Đến nội dung


Thông báo

Thời gian vừa qua do diễn đàn gặp một số vấn đề về kĩ thuật nên thỉnh thoảng không truy cập được, mong các bạn thông cảm. Hiện nay vấn đề này đã được giải quyết triệt để. Nếu các bạn gặp lỗi trong lúc sử dụng diễn đàn, xin vui lòng thông báo cho Ban Quản Trị.


Hình ảnh

$\sum \frac{1}{2-a}\geq 3$


 • Please log in to reply
Chủ đề này có 8 trả lời

#1 Leuleudoraemon

Leuleudoraemon

  Hạ sĩ

 • Thành viên
 • 64 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Nghệ An
 • Sở thích:những cai ngu người và buồn cười

Đã gửi 10-03-2018 - 22:09

 1. Cho a,b,c>0 và $a^2+b^2+c^2=3$: CM; $\sum \frac{1}{2-a}\geq 3$
 2. Cho x,y,z.>0. Cm: $\frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2+zx+zy}}+\frac{y+z}{\sqrt{y^2+z^2+xy+xz}}+\frac{z+x}{\sqrt{z^2+x^2+yz+xy}}\leq 3$
 3. x,y,z>0 thỏa mãn x+y+z=3. Cm  $\sum \frac{4x+5}{x^3+xy^2+3xyz}\geq \frac{162}{x^2+y^2+z^2+27}$
 4. a,b,c>0. Cm $\frac{a^2+b^2+c^2}{ab+bc+ca}\geq \frac{ab}{a^2+ab+bc}+\frac{bc}{b^2+bc+ca}+\frac{ca}{c^2+ca+ab}$
 5. a,b,c>0 tm $a^2+b^2+c^2=3$. Cm  $\sum \frac{a^2+b^2}{a+b}\geq 3$


#2 Leuleudoraemon

Leuleudoraemon

  Hạ sĩ

 • Thành viên
 • 64 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Nghệ An
 • Sở thích:những cai ngu người và buồn cười

Đã gửi 12-03-2018 - 22:50

 

 1. Cho a,b,c>0 và $a^2+b^2+c^2=3$: CM; $\sum \frac{1}{2-a}\geq 3$

không chắc lắm nhờ các bn suy nghĩ tiếp

 

 

2.Cho x,y,z.>0. Cm: $\frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2+zx+zy}}+\frac{y+z}{\sqrt{y^2+z^2+xy+xz}}+\frac{z+x}{\sqrt{z^2+x^2+yz+xy}}\leq 3$

$VT^2\leq 3(\sum \frac{(a+b)^2}{x^2+y^2+zx+zy})\leq [3\sum (\frac{x^2}{x(x+z)}+\frac{y^2}{y(y+z)}]$=9#3 Leuleudoraemon

Leuleudoraemon

  Hạ sĩ

 • Thành viên
 • 64 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Nghệ An
 • Sở thích:những cai ngu người và buồn cười

Đã gửi 12-03-2018 - 22:58

 

3. x,y,z>0 thỏa mãn x+y+z=3. Cm  $\sum \frac{4x+5}{x^3+xy^2+3xyz}\geq \frac{162}{x^2+y^2+z^2+27}$

$VT=\frac{4}{x^2+y^2+3yz}+\frac{4}{y^2+z^2+3zx}+\frac{4}{z^2+x^2+3xy}+\frac{\frac{5}{x}}{x^2+y^2+3yz}+\frac{\frac{5}{y}}{y^2+z^2+3zx}+\frac{\frac{5}{z}}{z^2+x^2+3xy}$

$....\rightarrow$ Áp dụng BCS dạng phân thức ok :D#4 nmtuan2001

nmtuan2001

  Sĩ quan

 • Thành viên
 • 351 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Hà Nội
 • Sở thích:Toán

Đã gửi 13-03-2018 - 13:45

 

1. Cho a,b,c>0 và $a^2+b^2+c^2=3$: CM; $\sum \frac{1}{2-a}\geq 3$

1. Ta sẽ chứng minh $\frac{1}{2-a} \geq \frac{a^2+1}{2}$, hay

$$(a^2+1)(a-2)+2 \geq 0$$

$$a(a-1)^2 \geq 0$$

BĐT hiển nhiên đúng. Do đó $\sum \frac{1}{2-a} \geq \frac{a^2+b^2+c^2+3}{2}=3$.


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi nmtuan2001: 13-03-2018 - 13:46


#5 Leuleudoraemon

Leuleudoraemon

  Hạ sĩ

 • Thành viên
 • 64 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Nghệ An
 • Sở thích:những cai ngu người và buồn cười

Đã gửi 14-03-2018 - 21:45

thôi còn câu 4,5 mk post nốt để các bạn cùng xem

 

 

4. a,b,c>0. Cm $\frac{a^2+b^2+c^2}{ab+bc+ca}\geq \frac{ab}{a^2+ab+bc}+\frac{bc}{b^2+bc+ca}+\frac{ca}{c^2+ca+ab}$

 

$a^2+b^2+c^2\geq ab+bc+ca$ nên $\frac{a^2+b^2+c^2}{ab+bc+ca}\geq 1\rightarrow$ ta cần cm

$\frac{ab}{a^2+ab+bc}+\frac{bc}{b^2+bc+ca}+\frac{ca}{c^2+ca+ab}\leq 1$

$\Leftrightarrow\frac{ab}{a^2+ab+bc}+\frac{bc}{b^2+bc+ca}+\frac{ca}{c^2+ca+ab}+2\leq 3$

$\Leftrightarrow\sum (1-\frac{ab}{a^2+ab+bc})\geq 2$

$\Leftrightarrow \sum \frac{a^2+bc}{a^2+ab+bc}\geq 2$

....tách ra rồi BCS tiếp...

Spoiler#6 Leuleudoraemon

Leuleudoraemon

  Hạ sĩ

 • Thành viên
 • 64 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Nghệ An
 • Sở thích:những cai ngu người và buồn cười

Đã gửi 14-03-2018 - 21:53

 

5. a,b,c>0 tm $a^2+b^2+c^2=3$. Cm  $\sum \frac{a^2+b^2}{a+b}\geq 3$

 

ai có cách nào hay giúp em với

cách em không hay lắm


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Leuleudoraemon: 14-03-2018 - 21:54


#7 HelpMeImDying

HelpMeImDying

  Binh nhất

 • Thành viên mới
 • 48 Bài viết
 • Giới tính:Nam

Đã gửi 15-03-2018 - 08:02

Cauchy-Schwarz:

$\sum \frac{a^{2}+b^{2}}{a+b}\geq \frac{(\sum \sqrt{a^{2}+b^{2}})}{2(a+b+c)} =\frac{a^{2}+b^{2}+c^{2}}{a+b+c}+\frac{\sum \sqrt{(a^{2}+b^{2})(b^{2}+c^{2})}}{a+b+c}\geq \frac{3}{a+b+c}+\frac{a^{2}+b^{2}+c^{2}+ab+bc+ca}{a+b+c}= \frac{3}{a+b+c}+\frac{3}{2(a+b+c)}+\frac{(a+b+c)^{2}}{2(a+b+c)}=\frac{9}{2(a+b+c)}+\frac{a+b+c}{2}\geq 3$


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi HelpMeImDying: 15-03-2018 - 08:03


#8 DOTOANNANG

DOTOANNANG

  Sĩ quan

 • Thành viên
 • 343 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:THPT Ngô Gia Tự( "bắp nhà chùa"), Phú Yên
 • Sở thích:Collect inequalities

Đã gửi 15-03-2018 - 09:45

Cauchy-Schwarz:

$\sum \frac{a^{2}+b^{2}}{a+b}\geq \frac{(\sum \sqrt{a^{2}+b^{2}})}{2(a+b+c)} =\frac{a^{2}+b^{2}+c^{2}}{a+b+c}+\frac{\sum \sqrt{(a^{2}+b^{2})(b^{2}+c^{2})}}{a+b+c}\geq \frac{3}{a+b+c}+\frac{a^{2}+b^{2}+c^{2}+ab+bc+ca}{a+b+c}= \frac{3}{a+b+c}+\frac{3}{2(a+b+c)}+\frac{(a+b+c)^{2}}{2(a+b+c)}=\frac{9}{2(a+b+c)}+\frac{a+b+c}{2}\geq 3$

$a^{2}+ b^{2}+ c^{2}= 3$#9 DOTOANNANG

DOTOANNANG

  Sĩ quan

 • Thành viên
 • 343 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:THPT Ngô Gia Tự( "bắp nhà chùa"), Phú Yên
 • Sở thích:Collect inequalities

Đã gửi 15-03-2018 - 10:21

$$3\sum \frac{a^{2}+ b^{2}}{a+ b}= 3\sum a+ 3.\frac{\left ( a- b \right )^{2}}{2\left ( a+ b \right )}+ \frac{\left ( b- c \right )^{2}}{2\left ( b+ c \right )}+ \frac{\left ( a- c \right )^{2}}{2\left ( a+ c \right )}$$

$$\geq 3\sum a+ \sum \frac{\left ( a- c \right )^{2}}{a+ b+ c}= \sum \left ( \frac{9}{2\left ( a+ b+ c \right )}+ \frac{a+ b+ c}{2}+ \frac{\left ( a- b \right )\left ( b- c \right )}{a+ b+ c} \right )$$

$$\geq 9+ \frac{\left ( a- b \right )\left ( b- c \right )+ \left ( b- c \right )\left ( c- a \right )+ \left ( c- a \right )\left ( a- b \right )}{a+ b+ c}\geq 9$$


3 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 3 khách, 0 thành viên ẩn danh