Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Hình ảnh

Các bài Div 3 Codeforces


 • Please log in to reply
Chủ đề này có 2 trả lời

#1 tritanngo99

tritanngo99

  Đại úy

 • Điều hành viên THPT
 • 1727 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Đà Nẵng

Đã gửi 02-10-2019 - 11:28

Bài 1: [590-Div.3 -F]

Bạn được cho một xâu s chỉ chứa các kí tự thuộc 20 kí tự thường đầu tiên của kí tự Latin (‘a’,’b’,…,’t’).

Gọi s[l;r] là một xâu con của xâu s: s(l)s(l+1)...s(r). Ví dụ, xâu con của “codeforces” là “code”,”force”,”f”,”for”, còn “coder” và “top” thì không.

Bạn có thể biểu diễn các phép toán dưới đây không quá 1 lần: Chọn một xâu con bất kỳ s[l;r] và chuyển nó thành xâu nghịch đảo (nghĩa là chuyển xâu s(l)s(l+1)...s(r) thành s(r)s(r-1)...s(l)).

 

Mục tiêu của bạn là tìm ra độ dài lớn nhất của xâu con chỉ chứa các kí tự xuất hiện một lần.

Ví dụ: Các xâu “abcdef”, “arctg”,”minecraft” là những xâu mà các kí tự chỉ chứa 1 lần, trong khi đó “aba”,”aacc” là những xâu mà tồn tại 1 kí tự xuất hiện hai lần.

Đầu vào:

+ Dòng đầu tiên chứa xâu s (length(s)<=10^6) và chỉ gồm các kí tự ‘a’,’b’,…,’t’.

Đầu ra:

In ra kết quả cần tìm.

Ví dụ:

abacaba

Kết quả: 3


 •  “Không nên quan niệm nghiên cứu khoa học là những gì quá cao xa. Nghiên cứu khoa học đôi khi chỉ là đọc, tìm hiểu một bài báo hay một vấn đề đã được nói tới, tìm hiểu những điều đã biết hoặc chưa biết. Miễn là, bạn phải làm việc một cách nghiêm cẩn, trung thực.” - GS. Ngô Bảo Châu.
 • Buddha, once said: " But if you are a monk or a novice monk, you must meditate and practice walking meditation. You neek to walk, so you can concentrate on where you're walking. You need to meditate because so you can have mindfulness. If you have mindfulness when you're doing your work, so you can't make mistake. When you have mindfulness, our soul will have power, so you can give loving and kindness to our mom, dad, brother and friends. When we have mindfulness when some strangers came go punch us, so we don't punch back. Or when somebody is angry with us, so we are not angry back. Everything I said is by doing meditation so finally we want all of you to meditate. "
 • Người ngu dù trong đời, thân cận người có trí, không học được đạo lý như muỗng với thức ăn.
 • Người trí dù một khắc, thân cận bậc minh sư, học đạo lý nhiệm mầu như lưỡi biết thức ăn.
 • Trong núi vốn không có Phật. Phật ở trong tâm ta. Nếu tâm lắng và trí tuệ xuất hiện, đó chính là Phật. Nếu bệ hạ giác ngộ được tâm ấy thì tức khắc thành Phật ngay tại chỗ, không cần đi tìm cực khổ bên ngoài.- Hòa Thượng Pháp Vân.
 • Bồ-đề-đạt-ma là đệ tử và truyền nhân của Tổ thứ 27, Bát-nhã-đa-la (sa. prajñādhāra) và là thầy của Huệ Khả, Nhị tổ Thiền Trung Quốc. Sự tích truyền pháp của Bát-nhã-đa-la cho Bồ-đề-đạt-ma được truyền lại như sau:

  Tổ hỏi: "Trong mọi thứ, thứ gì vô sắc?" Bồ-đề-đạt-ma đáp: "Vô sinh vô sắc". Tổ hỏi tiếp: "Trong mọi thứ, cái gì vĩ đại nhất?" Bồ-đề-đạt-ma đáp: "Phật pháp vĩ đại nhất".

#2 tritanngo99

tritanngo99

  Đại úy

 • Điều hành viên THPT
 • 1727 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Đà Nẵng

Đã gửi 02-10-2019 - 12:50

Bài 2: [590-Div .3-E]

Chúng tôi định nghĩa p_i(n) theo hoán vị sau: [i,1,2,…,i-1,i+1,n]. Ví dụ:

p_1(4)=[1,2,3,4];

p_2(4)=[2,1,3,4];

p_3(4)=[3,1,2,4];

p_4(4)=[4,1,2,3];

Bạn được cho một mảng x(1),x(2),…,x(m) (1<=x(i)<=n).

Gọi pos(p,val) là vị trí của phần tử val trong p. Vì vậy, pos(p_1(4),3)=3,pos(p_2(4),2)=1, pos(p_4(4),4)=1.

Chúng tôi định nghĩa :$f(p)=\sum_{i=1}^{m-1} |pos(p,x_i)-pos(p,x_{i+1})| $.

Nhiệm vụ của bạn là tính f(p_1(n)),f(p_2(n)),…,f(p_n(n)).

Đầu vào:

+ Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và m(2<=n,m<=2.10^5) - số lượng phần tử trong mỗi hoán vị và số

+ Dòng thứ hai chứa m số nguyên x(1),x(2),…,x(m) (1<=x(i)<=n).

Ví dụ:

4 4

1 2 3 4

Đầu ra:

3 4 6 5

Screenshot from 2019-10-02 12-48-50.png


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi tritanngo99: 02-10-2019 - 12:54

 •  “Không nên quan niệm nghiên cứu khoa học là những gì quá cao xa. Nghiên cứu khoa học đôi khi chỉ là đọc, tìm hiểu một bài báo hay một vấn đề đã được nói tới, tìm hiểu những điều đã biết hoặc chưa biết. Miễn là, bạn phải làm việc một cách nghiêm cẩn, trung thực.” - GS. Ngô Bảo Châu.
 • Buddha, once said: " But if you are a monk or a novice monk, you must meditate and practice walking meditation. You neek to walk, so you can concentrate on where you're walking. You need to meditate because so you can have mindfulness. If you have mindfulness when you're doing your work, so you can't make mistake. When you have mindfulness, our soul will have power, so you can give loving and kindness to our mom, dad, brother and friends. When we have mindfulness when some strangers came go punch us, so we don't punch back. Or when somebody is angry with us, so we are not angry back. Everything I said is by doing meditation so finally we want all of you to meditate. "
 • Người ngu dù trong đời, thân cận người có trí, không học được đạo lý như muỗng với thức ăn.
 • Người trí dù một khắc, thân cận bậc minh sư, học đạo lý nhiệm mầu như lưỡi biết thức ăn.
 • Trong núi vốn không có Phật. Phật ở trong tâm ta. Nếu tâm lắng và trí tuệ xuất hiện, đó chính là Phật. Nếu bệ hạ giác ngộ được tâm ấy thì tức khắc thành Phật ngay tại chỗ, không cần đi tìm cực khổ bên ngoài.- Hòa Thượng Pháp Vân.
 • Bồ-đề-đạt-ma là đệ tử và truyền nhân của Tổ thứ 27, Bát-nhã-đa-la (sa. prajñādhāra) và là thầy của Huệ Khả, Nhị tổ Thiền Trung Quốc. Sự tích truyền pháp của Bát-nhã-đa-la cho Bồ-đề-đạt-ma được truyền lại như sau:

  Tổ hỏi: "Trong mọi thứ, thứ gì vô sắc?" Bồ-đề-đạt-ma đáp: "Vô sinh vô sắc". Tổ hỏi tiếp: "Trong mọi thứ, cái gì vĩ đại nhất?" Bồ-đề-đạt-ma đáp: "Phật pháp vĩ đại nhất".

#3 tritanngo99

tritanngo99

  Đại úy

 • Điều hành viên THPT
 • 1727 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Đà Nẵng

Đã gửi 15-10-2019 - 05:12

Bài 3 [590-Div.3-Bài D] Bạn được cho một xâu s chứa các kí tự Latin thường và q truy vấn cho xâu này.

Gọi xâu con s[l;r] của xâu s là xâu s(l)s(l+1)...s(r). Ví dụ, xâu con của “codeforces” là “code”, “force”,”f”,”for” nhưng “coder” và “top” thì không.

Có hai loại truy vấn:

+ 1 pos c (1<=p<=|s|), c là kí tự thường: Thay s(pos) với c (s(pos)=c).

+ 2 l r (1<=l<=r<=|s|): Tính số kí tự khác nhau trong xâu con s[l;r].

Đầu vào:

+ Dòng đầu tiên chứa xâu s chứa không quá 10^5 kí tự thường.

+ Dòng thứ hai chứa 1 số nguyên q(1<=q<=10^5) - số truy vấn.

+ q dòng tiếp theo . Mỗi dòng chứa câu lệnh của vấn đề. Nó đảm bảo rằng có ít nhất 1 truy vấn của loại 2.

Đầu ra:

+ Với mỗi truy vấn loại 2 in ra kết quả cho n - số kí tự khác nhau trong xâu con được yêu cầu ở mỗi truy vấn.

Ví dụ:

abacaba

5

2 1 4

1 4 b

1 5 b

2 4 6

2 1 7

Kết quả:

3

1

2


 •  “Không nên quan niệm nghiên cứu khoa học là những gì quá cao xa. Nghiên cứu khoa học đôi khi chỉ là đọc, tìm hiểu một bài báo hay một vấn đề đã được nói tới, tìm hiểu những điều đã biết hoặc chưa biết. Miễn là, bạn phải làm việc một cách nghiêm cẩn, trung thực.” - GS. Ngô Bảo Châu.
 • Buddha, once said: " But if you are a monk or a novice monk, you must meditate and practice walking meditation. You neek to walk, so you can concentrate on where you're walking. You need to meditate because so you can have mindfulness. If you have mindfulness when you're doing your work, so you can't make mistake. When you have mindfulness, our soul will have power, so you can give loving and kindness to our mom, dad, brother and friends. When we have mindfulness when some strangers came go punch us, so we don't punch back. Or when somebody is angry with us, so we are not angry back. Everything I said is by doing meditation so finally we want all of you to meditate. "
 • Người ngu dù trong đời, thân cận người có trí, không học được đạo lý như muỗng với thức ăn.
 • Người trí dù một khắc, thân cận bậc minh sư, học đạo lý nhiệm mầu như lưỡi biết thức ăn.
 • Trong núi vốn không có Phật. Phật ở trong tâm ta. Nếu tâm lắng và trí tuệ xuất hiện, đó chính là Phật. Nếu bệ hạ giác ngộ được tâm ấy thì tức khắc thành Phật ngay tại chỗ, không cần đi tìm cực khổ bên ngoài.- Hòa Thượng Pháp Vân.
 • Bồ-đề-đạt-ma là đệ tử và truyền nhân của Tổ thứ 27, Bát-nhã-đa-la (sa. prajñādhāra) và là thầy của Huệ Khả, Nhị tổ Thiền Trung Quốc. Sự tích truyền pháp của Bát-nhã-đa-la cho Bồ-đề-đạt-ma được truyền lại như sau:

  Tổ hỏi: "Trong mọi thứ, thứ gì vô sắc?" Bồ-đề-đạt-ma đáp: "Vô sinh vô sắc". Tổ hỏi tiếp: "Trong mọi thứ, cái gì vĩ đại nhất?" Bồ-đề-đạt-ma đáp: "Phật pháp vĩ đại nhất".
0 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh