Đến nội dung


Hình ảnh

Đề kiểm tra định kỳ lớp ôn thi HSG


  • Please log in to reply
Chưa có bài trả lời

#1 giomienque

giomienque

    Binh nhất

  • Banned
  • 30 Bài viết

Đã gửi 12-10-2017 - 23:05

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐỊNH KỲ HẰNG TUẦN


Câu 1 (5 điểm).
a) Giải phương trình: $x^{4028}+\sqrt{x^{2014}+4}=4$
b) Cho số thực $x$ thỏa: $$2\left(4x^{3}-x+3\right)^{3}=3+2x^{3}$$
Tính giá trị của biểu thức: $$M=x^9+x^6+x^3 +1$$
 

Câu 2 (4 điểm).
a) Cho tam giác $ABC$. Gọi $A_1, B_1, C_1$ là điểm bất kì trên cạnh $BC,CA$ và $AB$ sao cho các đường thẳng $AA_1,BB_1,CC_1$ đồng quy. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $T=AC_1.BA_1.CB_1$.
b) Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$, cho đường thẳng $d:x+y+3=0$ và hai elip $(E_1):\dfrac{x^{2}}{10}+\dfrac{y^{2}}{6}=1$; $(E_2):\dfrac{x^{2}}{a^{2}}+\dfrac{y^{2}}{b^{2}}=1,\left(a>b>0\right)$ có cùng tiêu điểm. Biết rằng $(E_2)$ đi qua $M$ thuộc đường thẳng $d$. Tìm tọa độ điểm $M$ sao cho $(E_2)$ có độ dài trục lớn nhỏ nhất.

Câu 3 (4 điểm).
Cho hình thang $ABCD$ vuông góc ở $A$ và $D$, $AB=AD=a,DC=2a$. Trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$ tại $D$, lấy điểm $S$ sao cho $SD=a\sqrt{2}$. Gọi $M$ là điểm trên cạnh $AB$ với $AM=x$. Qua $M$ dựng mặt phẳng $(Q)$ vuông góc với $BD$, lần lượt cắt cạnh $DC,SC,SB$ tại $N,L,K$.
a) Tính góc giữa hai mặt phẳng $(SBC)$ và $(ABCD)$.
b) Xác định và tính theo $x$ diện tích thiết diện của hình chóp $S.ABCD$ cắt bởi $(Q)$. Tìm $x$ để diện tích thiết diện này lớn nhất.
 

Câu 4 (4 điểm). Cho dãy số $(u_n)$ xác định như sau: $$\left\{ \begin{array}[t]{l}
u_{1}=4\\
u_{n+1}=\left(n+1\right)u_{n}-3n
\end{array},\forall n\in\mathbb{N}^{*}\right.$$.
Tìm số hạng tổng quát của số $(u_n)$ và số 5043 có thuộc dãy số $(u_n)$?
 

Câu 5 (3 điểm). Tìm số hoán vị của các chữ số từ 1 đến 9 sao cho trong mỗi hoán vị không chứa các "khối" 48; 89 và 143.


Giải toán 12 GT NCGiải toán 12 GT CB - Giải toán 12 HH NC -  Giải toán 12 HH CB - Giái toán 11 ĐS&GT NCGiái toán 11 ĐS&GT CB - Giải toán 11 HH NCGiải toán 11 HH CB - Giải toán 10 ĐS NCGiải toán 10 ĐS CB - Giải toán 10 HH NCGiải toán 10 HH CB - Giải toán 9 tập 1 -  Giải toán 9 tập 2Giải toán 8 tập 1Giải toán 8 tập 2Giải toán 7 tập 1Giải toán 7 tập 2Giải toán 6 tập 1Giải toán 6 tập 2 - Giải lý 12 NC - Giải Lý 12 CBGiải lý 11 NC - Giải Lý 11 CBGiải lý 10 NC - Giải Lý 10 CB - Giải Lý 9 - Giải Lý 8Giải Lý 7Giải Lý 6Giải Hoá 12 NC - Giải Hoá 12 CBGiải Hoá 11 NC - Giải Hoá 11 CBGiải Hoá 10 NC - Giải Hoá 10 CB - Giải Hoá 9Giải Hoá 8 - Giải Sinh 12 NC - Giải Sinh 12 CB - Giải Sinh 11 NC - Giải Sinh 11 CB - Giải Sinh 10 NC - Giải Sinh 10 CB - Giải Sinh 9Giải Sinh 8Giải Sinh 7Giải Sinh 6Soạn văn 12 - Soạn văn 11 - Soạn văn 10 - Soạn văn 9 - Soạn văn 8 - Soạn văn 7 - Soạn văn 6 - Soạn Sử 12Soạn Sử 11Soạn Sử 10Soạn Sử 9Soạn Sử 8Soạn Sử 7Soạn Sử 6 - Soạn Địa 12Soạn Địa 11Soạn Địa 10Soạn Địa 9Soạn Địa 8Soạn Địa 7Soạn Địa 6 - Soạn Anh 12 NCSoạn Anh 12 CBSoạn Anh 11 NCSoạn Anh 11 CBSoạn Anh 10 NCSoạn Anh 10 CB - Soạn Anh 9Soạn Anh 8 -Soạn Anh 7Soạn Anh 6.

 

0 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh