Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Hình ảnh

gõ thử

thử

 • Please log in to reply
Chủ đề này có 34 trả lời

#21 kokothoat

kokothoat

  Binh nhì

 • Thành viên mới
 • 11 Bài viết

Đã gửi 12-06-2017 - 21:08

$\frac{a}{b}$#22 trthientuong

trthientuong

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 0 Bài viết
 • Giới tính:Nam

Đã gửi 13-06-2017 - 15:14

2\frac{a}{b} = \frac{8}{4}\frac{a}{b}


Ghé xem 2 website những mẫu nhà đẹphọc đàn piano nhé.


#23 deuthatday

deuthatday

  Binh nhì

 • Thành viên
 • 18 Bài viết

Đã gửi 13-06-2017 - 21:38

*** Cannot compile formula:
\begin{document}$a^{2-a}_1+\dfrac{1}{a_1}$\begin{itemize}\item $a+1=b$\item $b+1=1$\end{itemize}Ket thuc\end{document}

*** Error message:
Error: Nothing to show, formula is empty


#24 deuthatday

deuthatday

  Binh nhì

 • Thành viên
 • 18 Bài viết

Đã gửi 13-06-2017 - 21:39

*** Cannot compile formula:
\begin{tikzpicture}\coordinate (A) at (0,0);\coordinate (B) at (-60:12cm);\coordinate (C) at (240:12cm);\foreach \density in {20,30,...,160}{%\draw[fill=MidnightBlue!\density] (A)--(B)--(C)--cycle;\path(A) coordinate (X)-- (B) coordinate[pos=.15](A)-- (C) coordinate[pos=.15](B)-- (X) coordinate[pos=.15](C);}\end{tikzpicture}

*** Error message:
Error: Nothing to show, formula is empty


#25 deuthatday

deuthatday

  Binh nhì

 • Thành viên
 • 18 Bài viết

Đã gửi 13-06-2017 - 21:41

*** Cannot compile formula:


\begin{tikzpicture}[scale=2]
\shade[top color=blue,bottom color=gray!50]
(0,0) parabola (1.5,2.25) |- (0,0);
\draw (1.05cm,2pt) node[above]
{$\displaystyle\int_0^{3/2} \!\!x^2\mathrm{d}x$};

\draw[style=help lines] (0,0) grid (3.9,3.9)
[step=0.25cm] (1,2) grid +(1,1);

\draw[->] (-0.2,0) -- (4,0) node[right] {$x$};
\draw[->] (0,-0.2) -- (0,4) node[above] {$f(x)$};

\foreach \x/\xtext in {1/1, 1.5/1\frac{1}{2}, 2/2, 3/3}
\draw[shift={(\x,0)}] (0pt,2pt) -- (0pt,-2pt) node[below] {$\xtext$};

\foreach \y/\ytext in {1/1, 2/2, 2.25/2\frac{1}{4}, 3/3}
\draw[shift={(0,\y)}] (2pt,0pt) -- (-2pt,0pt) node[left] {$\ytext$};

\draw (-.5,.25) parabola bend (0,0) (2,4) node[below right] {$x^2$};
\end{tikzpicture}


*** Error message:
Error: Nothing to show, formula is empty


#26 deuthatday

deuthatday

  Binh nhì

 • Thành viên
 • 18 Bài viết

Đã gửi 13-06-2017 - 21:47

*** Cannot compile formula:


$a^{2-a}_1+\dfrac{1}{a_1}$
\begin{itemize}
\item $a+1=b$
\item $b+1=1$
\end{itemize}
Ket thuc \\
\begin{tikzpicture}[scale=2]
\shade[top color=blue,bottom color=gray!50]
(0,0) parabola (1.5,2.25) |- (0,0);
\draw (1.05cm,2pt) node[above]
{$\displaystyle\int_0^{3/2} \!\!x^2\mathrm{d}x$};

\draw[style=help lines] (0,0) grid (3.9,3.9)
[step=0.25cm] (1,2) grid +(1,1);

\draw[->] (-0.2,0) -- (4,0) node[right] {$x$};
\draw[->] (0,-0.2) -- (0,4) node[above] {$f(x)$};

\foreach \x/\xtext in {1/1, 1.5/1\frac{1}{2}, 2/2, 3/3}
\draw[shift={(\x,0)}] (0pt,2pt) -- (0pt,-2pt) node[below] {$\xtext$};

\foreach \y/\ytext in {1/1, 2/2, 2.25/2\frac{1}{4}, 3/3}
\draw[shift={(0,\y)}] (2pt,0pt) -- (-2pt,0pt) node[left] {$\ytext$};

\draw (-.5,.25) parabola bend (0,0) (2,4) node[below right] {$x^2$};
\end{tikzpicture}


*** Error message:
Error: Nothing to show, formula is empty

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi deuthatday: 13-06-2017 - 21:52


#27 deuthatday

deuthatday

  Binh nhì

 • Thành viên
 • 18 Bài viết

Đã gửi 13-06-2017 - 21:54

*** Cannot compile formula:
$a^{2-a}_1+\dfrac{1}{a_1}$\begin{itemize}\item $a+1=b$\item $b+1=1$\end{itemize}Ket thuc

*** Error message:
Error: Nothing to show, formula is empty

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi deuthatday: 13-06-2017 - 21:54


#28 deuthatday

deuthatday

  Binh nhì

 • Thành viên
 • 18 Bài viết

Đã gửi 13-06-2017 - 21:59

Bài 1: Cho $a, b, c$ là các số thực dương thỏa mãn \({a^2} + {b^2} + {c^2} + abc = 4\). Chứng minh rằng: \(a + b + c \ge 3\).

Bài 2: Chứng minh rằng nếu $x,y,z$ là các số thực dương thảo mãn điều kiện:

\[\left\{ \begin{array}{l} x + y + z > 0\\ xy + yz + zx > 0\\ xyz > 0 \end{array} \right.\]

Chứng minh rằng $x>0$


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi deuthatday: 13-06-2017 - 22:02


#29 deuthatday

deuthatday

  Binh nhì

 • Thành viên
 • 18 Bài viết

Đã gửi 13-06-2017 - 22:03

\[\left\{ \begin{array}{l} x + y + z > 0\\ xy + yz + zx > 0\\ xyz > 0 \end{array} \right.\]#30 thuyvan1990

thuyvan1990

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 0 Bài viết
 • Giới tính:Nam

Đã gửi 29-07-2017 - 16:30

ax + by+c = 0#31 DaoLeAnhThu123

DaoLeAnhThu123

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 0 Bài viết

Đã gửi 02-08-2017 - 22:06

$\frac{a}{b}+1$#32 Lost The Ring

Lost The Ring

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 1 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:THPT Châu Thành (BR-VT)
 • Sở thích:Thích những gì bản thân cảm thấy thích :)

Đã gửi 03-08-2017 - 09:44

$ frac{x}{y+z}$


:icon13: Hãy ăn sáng như một vị vua,ăn trưa như một hoàng tử và bữa tối như một gã ăn mày :excl:

                                                                                          >:)  >:)  >:)  :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2:  >:)  >:)  >:)


#33 Lost The Ring

Lost The Ring

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 1 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:THPT Châu Thành (BR-VT)
 • Sở thích:Thích những gì bản thân cảm thấy thích :)

Đã gửi 03-08-2017 - 09:45

$ frac{1}{a+b}$


:icon13: Hãy ăn sáng như một vị vua,ăn trưa như một hoàng tử và bữa tối như một gã ăn mày :excl:

                                                                                          >:)  >:)  >:)  :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2:  >:)  >:)  >:)


#34 vietlao001

vietlao001

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 4 Bài viết

Đã gửi 13-08-2017 - 17:25

Thử: #35 vietlao001

vietlao001

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 4 Bài viết

Đã gửi 13-08-2017 - 17:27

$B = \sqrt {11}  + \sqrt {12} $1 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh