21:01

Batman: Anh hùng có thể là bất kì ai. Thậm chí là một người đàn ông với một hành động đơn giản như đặt lên vai một cậu bé chiếc áo khoác một cách an toàn, để cho cậu ấy biết rằng thế giới vẫn chưa đi tới hồi kết. – The Dark Knight Rises.

 

 

http://news.go.vn/di...m-nguoi-doi.htm


#40 Dam Uoc Mo

Dam Uoc Mo

  Sĩ quan

 • Thành viên
 • 433 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Nơi Có Ý Chí
 • Sở thích:Đi Lang Thang

Đã gửi 06-04-2014 - 21:10

Giải pt:

39) $\sqrt{4x^2+5x+1}-2\sqrt{x^2-x+1}=9x-3$

 

ĐK: $\begin{bmatrix}x\geq \frac{-1}{4} \\ x\leq -1 \end{bmatrix}$
Đặt $\sqrt{4x^{2}+5x+1}=a\geq 0,\sqrt{x^{2}-x+1}=b>0\Rightarrow a-2b=a^{2}-4b^{2}\Leftrightarrow (a-2b)(a+2b-1)=0.$


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Dam Uoc Mo: 06-04-2014 - 21:17

Batman: Anh hùng có thể là bất kì ai. Thậm chí là một người đàn ông với một hành động đơn giản như đặt lên vai một cậu bé chiếc áo khoác một cách an toàn, để cho cậu ấy biết rằng thế giới vẫn chưa đi tới hồi kết. – The Dark Knight Rises.

 

 

http://news.go.vn/di...m-nguoi-doi.htm

0 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh