Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Hình ảnh

BÀI TẬP PASCAL


 • Please log in to reply
Chủ đề này có 2 trả lời

#1 ThuHien2785

ThuHien2785

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 1 Bài viết

Đã gửi 15-01-2020 - 09:11

Số siêu nguyên tố độ dài n là số nguyên tố gồm n chữ số mà nếu xóa đi k chữ số liền nhau tính từ hàng đơn vị (0<k<n) thì phần còn lại vẫn là một số nguyên tố.

Ví dụ: số 2331 là số siêu nguyên tố độ dài 4.

Lập trình tin ra tất cả các số nguyên tố độ dài n (1<n<8) với n nhập từ bàn phím.

 #2 Tuongtaylor

Tuongtaylor

  Binh nhất

 • Thành viên mới
 • 20 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Tỉnh Nghệ An
 • Sở thích:Thích ca sĩ TAYLOR SWIFT,học toán,lập trình pascal,scratch,logo,...

Đã gửi 20-01-2020 - 08:41

uses crt;
var n,i,a,b:longint; s:string;
function nt(a:longint):boolean;
var i:longint;
begin
   i:=2;
   while(a>2)and(a mod i<>0)do inc(i);
   nt:=i=a;
end;
function snt(a:longint):boolean;
var i:longint;
begin
   If a<20 then exit(false);
   repeat
      If not(nt(a)) then exit(false);
      a:=a div 10;
   until a=0;
   exit(true);
end;
begin
clrscr;
   write('n=');readln(n);
   s:='1';
   for i:=1 to n-1 do s:=s+'0';
   val(s,a,i);
   s:='';
   for i:=1 to n do s:=s+'9';
   val(s,b,i);
   for i:=a to b do if snt(i) then writeln(i);
readln

 

end.


#3 Tuongtaylor

Tuongtaylor

  Binh nhất

 • Thành viên mới
 • 20 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Tỉnh Nghệ An
 • Sở thích:Thích ca sĩ TAYLOR SWIFT,học toán,lập trình pascal,scratch,logo,...

Đã gửi 20-01-2020 - 08:43

Đây là chương trình con kt SIÊU NGUYÊN TỐ

function nt(a:longint):boolean;
var i:longint;
begin
   i:=2;
   while(a>2)and(a mod i<>0)do inc(i);
   nt:=i=a;
end;
function snt(a:longint):boolean;
var i:longint;
begin
   If a<20 then exit(false);
   repeat
      If not(nt(a)) then exit(false);
      a:=a div 10;
   until a=0;
   exit(true);
end;

1 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh