Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Hình ảnh

Lập trình Pascal


 • Please log in to reply
Chủ đề này có 2 trả lời

#1 khangan

khangan

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 1 Bài viết
 • Giới tính:Nữ
 • Đến từ:Hà Nội

Đã gửi 21-09-2019 - 22:19

Bài 1: Viết chương trình thông báo ra màn hình các số nguyên tố có N chữ số.
Bài 2: Viết chương trình thông báo ra màn hinh các số siêu nguyên tố có N chữ số. ( Định nghĩa: Một số gọi là siêu nguyên tố neeusbanr thân nó là số nguyên tố đồng thời tổng các chữ số của nó cũng là số nguyên tố) #2 Tuongtaylor

Tuongtaylor

  Binh nhất

 • Thành viên mới
 • 20 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Tỉnh Nghệ An
 • Sở thích:Thích ca sĩ TAYLOR SWIFT,học toán,lập trình pascal,scratch,logo,...

Đã gửi 28-12-2019 - 20:02

uses crt;
var n,d,c,i:longint;
Function nt(a:longint):boolean;
  var i:longint;
   begin
      i:=2;
      While(a>1)and(a mod i<>0)do inc(i);
      nt:=i=a;
   end;
procedure chuso(n:longint; var d,c:longint);
   var t:longint;
   begin
      t:=1;
      For i:=1 to n do t:=t*10;
      d:=t div 10;
      c:=t-1;
   end;
begin
clrscr;
  write('n=');readln(n);
  chuso(n,d,c);
  for i:=d to c do If nt(i) then Writeln(i);
readln

 

end.


#3 Tuongtaylor

Tuongtaylor

  Binh nhất

 • Thành viên mới
 • 20 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Tỉnh Nghệ An
 • Sở thích:Thích ca sĩ TAYLOR SWIFT,học toán,lập trình pascal,scratch,logo,...

Đã gửi 28-12-2019 - 20:07

uses crt;
var n,d,c,i:longint;
Function nt(a:longint):boolean;
  var i:longint;
   begin
      i:=2;
      While(a>1)and(a mod i<>0)do inc(i);
      nt:=i=a;
   end;
procedure chuso(n:longint; var d,c:longint);
   var t:longint;
   begin
      t:=1;
      For i:=1 to n do t:=t*10;
      d:=t div 10;
      c:=t-1;
   end;
Function snt(n:longint):boolean;
begin
   If n<20 then exit(false) else
   begin
      repeat
         If not(nt(n))then exit(false);
         n:=n div 10;
      until n=0;
   end;
   exit(true);
end;
begin
clrscr;
  write('n=');readln(n);
  chuso(n,d,c);
  for i:=d to c do If snt(i) then Writeln(i);
readln
end.

1 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh