Đến nội dung


Chú ý

Do trục trặc kĩ thuật nên diễn đàn đã không truy cập được trong ít ngày vừa qua, mong các bạn thông cảm.

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Hình ảnh
* * * * * 2 Bình chọn

$\sum\limits_{cyc}\it{Sum}\it{(}\,\it{a},\,\it{b},\,\it{c}\,\it{)}\geqq\it{0}$

b*w! inequality

 • Please log in to reply
Chủ đề này có 4 trả lời

#1 DOTOANNANG

DOTOANNANG

  Thượng úy

 • Thành viên
 • 1259 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:T H P T Ngô Gia Tự ( "bắp nhà chùa" ) , Phú Yên

Đã gửi 30-03-2019 - 09:29

$\sum\limits_{cyc}\it{Sum}\it{(}\,\,\it{a},\,\it{b},\,\it{c}\,\,\it{)}\geqq \it{0}$$($tính cả trường hợp ngược dấu$)$ cũng có thể viết lại dưới dạng$:$

$$\sum\limits_{cyc}\it{Sum}\it{(}\,\,\it{a},\,\it{b},\,\it{c}\,\,\it{)}= \it{Sum}_{\,\it{1}}\it{(}\,\,\it{a},\,\it{b},\,\it{c}\,\,\it{)}\it{(}\,\,\it{a}- \it{b}\,\,\it{)}\it{(}\,\,\it{a}- \it{c}\,\,\it{)}+ \it{Sum}_{\,\it{2}}\it{(}\,\,\it{a},\,\it{b},\,\it{c}\,\,\it{)}\geqq \it{0}$$

với $\it{Sum}_{\,\it{1}}\it{(}\,\,\it{a},\,\it{b},\,\it{c}\,\,\it{)}\it{Sum}_{\,\it{2}}\it{(}\,\,\it{a},\,\it{b},\,\it{c}\,\,\it{)}\geqq \it{0}\,\,\vee \,\,\it{Sum}_{\,\it{1}}\it{(}\,\,\it{a},\,\it{b},\,\it{c}\,\,\it{)}\it{Sum}_{\,\it{2}}\it{(}\,\,\it{a},\,\it{b},\,\it{c}\,\,\it{)}\leqq \it{0}$ và $\it{a}\not\equiv \text{mid}\{\,\,\it{a},\,\it{b},\,\it{c}\,\,\}\,\,\vee \,\,\it{a}\equiv \text{mid}\{\,\,\it{a},\,\it{b},\,\it{c}\,\,\}$ tùy theo$.$

$\lceil$ https://diendantoanh...qq/#entry720798 $\rfloor$$,$

$\lceil$ https://h-a-i-d-a-n-...19/03/10/200927 $\rfloor$

$\it{12}\left [ \sum \it{a}^{\,\it{2}}\it{b}\it{(}\,\,\it{a}- \it{b}\,\,\it{)} \right ]= \it{4}\,\it{b}\it{(}\,\,\it{a}+ \it{b}- \it{c}\,\,\it{)}\it{(}\,\,\it{a}- \it{c}\,\,\it{)}\it{(}\,\,\it{c}- \it{b}\,\,\it{)}+ \it{4}\it{(}\,\,\it{a}- \it{c}\,\,\it{)}^{\,\it{2}}\it{(}\,\,\it{a}+ \it{c}\,\,\it{)}\it{(}\,\,\it{a}+ \it{b}- \it{c}\,\,\it{)}+ \it{6}\it{(}\,\,\it{b}- \it{c}\,\,\it{)}^{\,\it{2}}\it{(}\,\,\it{b}+ \it{c}- \it{a}\,\,\it{)}\it{(}\,\,\it{a}+ \it{c}- \it{b}\,\,\it{)}+ \it{(}\,\,\it{b}+ \it{c}- \it{a}\,\,\it{)}\it{(}\,\,\it{a}+ \it{b}- \it{c}\,\,\it{)}\left [ \it{2}\it{(}\,\,\it{a}- \it{b}\,\,\it{)}^{\,\it{2}}+ \it{(}\,\,\it{b}- \it{c}\,\,\it{)}^{\,\it{2}} \right ]\geqq \it{0}$ với $\it{c}\equiv \text{mid}\{\,\,\it{a},\,\it{b},\,\it{c}\,\,\}$$.$$($Ngược lại với cách giải của Bernhard LeebIMO $\it{1983}$ đúng với $\it{c}\not\equiv \text{mid}\{\,\,\it{a},\,\it{b},\,\it{c}\,\,\}$$.$$)$$.$ Hiện tại mình chưa chính xác tìm ra cách để bài toán từ đúng với $\it{c}\equiv \text{mid}\{\,\,\it{a},\,\it{b},\,\it{c}\,\,\}$ sang đúng với $\it{c}\not\equiv \text{mid}\{\,\,\it{a},\,\it{b},\,\it{c}\,\,\}$$.$ Ngoài ra với $\it{c}\equiv \text{mid}\{\,\,\it{a},\,\it{b},\,\it{c}\,\,\}$ thì$:$ $\sum \it{a}^{\,\it{2}}\it{b}\it{(}\,\,\it{a}- \it{b}\,\,\it{)}= \it{b}\it{(}\,\,\it{a}+ \it{b}- \it{c}\,\,\it{)}\it{(}\,\,\it{a}- \it{c}\,\,\it{)}\it{(}\,\,\it{c}- \it{b}\,\,\it{)}+$ $\it{Sum}_{\,\it{2}}\it{(}\,\,\it{a},\,\it{b},\,\it{c}\,\,\it{)}\geqq \it{0}$$.$ Dưới đây là một số ví dụ mở rộng về các bài toán dạng trên$($mọi người có thể đóng góp lời giải cho trường hợp ngược lại$)$$:$

$\lceil$ https://diendantoanh...nt/#entry720942 $\rfloor$

 

Chứng minh rằng với $ \it{a}+ \it{b}\geqq \it{0},\,\it{b}+ \it{c}\geqq \it{0},\,\it{c}+ \it{a}\geqq \it{0} $$,$ không thể tồn tại $ \it{k}= \it{constant} $$ : $

$$\sum\limits_{cyc}\,\it{a}^{\,\it{3}}- \sum\limits_{cyc}\,\it{a}^{\,\it{2}}\it{b}\geqq \it{k}\it{(}\,\,\it{a}- \it{b}\,\,\it{)}\it{(}\,\,\it{a}- \it{c}\,\,\it{)}\it{(}\,\,\it{b}+ \it{c}\,\,\it{)}$$

Spoiler
Được tái bất đẳng thức lại từ bài$:$ $\lceil$ https://diendantoanh...e-1#entry710701 $\rfloor$
Bài mình đã đưa đúng với $\it{constant}= \it{0}$$,$ tuy nhiên do nhân đa thức $\it{Sum}_{\,\it{12}}$ có thiếu$,$ và dù vậy $\it{constant}= \it{0}$ vẫn là $\it{constant}$ duy nhất$!$ Trở lại với$:$ $\lceil$ https://diendantoanh...e-1#entry710701 $\rfloor$$,$ ta được$:$
$\sum\limits_{cyc}\,\it{a}^{\,\it{3}}- \sum\limits_{cyc}\,\it{a}^{\,\it{2}}\it{b}= \it{(}\,\,\it{a}- \it{c}\,\,\it{)}\it{(}\,\,\it{a}- \it{b}\,\,\it{)}\it{(}\,\,\it{a}+ \it{c}\,\,\it{)}+ \it{(}\,\,\it{b}+ \it{c}\,\,\it{)}\it{(}\,\,\it{b}- \it{c}\,\,\it{)}^{\,\it{2}}\geqq \it{0}$$,$ $\it{a}= \text{mid}\{\,\,\it{a},\,\it{b},\,\it{c}\,\,\}$$\it{?}$  ;) $($xin gợi ý nhỏ là từ đó ta có thể giải bài bên trên $\it{k}= \it{constant}$ bằng hệ thức phía dưới$,$ mà hình như là nói luôn rồi$!$$)$
Spoiler

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi DOTOANNANG: 04-04-2019 - 16:43


#2 DOTOANNANG

DOTOANNANG

  Thượng úy

 • Thành viên
 • 1259 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:T H P T Ngô Gia Tự ( "bắp nhà chùa" ) , Phú Yên

Đã gửi 31-03-2019 - 14:16

Ví dụ $\it{2}$$:$

Cho $\it{x},\,\it{y},\,\it{z}\geqq \it{0}$$,$ chứng minh rằng$:$

$$\it{x}^{\,\it{3}}+ \it{686}\,\it{y}^{\,\it{3}}+ \it{64}\,\it{z}^{\,\it{3}}+ \it{36}\,\it{xyz}\geqq \it{147}\,\it{y}^{\,\it{2}}\it{z}+ \it{237}\,\it{z}^{\,\it{2}}\it{y}$$

$\lceil$ Ji Chen $\rfloor$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi$:$ $\left \{ \it{x}= \it{5}\,\it{y},\,\it{y}= \it{y},\,\it{z}= \it{2}\,\it{y} \right \}\,\,\bigcup\,\,\left \{ \it{x}= \it{7}\,\it{y},\,\it{y}= \it{y},\,\it{z}= \it{0}\,\it{y} \right \}$$($ có$:$ $\it{(}\,\,\it{x}- \it{7}\,\it{y}+ \it{z}\,\,\it{)}^{\,\it{2}}= \it{0}$ $)$$.$ 

Đặt$:$ $\it{A}= \it{57}\,\it{z}- \it{28}\,\it{x}- \it{392}\,\it{y}$$,$ ta được $\it{2}$ cách viết sau$:$

$\it{x}^{\,\it{3}}+ \it{686}\,\it{y}^{\,\it{3}}+ \it{64}\,\it{z}^{\,\it{3}}+ \it{36}\,\it{xyz}- \it{147}\,\it{y}^{\,\it{2}}\it{z}- \it{237}\,\it{z}^{\,\it{2}}\it{y}=$

$= \frac{-\,\it{A}\it{(}\,\,\it{x}- \it{7}\,\it{y}+ \it{z}\,\,\it{)}^{\,\it{2}}+ \it{z}\it{(}\,\,\it{z}- \it{91}\,\it{y}+ \it{43}\,\it{z}\,\,\it{)}^{\,\it{2}}}{\it{28}}=$

$= \frac{\it{64}\,\it{a}^{\,\it{3}}+ \it{3}\,\it{a}^{\,\it{2}}\it{(}\,\,\it{1792}\,\it{x}+ \it{20585}\,\it{y}\,\,\it{)}+ \it{12}\,\it{a}\it{(}\,\,\it{12544}\,\it{x}^{\,\it{2}}+ \it{297937}\,\it{xy}+ \it{1576036}\,\it{y}^{\,\it{2}}\,\,\it{)}+ \it{(}\,\,\it{x}+ \it{14}\,\it{y}\,\,\it{)}\it{(}\,\,\it{1261}\,\it{x}+ \it{11669}\,\it{y}\,\,\it{)}^{\,\it{2}}}{\it{185193}}$

nên cũng có thể viết lại thành dạng tổng các đa thức không âm$:$

$\it{x}^{\,\it{3}}+ \it{686}\,\it{y}^{\,\it{3}}+ \it{64}\,\it{z}^{\,\it{3}}+ \it{36}\,\it{xyz}- \it{147}\,\it{y}^{\,\it{2}}\it{z}- \it{237}\,\it{z}^{\,\it{2}}\it{y}=$

$\frac{\left [ \it{(}\,\,\it{x}+ \it{14}\,\it{y}\,\,\it{)}\it{(}\,\,\it{x}- \it{7}\,\it{y}\,\,\it{)}^{\,\it{2}}+ \it{36}\,\it{xyz}+ \it{(}\,\,\it{28}\,\it{x}+ \it{7}\,\it{z}+ \it{155}\,\it{y}\,\,\it{)}\it{z}^{\,\it{2}} \right ]\it{(}\,\,\it{x}- \it{7}\,\it{y}+ \it{z}\,\,\it{)}^{\,\it{2}}+ \it{z}^{\,\it{3}}\it{(}\,\,\it{x}- \it{91}\,\it{y}+ \it{43}\,\it{z}\,\,\it{)}^{\,\it{2}}}{\it{(}\,\,\it{x}- \it{7}\,\it{y}+ \it{z}\,\,\it{)}^{\,\it{2}}+ \it{28}\,\it{z}^{\,\it{2}}}$

Nhận xét$:$

Mình xin giới thiệu cách viết này$($cách viết chưa có tên$)$$,$ hiện tại mình không thể đảm bảo sẽ luôn có $\it{2}$ cách viết cho bất kì bài nào$($dù thực tế là có vô số$!$$)$$.$ Có thể nó sẽ được phát triển xa hơn$,$ bởi các bạn$,$ xây dựng các thuật toán SOS$($đã có rồi nhưng khác$)$$,$ chẳng hạn$!$  ;) Chúc may mắn$!$#3 DOTOANNANG

DOTOANNANG

  Thượng úy

 • Thành viên
 • 1259 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:T H P T Ngô Gia Tự ( "bắp nhà chùa" ) , Phú Yên

Đã gửi 02-04-2019 - 19:36

Post$\it{\#}$$\it{1111}$

$\it{k}= \it{constant},\,\it{k}\,\in\,\left [ \frac{\it{1}}{\it{3}},\,\it{1} \right ]$$,$ và với mọi tam giác $\it{3}$ cạnh $\it{a},\,\it{b},\,\it{c}$$:$

$$\sum\,\it{a}^{\,\it{2}}\it{b}\it{(}\,\,\it{a}- \it{b}\,\,\it{)}\geqq \it{k}\,.\,\it{b}\it{(}\,\,\it{a}+ \it{b}- \it{c}\,\,\it{)}\it{(}\,\,\it{a}- \it{c}\,\,\it{)}\it{(}\,\,\it{c}- \it{b}\,\,\it{)}$$

Chứng minh được theo phương pháp trên$.$

Ví dụ $\it{3}$

$$\sum\,\it{a}^{\,\it{2}}- \sum\,\it{ab}\geqq \it{k}\,.\,\it{(}\,\,\it{a}- \it{b}\,\,\it{)}\it{(}\,\,\it{a}- \it{c}\,\,\it{)}$$

với $\it{k}= \it{constant},\,\it{k}\,\in\,\it{[}\,\,-\,\it{3},\,\it{1}\,\,\it{]}$$.$

Không khó$!$ $\sum\,\it{a}^{\,\it{2}}- \sum\,\it{ab}=$ $\it{(}\,\,\it{a}- \it{b}\,\,\it{)}\it{(}\,\,\it{a}- \it{c}\,\,\it{)}+ \it{X}^{\,\it{2}}=$ $-\,\it{3}\it{(}\,\,\it{a}- \it{b}\,\,\it{)}\it{(}\,\,\it{a}- \it{c}\,\,\it{)}+ \it{Y}^{\,\it{2}}$$.$ Chẳng hạn $\it{k}= -\,\it{1}$$:$

$\it{2}\,\sum\,\it{a}^{\,\it{2}}- \it{2}\,\sum\,\it{ab}=$ $\it{(}\,\,\it{a}- \it{b}\,\,\it{)}\it{(}\,\,\it{a}- \it{c}\,\,\it{)}+ \it{X}^{\,\it{2}}- \it{3}\it{(}\,\,\it{a}- \it{b}\,\,\it{)}\it{(}\,\,\it{a}- \it{c}\,\,\it{)}+ \it{Y}^{\,\it{2}}$$.$ Ta hiểu$:$ $\it{k}= -\,\it{1}$ đúng$,$ thì mọi $\it{k}\,\in\,\it{[}\,\,-\,\it{\it{3}},\,-\,\it{\it{1}}\,\,\it{]}\,\,\vee \,\,\it{k}\,\in\,\it{[}\,\,-\,\it{\it{1}},\,\it{\it{1}}\,\,\it{]}$ đều có thể chứng minh như quá trình trên$,$ sau một số hữu hạn bước$,$ các đoạn chứa sẽ ngày càng $"$thắt lại$"$$($giống kĩ thuật tìm gần đúng nghiệm của phương trình áp dụng hệ quả hàm số liên tục$)$$.$

Và vậy nên có thể viết$:$ $\sum\,\it{a}^{\,\it{2}}- \sum\,\it{ab}- \it{k}\,.\,\it{(}\,\,\it{a}- \it{b}\,\,\it{)}\it{(}\,\,\it{a}- \it{c}\,\,\it{)}= \it{(}\,\,\it{3}+ \it{k}\,\,\it{)}\it{(}\,\,\it{1}- \it{k}\,\,\it{)}\it{P}+ \it{Q}$$,$ với$:$ $\it{P},\,\it{Q}\geqq \it{0}$$,$ thật vậy$,$ vì theo trên$,$ và$:$

$$\sum\,\it{a}^{\,\it{2}}- \sum\,\it{ab}- \it{(}\,\,\it{a}- \it{b}\,\,\it{)}\it{(}\,\,\it{a}- \it{c}\,\,\it{)}= \it{(}\,\,\it{k}- \it{1}\,\,\it{)}\it{(}\,\,\it{a}- \it{b}\,\,\it{)}\it{(}\,\,\it{a}- \it{c}\,\,\it{)}+ \it{A}= \it{B}$$

$$\sum\,\it{a}^{\,\it{2}}- \sum\,\it{ab}+ \it{3}\it{(}\,\,\it{a}- \it{b}\,\,\it{)}\it{(}\,\,\it{a}- \it{c}\,\,\it{)}= \it{(}\,\,\it{k}+ \it{3}\,\,\it{)}\it{(}\,\,\it{a}- \it{b}\,\,\it{)}\it{(}\,\,\it{a}- \it{c}\,\,\it{)}+ \it{C}= \it{D}$$

Nhân lên ở $\it{2}$ vế$,$ suy ra$:$ $\it{(}\,\,\it{B}- \it{A}\,\,\it{)}\it{(}\,\,\it{D}- \it{C}\,\,\it{)}\geqq \it{0}$$($đúng$)$ và có thể viết như cách nói trên$!$

Xây dựng được bất đẳng thức bậc cao$:$ Với mọi tam giác $\it{3}$ cạnh $\it{a},\,\it{b},\,\it{c}$$:$

$$\it{abc}+ \it{(}\,\,\it{a}- \it{b}\,\,\it{)}\it{(}\,\,\it{b}- \it{c}\,\,\it{)}\it{(}\,\,\it{c}- \it{a}\,\,\it{)}\geqq \frac{\it{8}}{\it{3}}\sqrt{\,\sqrt{\,\it{3}}\,\it{\Delta}^{\,\it{3}}}$$

$$\it{abc}- \it{(}\,\,\it{a}- \it{b}\,\,\it{)}\it{(}\,\,\it{b}- \it{c}\,\,\it{)}\it{(}\,\,\it{c}- \it{a}\,\,\it{)}\geqq \frac{\it{8}}{\it{3}}\sqrt{\,\sqrt{\,\it{3}}\,\it{\Delta}^{\,\it{3}}}$$

Sử dụng $\lceil$ phép thế Ravi $\rfloor$ và trên$:$

$$\it{(}\,\,\it{xyz}+ \it{x}^{\,\it{2}}\it{y}+ \it{y}^{\,\it{2}}\it{z}+ \it{z}^{\,\it{2}}\it{x}\,\,\it{)}^{\,\it{4}}\geqq \frac{\it{256}}{\it{27}}\it{(}\,\,\it{x}+ \it{y}+ \it{z}\,\,\it{)}^{\,\it{3}}\it{x}^{\,\it{3}}\it{y}^{\,\it{3}}\it{z}^{\,\it{3}}$$

$\lceil$ Liu Qian Bao$\ast$AoPS :oto: $\rfloor$

 

 #4 DOTOANNANG

DOTOANNANG

  Thượng úy

 • Thành viên
 • 1259 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:T H P T Ngô Gia Tự ( "bắp nhà chùa" ) , Phú Yên

Đã gửi 02-04-2019 - 19:47

Cáo lỗi ;)$:$ $\it{(}\,\,\it{B}- \it{A}\,\,\it{)}\it{(}\,\,\it{D}- \it{C}\,\,\it{)}\leqq \it{0}$$($đã viết $\it{(}\,\,\it{B}- \it{A}\,\,\it{)}\it{(}\,\,\it{D}- \it{C}\,\,\it{)}\geqq \it{0}$$)$$,$ $\it{A},\,\it{B},\,\it{C},\,\it{D}\geqq \it{0}$$.$

Xem thêm cách chứng minh cho $\it{2}$ bất đẳng thức tam giác trên$:$ $\lceil$ https://artofproblem...806846p12020151 $\rfloor$#5 DOTOANNANG

DOTOANNANG

  Thượng úy

 • Thành viên
 • 1259 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:T H P T Ngô Gia Tự ( "bắp nhà chùa" ) , Phú Yên

Đã gửi 10-04-2019 - 21:08

Từ bất đẳng thức$:$$($$\it{a},\,\it{b}> \it{0}$$)$

$$\it{a}^{\,\it{2}}\it{(}\,\,\it{a}- \it{b}\,\,\it{)}^{\,\it{2}}\it{(}\,\,\it{2}\,\it{a}+ \it{b}\,\,\it{)}\it{(}\,\,\it{a}+ \it{3}\,\it{b}\,\,\it{)}\geqq \it{0}\Leftrightarrow \frac{\it{1}}{\sqrt{\it{2}\,\it{a}^{\,\it{2}}+ \it{ab}+ \it{b}^{\,\it{2}}}}\geqq \frac{\it{a}^{\,\it{2}}+ \it{2}\,\it{b}^{\,\it{2}}+ \it{5}\,\it{ab}}{\it{2}\it{(}\,\,\it{a}+ \it{b}\,\,\it{)}^{\,\it{3}}}$$

Ta được$:$

$$\frac{\it{1}}{\sqrt{\it{2}\,\it{a}^{\,\it{2}}+ \it{ab}+ \it{b}^{\,\it{2}}}}- \frac{\it{1}}{\it{2}\it{(}\,\,\it{a}+ \it{b}\,\,\it{)}}= \frac{\frac{\it{1}}{\it{2}\,\it{a}^{\,\it{2}}+ \it{ab}+ \it{b}^{\,\it{2}}}- \frac{\it{1}}{\it{4}\it{(}\,\,\it{b}+ \it{c}\,\,\it{)}^{\,\it{2}}}}{\frac{\it{1}}{\sqrt{\it{2}\,\it{a}^{\,\it{2}}+ \it{ab}+ \it{b}^{\,\it{2}}}}+ \frac{\it{1}}{\it{2}\it{(}\,\,\it{a}+ \it{b}\,\,\it{)}}}\leqq \frac{\frac{\it{1}}{\it{2}\,\it{a}^{\,\it{2}}+ \it{ab}+ \it{b}^{\,\it{2}}}- \frac{\it{1}}{\it{4}\it{(}\,\,\it{b}+ \it{c}\,\,\it{)}^{\,\it{2}}}}{\frac{\it{a}^{\,\it{2}}+ \it{2}\,\it{b}^{\,\it{2}}+ \it{5}\,\it{ab}}{\it{2}\it{(}\,\,\it{a}+ \it{b}\,\,\it{)}^{\,\it{3}}}+ \frac{\it{1}}{\it{2}\it{(}\,\,\it{a}+ \it{b}\,\,\it{)}}}= \frac{\it{a}\it{(}\,\,\it{a}+ \it{b}\,\,\it{)}}{\it{2}\it{(}\,\,\it{2}\,\it{a}^{\,\it{2}}+ \it{b}^{\,\it{2}}+ \it{ab}\,\,\it{)}}$$

Ví dụ $\it{2}$$:$ Bất đẳng thức sau$:$$($$\it{a},\,\it{b},\,\it{c}> \it{0}$$)$

$$\sum\limits_{cyc}\,\frac{\it{a}\left \{ \it{2}\,\it{a}^{\,\it{2}}+ \it{ab}+ \it{b}^{\,\it{2}}+ \it{(}\,\,\it{a}+ \it{b}\,\,\it{)}^{\,\it{2}} \right \}}{\it{(}\,\,\it{a}+ \it{b}\,\,\it{)}\it{(}\,\,\it{2}\,\it{a}^{\,\it{2}}+ \it{ab}+ \it{b}^{\,\it{2}}\,\,\it{)}}\leqq \it{3}$$

Spoiler
Một vài bạn để ý thấy mình hoàn toàn có thể phá căn dễ dàng và thậm chí CANH đúng để xảy ra bất đẳng thức dưới mẫu$,$ và nguyên nhân đó là mình áp dụng cách phía trên$,$ có nghĩa mẫu càng yếu thì khả năng tạo bất đẳng thức đúng càng cao$!$ Có thể nói việc tìm đa thức trong các bài trên rất khó khăn$,$ chỉ có may mắn$.$ Vì thế mình mong một ai đủ hiểu biết có thể giúp mình giải được bài toán này$:$
$"$ Nếu như có được cách viết$:$
$$\it{Sum}= \it{k}\,\it{P}\it{(}\,\,\it{a}- \it{b}\,\,\it{)}\it{(}\,\,\it{a}- \it{c}\,\,\it{)}+ \it{Q}$$
với $\it{k}= \it{constant},\,\it{P},\,\it{Q}\geqq \it{0}$ thì xem như mình đã có sẵn lưỡi dao trái$($$\it{k}\geqq \it{0}$$)$$,$ cũng như cái lưỡi dam lao$,$ mình mong tìm được lưỡi dao phải còn lại$($$\it{k}\leqq \it{0}$$)$$,$ chúng ta kết hợp được chúng$.$ $"$
Spoiler

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi DOTOANNANG: 10-04-2019 - 21:11


Được gắn nhãn với một hoặc nhiều trong số những từ khóa sau: b*w!, inequality

0 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh