Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Hình ảnh

Lập trình Pascal

pascal

 • Please log in to reply
Chủ đề này có 206 trả lời

#181 HaiNam272

HaiNam272

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 2 Bài viết

Đã gửi 20-08-2016 - 19:04

Mình đang rất cần bài này. Mong các Pro giúp mình

 

Số độc lập

Cho dãy N số nguyên dương phân biệt A1, A2, ..., AN. Hãy tìm số nguyên dương nhỏ nhất M không biểu diễn được dưới dạng tổng của một hay nhiều số hạng trong dãy trên (mỗi số trong dãy chỉ được có mặt trong tổng nhiều nhất 1 lần, có thể không có).

Dữ liệu vào: Từ file DL.INP gồm dòng đầu tiên là số N<1000, trong các dòng sau, mỗi dòng gồm các số Ai (1<=i<=N), Ai<=20000

Kết quả: Đưa ra file DL.OUT ghi số M cần tìm

Ví dụ:

DL.INP

DL.OUT

3

2 1 4

8#182 huynho806

huynho806

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 2 Bài viết

Đã gửi 07-09-2016 - 15:00

Ai giúp em với

 • Bài 1: Ứng với mỗi số tự nhiên x, ta có số tự nhiên f(x) bằng tổng bình phương các chữ số của x. Từ x ta xây dựng dãy (Xn) như sau:

            X1 = x ; X2 = f(X1) ; X3 = f(X2) ; …; Xi = f(Xi - 1)    với   1 <= I <= n

Ví dụ:

            x = 12 ta có dãy: 12; 5; 25; 29; 85; 89; 145; 42; 20; 4; 16; 37; 58; 89

            x = 4 ta có dãy: 4; 16; 37; 58; 89; 145; 42; 20; 4

Viết chương trình nhập vào từ bàn phím số tự nhiên x và in ra màn hình dãy (Xn)

Dữ liệu vào: Số tự nhiên x.

Dữ liệu ra: In ra màn hình dãy (Xn)


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi huynho806: 07-09-2016 - 15:10


#183 huynho806

huynho806

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 2 Bài viết

Đã gửi 07-09-2016 - 15:09

Giải giùm em với 

Bài 1: Cho xâu S có độ dài N9N<100). Xâu S chỉ chứa các k‎ tự số ‘0’…’9’.

     Yêu cầu: Hãy viết chương trình tìm xâu S1 bằng cách hoán vị các k‎ tự số trong xâu S sao cho xâu S1 có giá trị nhỏ nhất lớn hơn S.

      Đữ liệu vào: Cho trong tệp tin so.inp, gồm 1 dòng ghi xâu S.

      Kết quả: Ghi trong tập tin so.out, gồm 1 dòng ghi kết quả vừa tìm được.

    Ví dụ:

         Dữ liệu vào: (So.inp)                       Kết quả: (so.out)

          ‘1234’                                             ‘1324’

Bài 2: Ứng với mỗi số tự nhiên x, ta có số tự nhiên f(x) bằng tổng bình phương các chữ số của x. Từ x ta xây dựng dãy (Xn) như sau:

            X1 = x ; X2 = f(X1) ; X3 = f(X2) ; …; Xi = f(Xi - 1)    với   1 <= I <= n

Ví dụ:

            x = 12 ta có dãy: 12; 5; 25; 29; 85; 89; 145; 42; 20; 4; 16; 37; 58; 89

            x = 4 ta có dãy: 4; 16; 37; 58; 89; 145; 42; 20; 4

Viết chương trình nhập vào từ bàn phím số tự nhiên x và in ra màn hình dãy (Xn)

Dữ liệu vào: Số tự nhiên x.

Dữ liệu ra: In ra màn hình dãy (Xn)#184 hocpascal

hocpascal

  Trung sĩ

 • Thành viên
 • 110 Bài viết

Đã gửi 11-09-2016 - 22:20

có pro nào xem hộ bài này

Các phương pháp mã hóa luôn có sức cuốn hút đặc biệt đối với Rôn. Xuất phát từ việc mọi thông tin đều được lưu trữ dưới dạng số, Rôn nghĩ rằng chỉ cần phát triển các phương pháp mã hóa số nguyên. Mới đây Rôn đề xuất một phương pháp mã hóa của riêng mình: mỗi số nguyên x được Rôn mã hóa thành số nguyên y bằng cách cộng vào x các chữ số của nó (ở hệ thập phân). Như vậy, nếu x = 12, ta sẽ có y = 12 + 1 + 2 = 15.

Mã hóa bao giờ cũng đi đôi với việc giải mã. Biết y = 15, ta phải tìm được số ban đầu x = 12.

Yêu cầu: Cho số nguyên dương y. Hãy xác định số ban đầu chưa được mã hóa. Dữ liệu đảm bảo có kết quả giải mã.

Input: Một dòng duy nhất chứa số nguyên y (1≤y≤109)

Output: Kết quả tìm được

Example:

Input

15

Output

12


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi hocpascal: 11-09-2016 - 22:20


#185 ghghgh

ghghgh

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 3 Bài viết

Đã gửi 01-11-2016 - 15:42

Từ 5 chữ số 1, 2, 3, 4, 5 ta lập ra tất cả các con số có đúng 5 chữ số.Các con số này được xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, con số nhỏ nhất là 11111 được đánh mã số 1; số kế tiếp là 11112 được đánh mã số 2; số kế tiếp 11113 được đánh mã số 3; tiếp tục cho đến hết các con số. 

Yêu cầu: 
Cho trước một số n có đúng 5 chữ số lấy từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5. Tìm mã số của con số n.#186 Sam Simons

Sam Simons

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 1 Bài viết

Đã gửi 15-11-2016 - 21:20

Viết CT nhập vào các số a,b,c, x,y,z  với a,b,c là độ dài các cạnh của tam giác ABC; x,y,z là độ dài các cạnh tam giác XYZ. Kiểm tra xem 2 tam giác này có đồng dạng với nhau không? (Giải dùm em bài này nhé) (Em nghĩ nó dùng cấu trúc For...to...do)#187 huuhau2003

huuhau2003

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 1 Bài viết

Đã gửi 28-11-2016 - 05:35

​AI GIÚP EM BÀI NÀY VỚI!!!!

Viết ct đọc từ file B3.INP số nguyên n,s trên một dòng và dãy n số nguyên trên hàng 2. Xuất ra file B3.OUT các phần tử có tổng bằng s

Vd:

B3.INP

8  6

2 1 0 3 1 6 5 4

B3.OUT

6

2 1 3

2 1 0 3

….#188 Haram 21

Haram 21

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 1 Bài viết

Đã gửi 05-12-2016 - 20:26

Free Pascal:

Viết chương trình nhập vào một số nguyên b có ba chữ số. Tính tổng các chữ số của số nguyên b đó.

(Em mới học đến các phép toán bình thường chưa học đến các hàm, cấu trúc... với lại bài này.Thầy có nói là liên quan đến DIV;MOD ạ)


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Haram 21: 05-12-2016 - 20:27


#189 HuuDucHDST

HuuDucHDST

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 3 Bài viết

Đã gửi 01-01-2017 - 09:06

mình thấy nó phức tạp quá với mấy con số lơn thì phải. mình cũng thử test bài này như sau:

Xét tất cả các số chia hết cho 5. Giả sử mỗi số đó có thể chia hết cho Xi chữ số 5.
Cộng tất cả các Xi đó lại thì ta được số chữ số 0.
Giả sử 25! = 15511210043330985984000000 có 6 chữ số 0 tận cùng.
ta có
5 chia hết cho 1 chữ số 5
10 chia hết cho 1 chữ số 5
15 chia hết cho 1 chữ số 5
20 chia hết cho 1 chữ số 5
25 chia hết cho 2 chữ số 5
-> suy ra tổng là 6 (đúng với kết quả là có 6 chữ số 0).

var

n, i, j, count: longint;
begin
write('Nhap N (N>=1): '); readln(n);
for i:=1 to n do
begin
j:=i;
while j mod 5 = 0 do
begin
j:=j div 5;
count:=count+1;
end;
end;
write(' So chu so 0 cuoi cua ',n,'! la: ',count); readln;
end.

Công thức này của bạn đúng rồi#190 HuuDucHDST

HuuDucHDST

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 3 Bài viết

Đã gửi 01-01-2017 - 09:30

Bài này thuật toán gì thì được bạn nhỉ?

Bài toán: ghép số 

cho n số nguyên dương và dãy a1 đến an (n<=100), ai<=abs(109). Từ các số trên hãy tạo thành các số mới bằng cách ghép tất cả các số đã cho, tức là viết liên tiếp các số đã cho với nhau.

Ví dụ: n=4 và các số 123 124 56 90 ta có thể tạo ra các số mới sau: 1231245690, ,,,,9056124123,,, =24 số mới.

hãy tìm số lớn nhất trong các số mới ghép vừa tao.

cái này bạn dùng thuật toán sắp xếp trong xâu là ra rồi bạn#191 cuibap0911

cuibap0911

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 3 Bài viết

Đã gửi 03-01-2017 - 23:17

Giup mình giai bai nay voi
Trong kỳ thi học sinh giỏi môn Tin học, em là người đạt giải đặc biệt. Ban tổ chức cho phép em chọn các phần thưởng cho mình. Các phần thưởng xếp thành một dãy được đánh số từ 1 đến N (0 ≤ N ≤ 10000), phần thưởng thứ i có giá trị là ai (1 ≤ ai ≤ 100). Em được phép chọn các phần thưởng cho mình theo nguyên tắc không chọn 3 phần thưởng liên tiếp nhau trong dãy. 
Viết chương trình để máy tính hướng dẫn em chọn các phần thưởng sao cho tổng giá trị của các phần thưởng nhận được là lớn nhất. 
Dữ liệu vào: cho file PTHUONG.INP gồm các dòng: 
- Dòng đầu tiên là số phần thưởng N 
- N dòng tiếp theo lần lượt là giá trị của các phần thưởng. 
Dữ liệu ra: ghi ra file PTHUONG.OUT gồm các dòng: 
- Dòng đầu tiên ghi tổng giá trị lớn nhất của các phần thưởng đã chọn 
- Dòng tiếp theo ghi vị trí của các phần thưởng đã chọn theo thứ tự tăng dần 
pthuong.inp 

6 9 1 3 5 10 4 
pthuong.out 
32 
1 2 4 6 7 

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi cuibap0911: 09-01-2017 - 05:48


#192 hanhmyphan

hanhmyphan

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 1 Bài viết

Đã gửi 10-01-2017 - 14:54

-  Phân tích số m thành các thừa số nguyên tố, ghi nhận số lượng mỗi số. 
-  Đối với mỗi thừa số nguyên tố (k) thuộc m, đếm tổng số các số trong phạm vi 
n mà chia hết cho (k) (duyệt từng số, phân tích, đếm số lượng số chia hết cho k 
sẽ chậm).  
Cái này cho code


#193 hocsinhmoi

hocsinhmoi

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 4 Bài viết
 • Giới tính:Nam

Đã gửi 24-11-2017 - 18:57

Em mới học lập trình 

Các anh có thể giải thích cho em về bài số rắn hai đầu được ko

Em xin chân thành cảm ơn#194 hocsinhmoi

hocsinhmoi

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 4 Bài viết
 • Giới tính:Nam

Đã gửi 24-11-2017 - 19:53

Cho em hỏi cấp số cộng là gì

 #195 hocsinhmoi

hocsinhmoi

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 4 Bài viết
 • Giới tính:Nam

Đã gửi 24-11-2017 - 20:06

var i,n:byte;kt:boolean;   

      x,x1:integer;

begin

     write('Nhap so phan tu cua mang: ');readln(n);

     if n>=1 then 

        begin

              write('A[',i,']: ');readln(x1);

        end; 

     kt:=true;

     for i:=2 to n do

       begin

             write('A[',i,']: ');readln(x);

             if i=2 then tam:=abs(x-x1)

               else if abs(x-x1)<>tam then 

                        begin

                              kt:=false;

                              break;

                        end;

         end;

       if kt then write('La day cap so cong')

        else write('Ko');

end.

Em luoi nên có vài chỗ viết tắt.Em mong mọi người bỏ qua cho#196 hocsinhmoi

hocsinhmoi

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 4 Bài viết
 • Giới tính:Nam

Đã gửi 24-11-2017 - 20:27

Mấy anh cho em bt hđ của nhóm vs ạ#197 hsmoi

hsmoi

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 2 Bài viết

Đã gửi 24-11-2017 - 20:43

mấy anh cho e bt hđ của nhóm vs a#198 hsmoi

hsmoi

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 2 Bài viết

Đã gửi 18-12-2017 - 16:48

Các anh làm giúp em bt nayf vs!

Cho số nguyên dương N,hãy xác định số cách biểu diễn N bằng các bộ 4 số nguyên ko âm (a,b,c,d) sao cho N^2=a^2+b^2+c^2+d^2.

Ví dụ vs N=3 ta có 1 cách biểu diễn:

               0^2+1^2+1^2+1^2#199 tieubao

tieubao

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 1 Bài viết
 • Giới tính:Nữ
 • Sở thích:sử sinh toán

Đã gửi 18-10-2018 - 19:10

Đề:tìm số k

cho 2 số nguyên duongwn và m trong đo m là số ng tố

yêu cầu:tìm số nguyên dương k lơn nhất thỏa mãn điều kiện n! chia hết cho m^k

lưu ý: 

dòng đầu là số nguyên duongwn9n<=10^8)

dòng 2 số nguyên dương m(m<=10^5)

Ai giúp em giải đề này vs ạ#200 letangphuquy chuyentin

letangphuquy chuyentin

  Binh nhất

 • Thành viên mới
 • 25 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Đà Nẵng
 • Sở thích:Algorithm & Data structures
  Math
  Những điều thư giãn nhẹ nhàng khi không ngồi máy

Đã gửi 07-03-2019 - 21:40

 

Giup mình giai bai nay voi
Trong kỳ thi học sinh giỏi môn Tin học, em là người đạt giải đặc biệt. Ban tổ chức cho phép em chọn các phần thưởng cho mình. Các phần thưởng xếp thành một dãy được đánh số từ 1 đến N (0 ≤ N ≤ 10000), phần thưởng thứ i có giá trị là ai (1 ≤ ai ≤ 100). Em được phép chọn các phần thưởng cho mình theo nguyên tắc không chọn 3 phần thưởng liên tiếp nhau trong dãy. 
Viết chương trình để máy tính hướng dẫn em chọn các phần thưởng sao cho tổng giá trị của các phần thưởng nhận được là lớn nhất. 
Dữ liệu vào: cho file PTHUONG.INP gồm các dòng: 
- Dòng đầu tiên là số phần thưởng N 
- N dòng tiếp theo lần lượt là giá trị của các phần thưởng. 
Dữ liệu ra: ghi ra file PTHUONG.OUT gồm các dòng: 
- Dòng đầu tiên ghi tổng giá trị lớn nhất của các phần thưởng đã chọn 
- Dòng tiếp theo ghi vị trí của các phần thưởng đã chọn theo thứ tự tăng dần 
pthuong.inp 

6 9 1 3 5 10 4 
pthuong.out 
32 
1 2 4 6 7 

 

Mình giải bằng C++ nha bạn

#include<cstdio>
#include<cstdlib>

const int N=1e4+1;
int f[N], f0[N], f1[N], f2[N], a[N];
int t[N], t0[N], res[N];

void m3(int &x, int &y, int a, int b, int c) {
x=a;
if (b>x) x=b;
if (c>x) x=c;
if (x==a) y=0;
else if (x==b) y=1;
else y=2;
}

void m4(int &x, int &y, int a, int b, int c, int d) {
m3(x,y,a,b,c);
if (d>x) { x=d; y=3; }
}

void quit(int x) {
printf("%d",x);
exit(EXIT_SUCCESS);
}

int main()
{
freopen("PTHUONG.INP", "r", stdin);
freopen("PTHUONG.OUT", "w", stdout);
int n, i, j=3, m=0;
scanf("%d",&n);
for (i=1; i<=n; i++) scanf("%d",a+i);
if (!n) quit(0);
if (n==1) quit(a[1]);
f1[1]=a[1];
m3(f[1],t[1], f0[1],f1[1],f2[1]);
for (i=2; i<=n; i++)
{
m3(f0[i],t0[i], f0[i-1],f1[i-1],f2[i-1]);
f1[i]=f0[i-1]+a[i];
f2[i]=f1[i-1]+a[i];
m4(f[i],t[i], f0[i],f1[i],f2[i],f[i-1]);
}
printf("%d\n",f[n]);
i=n;
while (i) {
if (j==3) {
if (t[i]!=3) j=t[i];
else i--;
}
else if (j>0) {
res[++m]=i--;
j--;
}
else {
j=t0[i];
i--;
}
}
for (i=m; i>0; i--) printf("%d ", res[i]);
return 0;
}1 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh