Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Hình ảnh

Cho tam giác ABC , có đường tròn nội tiếp (I) ;và đường tròn (J) bàng tiếp góc A. Đường tròn (J) tiếp xúc với các cạnh BC;AC;AB tại M;N.;P tương ứng .

các bài toán và vấn đề hình h hình học

  • Please log in to reply
Chưa có bài trả lời

#1 PhamHoanhvtl

PhamHoanhvtl

    Lính mới

  • Thành viên mới
  • 7 Bài viết
  • Giới tính:Nam
  • Đến từ:Đồng Nai

Đã gửi 12-06-2018 - 21:30

Cho tam giác ABC , có đường tròn nội tiếp (I) ;và đường tròn (J) bàng tiếp góc A. Đường tròn (J) tiếp xúc với các cạnh BC;AC;AB tại M;N.;P tương ứng .CJ cắt PN  tại K; AI cắt PM tại H . Chứng minh rằng $\widehat{BKC}=\widehat{AJC}=90$.\\

 

$\definecolor{uuuuuu}{rgb}{0.26666666666666666,0.26666666666666666,0.26666666666666666}
\definecolor{ududff}{rgb}{0.30196078431372547,0.30196078431372547,1.}
\begin{tikzpicture}[line cap=round,line join=round,>=triangle 45,x=1.0cm,y=1.0cm]
 
\draw [line width=2.pt] (1.618828019181247,5.873250070409999)-- (-5.088159747533562,-5.011991274109346);
\draw [line width=2.pt] (1.618828019181247,5.873250070409999)-- (3.8870015422144,-10.54207508846045);
\draw [line width=2.pt] (1.618828019181247,5.873250070409999)-- (11.026275307820239,-2.7853929839475526);
\draw [line width=2.pt] (3.8870015422144,-10.54207508846045)-- (11.026275307820239,-2.7853929839475526);
\draw [line width=2.pt] (3.8870015422144,-10.54207508846045)-- (-5.088159747533562,-5.011991274109346);
\draw [line width=2.pt] (-2.,0.)-- (8.,0.);
\draw [line width=2.pt] (11.026275307820239,-2.7853929839475526)-- (-5.088159747533562,-5.011991274109346);
\draw [line width=2.pt] (8.,0.)-- (3.8870015422144,-10.54207508846045);
\draw [line width=2.pt] (2.534703288418649,-0.7551627017287772)-- (8.,0.);
\draw [line width=2.pt] (-2.,0.)-- (6.678916171353922,-3.3860856167779634);
\draw [line width=2.pt] (3.8870015422143998,0.)-- (3.8870015422144,-10.54207508846045);
\draw [line width=2.pt] (3.8870015422143998,0.)-- (-5.088159747533562,-5.011991274109346);
\begin{scriptsize}
\draw [fill=ududff] (1.618828019181247,5.873250070409999) circle (2.5pt);
\draw[color=ududff] (2.672183680230985,5.680134865884215) node {$A$};
\draw [fill=ududff] (-2.,0.) circle (2.5pt);
\draw[color=ududff] (-3.0510487448059247,0.027126151583966696) node {$B$};
\draw [fill=ududff] (8.,0.) circle (2.5pt);
\draw[color=ududff] (9.483883621685958,0.0622380069522912) node {$C$};
\draw [fill=uuuuuu] (2.112998457785599,2.296818042077269) circle (2.0pt);
\draw[color=uuuuuu] (2.3561769819160636,2.8711864364182533) node {$I$};
\draw [fill=uuuuuu] (3.8870015422144,-10.54207508846045) circle (2.0pt);
\draw[color=uuuuuu] (4.708671291593811,-10.014864483756847) node {$J$};
\draw [fill=uuuuuu] (3.8870015422143998,0.) circle (2.0pt);
\draw[color=uuuuuu] (4.146881605700618,0.588915837477159) node {$M$};
\draw [fill=uuuuuu] (11.026275307820239,-2.7853929839475526) circle (2.0pt);
\draw[color=uuuuuu] (11.695930509890408,-2.536039290303723) node {$N$};
\draw [fill=uuuuuu] (-5.088159747533562,-5.011991274109346) circle (2.0pt);
\draw[color=uuuuuu] (-5.1577600669054,-4.256520203351625) node {$P$};
\draw [fill=uuuuuu] (2.534703288418649,-0.7551627017287772) circle (2.0pt);
\draw[color=uuuuuu] (1.689051729917896,-0.5697753896775501) node {$H$};
\draw [fill=uuuuuu] (6.678916171353922,-3.3860856167779634) circle (2.0pt);
\draw[color=uuuuuu] (6.99094189053491,-3.7298423728267576) node {$K$};
\end{scriptsize}
 
\end{tikzpicture}$


Được gắn nhãn với một hoặc nhiều trong số những từ khóa sau: các bài toán và vấn đề hình h, hình học

2 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 2 khách, 0 thành viên ẩn danh