Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Hình ảnh

Toeic new format, Luyen thi toeic & Thi thu toeic

toeic new format luyen thi toeic thi thu toeic toeic app

  • Please log in to reply
Chưa có bài trả lời

#1 Linhnguyen178

Linhnguyen178

    Lính mới

  • Thành viên mới
  • 5 Bài viết
  • Giới tính:Nữ
  • Sở thích:Hoc tap

Đã gửi 02-06-2020 - 00:36

테스트 Toeic에 대한 최고의 응용 프로그램 새로운 형식, 항상 최신 시험 Toeic, 속도 향상 시험 Toeic를 업데이트

 응용 프로그램은 최신 Toeic 테스트를 포함 가장 현실적인 Toeic 시험에 충실.
앱은 읽기, 듣기 능력을 향상시키고 Toeic 점수를 빠르게 향상시키는 데 도움이됩니다.

 당신은 집중 시험 TOEIC 시험에 있습니까?
➝ Toeic Test, Practice Toeic 이것은 당신을위한 최고의 응용 프로그램입니다
이 앱은 영어와 토익 점수를 향상시키는 데 도움이됩니다.
이 응용 프로그램은 유명한 토익 시험 준비 자료에서 합성 많은 연습 토익, 테스트 토익을 제공합니다.
 새로운 Toeic 형식 2019와 같은 7 가지 범주 및 시뮬레이션 테스트로 학습
 간단한 인터페이스와 사용하기 쉬운
 점수 세부 사항과 함께 결과 테스트를보고

===============================================

Best app for test Toeic new format,Always updated the latest exam Toeic,speedup exam Toeic

 The app include the latest Toeic test, stick to the most realistic Toeic exam.
 App will help you improve your reading, listening skills and improve your Toeic score quickly.

 You are in of an intensive exam TOEIC exam ?
➝ Toeic Test, Practice Toeic this is best app for you
 This app will help you to improve your English as well as your Toeic score
 This app provides many practice Toeic,test Toeic synthesized from famous Toeic exam preparation materials.
 Learning with 7 categories and simulation Test like new Toeic format 2019
 Simple interface and easy to use
 Report your result test with score detail

=========================================================

App tốt nhất để ôn thi Toeic theo format mới,liên tục update các đề thi mới nhất

 Ứng dụng bao gồm các đề thi Toeic mới nhất, bám sát đề thi Toeic thực tế.

 Ứng dụng sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng đọc, nghe tiếng anh và cải thiện điểm số Toeic của bạn một cách nhanh chóng.

 Bạn đang gấp rút ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ TOEIC?
➝ Đây là ứng dụng tốt nhất cho bạn để có thể ôn luyện và chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi TOEIC

 Ứng dụng này sẽ giúp bạn nhanh chóng cải thiện tiếng Anh cũng như điểm số Toeic của bạn
 Ứng dụng này cung cấp nhiều bài thực hành Toeicbài kiểm tra Toeic được tổng hợp từ các tài liệu ôn luyện Toeic nổi tiếng.
 Với 7 danh mục được phân loại theo các bài ôn luyện và đề thi định dạng Toeic mới 2019
 Giao diện đơn giản và dễ sử dụng
 Báo cáo kết quả kiểm tra với chi tiết điểm số

Link download:

https://play.google....d=com.nht.toeic


0 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh