Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Hình ảnh
* * * * * 12 Bình chọn

Bộ sưu tập TC Toán học và Tuổi trẻ từ năm 1994 đến nay

sưu tập toán học tuổi trẻ

 • Please log in to reply
Chủ đề này có 273 trả lời

#21 VietHungTran

VietHungTran

  Sĩ quan

 • Thành viên
 • 336 Bài viết
 • Giới tính:Nam

Đã gửi 10-11-2014 - 17:50

Tổng hợp các s năm 2011

 

Các số TC THTT năm 2011 cũng có nhiều trên diễn đàn này.

Sau đây là 12 số của năm 2011, trong đó nhiều tập tin từ một số website được tập hợp lại:

1.     Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 403 tháng 01 năm 2011:

http://www.fshare.vn/file/TJ017ZJ21T

2.     Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 404 tháng 02 năm 2011:

http://www.fshare.vn/file/T3ADKYF4GT

3.     Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 405 tháng 03 năm 2011:

http://www.fshare.vn/file/TQCPNC3THT

4.     Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 406 tháng 04 năm 2011:

http://www.fshare.vn/file/T7FDXGRS3T

5.     Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 407 tháng 05 năm 2011:

http://www.fshare.vn/file/TG8C3KBDYT

6.     Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 408 tháng 06 năm 2011:

http://www.fshare.vn/file/THHP2044KT

7.     Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 409 tháng 07 năm 2011:

http://www.fshare.vn/file/TT1NVDM53T

8.     Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 410 tháng 08 năm 2011:

http://www.fshare.vn/file/TK4TVYYRCT

9.     Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 411 tháng 09 năm 2011:

http://www.fshare.vn/file/T3GN48WMTT

10.   Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 412 tháng 10 năm 2011:

http://www.fshare.vn/file/TSSKHTKRST

11.   Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 413 tháng 11 năm 2011:

http://www.fshare.vn/file/TTVA8DAXGT

12.   Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 414 tháng 12 năm 2011:

            http://www.fshare.vn/file/TCBVZYR4NT

 

Tải các tập tin trên từ fshare hoặc trực tiếp từ:

(3 tập tin cuối bao gồm đường dẫn và trang bìa của từng số)

File gửi kèm#22 VietHungTran

VietHungTran

  Sĩ quan

 • Thành viên
 • 336 Bài viết
 • Giới tính:Nam

Đã gửi 10-11-2014 - 20:23

Tổng hợp các s năm 2012

 

Các số TC THTT năm 2012 cũng có nhiều ngay trên diễn đàn này.

Sau đây là 12 số của năm 2012, từ một số website được tập hợp lại:

 

1.     Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 415 tháng 01 năm 2012:

http://www.fshare.vn/file/TX222GKGMT

2.     Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 416 tháng 02 năm 2012:

http://www.fshare.vn/file/T0QSY9HDHT

3.     Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 417 tháng 03 năm 2012:

http://www.fshare.vn/file/TTJ4Z8AYGT

4.     Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 418 tháng 04 năm 2012:

http://www.fshare.vn/file/T4H1MTVT1T

5.     Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 419 tháng 05 năm 2012:

http://www.fshare.vn/file/T4WD8TYBWT

6.     Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 420 tháng 06 năm 2012:

http://www.fshare.vn/file/T288H5214T

7.     Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 421 tháng 07 năm 2012:

http://www.fshare.vn/file/TFDWWC82ZT

8.     Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 422 tháng 08 năm 2012:

http://www.fshare.vn/file/TC2B0VB5PT

9.     Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 423 tháng 09 năm 2012:

http://www.fshare.vn/file/TWMMT899TT

10.   Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 424 tháng 10 năm 2012:

http://www.fshare.vn/file/T0YRN1ACXT

11.   Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 425 tháng 11 năm 2012:

http://www.fshare.vn/file/TNWKQWJYTT

12.   Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 426 tháng 12 năm 2012:

            http://www.fshare.vn/file/TC93V4F80T

 

Tải tập tin từ các đường dẫn trên hoặc trực tiếp từ:

 

File gửi kèm#23 VietHungTran

VietHungTran

  Sĩ quan

 • Thành viên
 • 336 Bài viết
 • Giới tính:Nam

Đã gửi 10-11-2014 - 22:43

Tổng hợp các s năm 2013:

1.     Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 427 tháng 01 năm 2013:

http://www.fshare.vn/file/TX6K396NQT

2.     Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 428 tháng 02 năm 2013:

http://www.fshare.vn/file/TTN02HGHMT

3.     Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 429 tháng 03 năm 2013:

http://www.fshare.vn/file/TPKQZPBMNT

4.     Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 430 tháng 04 năm 2013:

http://www.fshare.vn/file/T1XMHVMXPT

5.     Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 431 tháng 05 năm 2013:

http://www.fshare.vn/file/T4PGAWQPVT

6.     Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 432 tháng 06 năm 2013:

http://www.fshare.vn/file/T3BHGTF1JT

7.     Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 433 tháng 07 năm 2013:

http://www.fshare.vn/file/TGPTBV0RYT

8.     Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 434 tháng 08 năm 2013:

http://www.fshare.vn/file/TGGQFZNRHT

9.     Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 435 tháng 09 năm 2013:

http://www.fshare.vn/file/TCKC6Z23YT

10.   Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 436 tháng 10 năm 2013:

http://www.fshare.vn/file/TWSQCDW6QT

11.   Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 437 tháng 11 năm 2013:

http://www.fshare.vn/file/TBJH5F3V3T

12.   Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 438 tháng 12 năm 2013:

http://www.fshare.vn/file/TJC5Y9JATT

 

Tải xuống từ các đường dẫn trên hoặc trực tiếp từ:#24 VietHungTran

VietHungTran

  Sĩ quan

 • Thành viên
 • 336 Bài viết
 • Giới tính:Nam

Đã gửi 10-11-2014 - 22:54

Lỗi, nên chuyển tập tin sang bài viết mới.

 

Loi_Dien_Dan.jpg

File gửi kèm


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi VietHungTran: 10-11-2014 - 22:58


#25 VietHungTran

VietHungTran

  Sĩ quan

 • Thành viên
 • 336 Bài viết
 • Giới tính:Nam

Đã gửi 11-11-2014 - 08:04

10 số đầu năm 2014:

1.     Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 439 Tháng 01 năm 2014:

http://www.fshare.vn/file/TFS3691XTT

2.     Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 440 Tháng 02 năm 2014:

http://www.fshare.vn/file/THWFBPJBHT

3.     Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 441 Tháng 03 năm 2014:

http://www.fshare.vn/file/TDFC8NXTNT

4.     Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 442 Tháng 04 năm 2014:

http://www.fshare.vn/file/TZA726GHTT

        5.     Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 443 Tháng 05 năm 2014:

http://www.fshare.vn/file/TGRQSBPPMT

        6.    Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 444 Tháng 06 năm 2014:

http://www.fshare.vn/file/TA85H5Z54T

        7.   Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 445 Tháng 07 năm 2014:

http://www.fshare.vn/file/T7M1XTGM0T

        8.   Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 446 Tháng 08 năm 2014:

http://www.fshare.vn/file/T2Q1HSHYNT

        9.   Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 447 Tháng 09 năm 2014:

http://www.fshare.vn/file/TAFDS1PYWT

        10. Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 448 Tháng 10 năm 2014:

http://www.fshare.vn/file/T2ZSJ842ST

 

 

Tải xuống từ các đường dẫn trên hoặc tải trực tiếp:

File gửi kèm#26 VietHungTran

VietHungTran

  Sĩ quan

 • Thành viên
 • 336 Bài viết
 • Giới tính:Nam

Đã gửi 11-11-2014 - 09:28

TC Toán học và Tuổi trẻ số 212, tháng 02 năm 1995:

Bia_THTT02_1995_212.jpg

- Tải xuống thông qua fshare: http://www.fshare.vn/file/TSZRCBGQKT

- Hoặc:

File gửi kèm#27 VietHungTran

VietHungTran

  Sĩ quan

 • Thành viên
 • 336 Bài viết
 • Giới tính:Nam

Đã gửi 11-11-2014 - 14:54

TC Toán học và Tuổi trẻ số 213, tháng 03 năm 1995:

 

Bia_THTT03_1995_213.jpg

- Tải xuống thông qua fshare: http://www.fshare.vn/file/TC9F1WAYMT

- Hoặc:

File gửi kèm#28 VietHungTran

VietHungTran

  Sĩ quan

 • Thành viên
 • 336 Bài viết
 • Giới tính:Nam

Đã gửi 11-11-2014 - 20:36

TC Toán học và Tuổi trẻ số 214, tháng 04 năm 1995:

 

Bia_THTT04_1995_214.jpg

- Tải xuống thông qua fshare: http://www.fshare.vn/file/T2STMX1ART

- Hoặc:

 

File gửi kèm#29 VietHungTran

VietHungTran

  Sĩ quan

 • Thành viên
 • 336 Bài viết
 • Giới tính:Nam

Đã gửi 12-11-2014 - 06:38

TC Toán học và Tuổi trẻ số 215, tháng 05 năm 1995:

 

Bia_THTT05_1995_215.jpg

- Tải xuống thông qua fshare: http://www.fshare.vn/file/T2GPR49ZWT

- Hoặc:

 

File gửi kèm#30 VietHungTran

VietHungTran

  Sĩ quan

 • Thành viên
 • 336 Bài viết
 • Giới tính:Nam

Đã gửi 12-11-2014 - 13:33

TC Toán học và Tuổi trẻ số 216, tháng 06 năm 1995:

 

Bia_THTT06_1995_216.jpg

 

- Tải xuống thông qua fshare: http://www.fshare.vn/file/T0MH7FJXMT

- Hoặc:

File gửi kèm#31 VietHungTran

VietHungTran

  Sĩ quan

 • Thành viên
 • 336 Bài viết
 • Giới tính:Nam

Đã gửi 12-11-2014 - 19:58

TC Toán học và Tuổi trẻ số 217, tháng 07 năm 1995:

 

Bia_THTT07_1995_217.jpg

 

- Tải xuống thông qua fshare: http://www.fshare.vn/file/TCQXKCGKYT

- Hoặc:

File gửi kèm#32 VietHungTran

VietHungTran

  Sĩ quan

 • Thành viên
 • 336 Bài viết
 • Giới tính:Nam

Đã gửi 13-11-2014 - 06:13

TC Toán học và Tuổi trẻ số 218, tháng 08 năm 1995:

 

Bia_THTT08_1995_218.jpg

 

Ti xuống thông qua fshare: http://www.fshare.vn/file/TPD5QBT59T

- Hoặc:

File gửi kèm#33 VietHungTran

VietHungTran

  Sĩ quan

 • Thành viên
 • 336 Bài viết
 • Giới tính:Nam

Đã gửi 13-11-2014 - 09:13

TC Toán học và Tuổi trẻ số 219, tháng 09 năm 1995:

 

Bia_THTT09_1995_219.jpg

 

- Ti xuống thông qua fshare: http://www.fshare.vn/file/TAG2Q617KT

- Hoặc: 

File gửi kèm


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi VietHungTran: 13-11-2014 - 09:14


#34 VietHungTran

VietHungTran

  Sĩ quan

 • Thành viên
 • 336 Bài viết
 • Giới tính:Nam

Đã gửi 13-11-2014 - 14:38

TC Toán học và Tuổi trẻ số 220, tháng 10 năm 1995:

 

Bia_THTT10_1995_220.jpg

- Tải xuóng thông qua fshare: http://www.fshare.vn/file/TMYJC5X0GT

- Hoặc:

File gửi kèm#35 VietHungTran

VietHungTran

  Sĩ quan

 • Thành viên
 • 336 Bài viết
 • Giới tính:Nam

Đã gửi 13-11-2014 - 15:56

TC Toán học và Tuổi trẻ số 221, tháng 11 năm 1995:

 

Bia_THTT11_1995_221.jpg

 

- Tải xuống thông qua fsahre: http://www.fshare.vn/file/TCJ32KDFST

- Hoặc:

 

File gửi kèm#36 duonghongson1999

duonghongson1999

  Lính mới

 • Thành viên
 • 8 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Hưng Yên
 • Sở thích:Chơi cầu lông, bóng bàn và thích học Toán

Đã gửi 13-11-2014 - 18:28

cam on ban#37 VietHungTran

VietHungTran

  Sĩ quan

 • Thành viên
 • 336 Bài viết
 • Giới tính:Nam

Đã gửi 13-11-2014 - 18:31

TC Toán học và Tuổi trẻ số 222, tháng 12 năm 1995:

 

Bia_THTT12_1995_225.jpg

 

- Tải xuống thông qua fshare: http://www.fshare.vn/file/TT6X8RQPVT

- Hoặc:

File gửi kèm#38 VietHungTran

VietHungTran

  Sĩ quan

 • Thành viên
 • 336 Bài viết
 • Giới tính:Nam

Đã gửi 13-11-2014 - 20:01

Tổng hợp 12 số TC Toán học và Tuổi trẻ năm 1995:

 

1. Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 211 tháng 01 năm 1995:

http://www.fshare.vn/file/TM7DNJA24T

2. Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 212 tháng 02 năm 1995:

http://www.fshare.vn/file/TSZRCBGQKT

3. Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 213 tháng 03 năm 1995:

http://www.fshare.vn/file/TC9F1WAYMT

4. Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 214 tháng 04 năm 1995:

http://www.fshare.vn/file/T2STMX1ART

5. Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 215 tháng 05 năm 1995:

http://www.fshare.vn/file/T2GPR49ZWT

6. Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 216 tháng 06 năm 1995:

http://www.fshare.vn/file/T0MH7FJXMT

7. Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 217 tháng 07 năm 1995:

http://www.fshare.vn/file/TCQXKCGKYT

8. Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 218 tháng 08 năm 1995:

http://www.fshare.vn/file/TPD5QBT59T

9. Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 219 tháng 09 năm 1995:

http://www.fshare.vn/file/TAG2Q617KT

10. Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 220 tháng 10 năm 1995:

http://www.fshare.vn/file/TMYJC5X0GT

11. Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 221 tháng 11 năm 1995:

http://www.fshare.vn/file/TCJ32KDFST

12. Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ số 222 tháng 12 năm 1995:

http://www.fshare.vn/file/TT6X8RQPVT

 

  - Tải thông qua word và fshare các số trên: http://www.fshare.vn/file/T9XFYF3YCT

  - Hoặc tải trực tiếp (có vẻ chậm đấy !):

File gửi kèm


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi VietHungTran: 13-11-2014 - 20:05


#39 VietHungTran

VietHungTran

  Sĩ quan

 • Thành viên
 • 336 Bài viết
 • Giới tính:Nam

Đã gửi 14-11-2014 - 05:22

TC Toán học và Tuổi trẻ số 223, tháng 01 năm 1996:

 

Bia_THTT01_1996_223.jpg

 

- Tải xuống thông qua fshare: http://www.fshare.vn/file/TA53CJ5TKT

- Hoặc tải trực tiếp (thường chậm, lúc được, lúc không):

File gửi kèm#40 VietHungTran

VietHungTran

  Sĩ quan

 • Thành viên
 • 336 Bài viết
 • Giới tính:Nam

Đã gửi 14-11-2014 - 13:53

TC Toán học và Tuổi trẻ số 224, tháng 02 năm 1996:

 

Bia_THTT02_1996_224.jpg

 

- Tải xuống thông qua fshare: http://www.fshare.vn/file/TGNSYM2D2T

- Hoặc tải trực tiếp (thường chậm, lúc được, lúc không):

File gửi kèmĐược gắn nhãn với một hoặc nhiều trong số những từ khóa sau: sưu tập, toán học tuổi trẻ

0 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh