Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Hình ảnh

Lập trình Pascal

pascal

 • Please log in to reply
Chủ đề này có 210 trả lời

#201 badboytxhn91

badboytxhn91

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 3 Bài viết

Đã gửi 25-05-2019 - 09:56

nhờ anh em giúp mình giải 2 bài tập này ạ

Hình gửi kèm

 • cau 1.jpg
 • cau 3.jpg


#202 hocpascal

hocpascal

  Trung sĩ

 • Thành viên
 • 110 Bài viết

Đã gửi 08-09-2019 - 00:15

Nhờ các bác xem hộ thuật toán giải bài này thế nào chứ duyệt xâu, mảng thì không ổn; các bác tìm hộ em quy luật sinh dãy. em cảm ơn

 

Bài 1. . Người ta xây dựng một số A gồm vô hạn chữ số chỉ gồm các chữ số 0, 1, 2 qua một số bước như sau:

Bước 0: Gán cho chữ số đầu tiên của A là a1=0

Bước k+1: Giả sử ở bước k đã hình thành được m số hạng đầu của A là a1a2...am thì tại bước k+1 có 2m số hạng đầu của A là a1a2...amb1b2...bm mà với 1≤i≤m thì bi=(ai+1) mod 3

Như vậy các giai đoạn đầu hình thành số A như sau:

0 → 01 → 0112 → 01121220 → 0112122012202001 → ...

Yêu cầu in ra chữ số N của A. (N≤1018)

Ví dụ N=4 thì aN=2; N=8 thì aN=0.

Input: Gồm nhiều dòng, mỗi dòng ghi một số nguyên dương N

Output: Mỗi dòng ghi kết quả tương ứng

Example:

Input

Output

4

8

2

0#203 noob1234

noob1234

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 1 Bài viết

Đã gửi 18-10-2019 - 21:48

nhờ anh em giúp mình giải bài này với

 

Mỗi lần bị kẹt trên đường vì tắc đường, An thường nghĩ ra trò chơi để giải trí. Một trong những trò chơi đó là An đọc N số từ các biển số xe và tìm số nguyên M (M>1) sao cho N số đã đọc đều có cùng số dư khi chia cho M. An muốn tìm được càng nhiều số M như thế càng tốt. Bạn hãy giúp An tìm tất cả các số M thoả mãn yêu cầu.

Dữ liệu: Vào từ file GAME.INP

Dòng đầu tiên chứa số nguyên N (2< N <100). N dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa  số nguyên Bi thuộc đoạn [1; 109]. Tất cả các số nguyên đôi một khác nhau. Dữ liệu vào luôn đảm bảo tồn tại ít nhất một số M thoả mãn yêu cầu.

Kết quả: Ghi ra file GAME.OUT tất cả các số M tìm được theo thứ tự tăng dần, các số ghi cách nhau ít nhất một dấu cách.

 

VD

GAME.INP

3

6

34

38

GAME.OUT

2  4#204 Tuongtaylor

Tuongtaylor

  Binh nhất

 • Thành viên mới
 • 20 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Tỉnh Nghệ An
 • Sở thích:Thích ca sĩ TAYLOR SWIFT,học toán,lập trình pascal,scratch,logo,...

Đã gửi 30-12-2019 - 08:13

GIẢI CHO EM CÁC BÁC NHÉ!

Hình gửi kèm

 • Capture11y.PNG


#205 Tuongtaylor

Tuongtaylor

  Binh nhất

 • Thành viên mới
 • 20 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Tỉnh Nghệ An
 • Sở thích:Thích ca sĩ TAYLOR SWIFT,học toán,lập trình pascal,scratch,logo,...

Đã gửi 30-12-2019 - 08:46

uses crt;
var  f,h:text; i,j,n,kt:longint; a,b:array[1..1000]of longint;
begin
clrscr;
   assign(f,'game.inp');reset(f);
   assign(h,'game.out');rewrite(h);
   readln(f,n);
   for i:=1 to n do read(f,a[i]);
   For i:=1 to 100000 do
      begin
         kt:=0;
         For j:=1 to n do
              b[j]:=a[j] mod i;
         For j:=1 to n-1 do
             If b[j]<>b[j+1] then kt:=1;
         If (kt=0)and(i<>1) then Write(h,i,' ');
      end;
   close(f); close(h);
end.


#206 Tuongtaylor

Tuongtaylor

  Binh nhất

 • Thành viên mới
 • 20 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Tỉnh Nghệ An
 • Sở thích:Thích ca sĩ TAYLOR SWIFT,học toán,lập trình pascal,scratch,logo,...

Đã gửi 30-12-2019 - 10:13

post-185128-0-57680300-1577537121.png

post-185128-0-65856800-1577537123.png#207 Tuongtaylor

Tuongtaylor

  Binh nhất

 • Thành viên mới
 • 20 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Tỉnh Nghệ An
 • Sở thích:Thích ca sĩ TAYLOR SWIFT,học toán,lập trình pascal,scratch,logo,...

Đã gửi 31-12-2019 - 08:08

Qui trình ốc sên
Một con ốc sên bò lên 1 ngọn cây có chiều dài n (đơn vị độ dài). Ban ngày trời nắng nóng nó nên nó chỉ bò lên cao được 1 (đơn vị độ dài) và hao tổn 2 (đơn vị năng lượng). Đến ban đêm trời mát mẻ nó có thể trèo lên cao được một đoạn gấp đôi đoạn đường đã có trước đây nhưng nó sẽ mất 4 (đơn vị năng lượng)
Lịch trình bò lên của con ốc sên được kí hiệu bằng N và D nếu ốc sên bò lúc ban ngày thì được ghi N con ban đêm thi ghi D
Yêu cầu: Hãy chỉ cho ốc sên một lịch trình bò lên ngon cây sao cho vừa đúng lên tới ngọn và lượng năng lượng tiêu tốn là ít nhất. Giả thuyêt lúc ban đầu ốc sên đã ở trên cây với khoảng cách đến mặt đất là 1 (đơn vị độ dài)
Dữ liệu vào: Nhập từ bàn phím 1 so nguyên dương N(N<=10000)
Dữ liệu ra: Đưa ra màn hình gồm hai dòng.Dòng đầu ghi một sô nguyên dương là năng lượng ốc sên đã tiêu tốn, dòng tiếp theo ghi chuỗi kí tự N và D
Input 
10

Output

12
NDND

uses crt;
var  f,h:text;  i,nl,n:longint; s:string;
begin
clrscr;
   assign(f,'oc_xen.inp');reset(f);
   assign(h,'oc_xen.out');rewrite(h);
   readln(f,n);
   i:=1;
   repeat
      inc(i);
      nl:=nl+2;
      s:=s+'N';
      If i*2<=n then begin i:=i*2;  s:=s+'D'; nl:=nl+4; end;
   until i=n;
   Writeln(h,nl);
   Writeln(h,s);
   close(f); close(h);
readln
end.


#208 Tuan Quoc

Tuan Quoc

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 2 Bài viết

Đã gửi 03-06-2020 - 22:56

Nhờ anh em trên trên diễn đàn giúp đở, Mình có một số bài pascal nhờ AE giải giúp. Xin Cám ơn!

 

Trên một bảng hình chữ nhật có kích thước a × b (a là số dòng, b là số cột, 1<a, b≤100), có một robot đứng ở vị trí ô (x,y). Một lệnh điều khiển chuyển động của robot gồm hai phần:   Hướng là một trong bốn ký tự được quy định như sau: N (Bắc), S (Nam), E (Đông), W (Tây).  Số bước di chuyển là một số nguyên dương thể hiện số ô liên tiếp mà robot cần di chuyển theo hướng quy định.  Khi thực hiện một lệnh di chuyển, có hai khả năng xảy ra: robot đi ra ngoài bảng hoặc robot vẫn ở trong bảng. Ví dụ: Trong bảng kích thước 5×6, có một con robot đang đứng ở vị trí [2,3], khi thực hiện lệnh di chuyển (N 3) thì robot sẽ đi lên hướng Bắc ba bước (trong đó có một bước đi trong bảng và hai bước đi ra ngoài bảng). 
 
Yêu cầu: Hãy viết chương trình cho biết vị trí của robot sau khi thực hiện một lệnh di chuyển.  Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản ROBOT.INP có ba dòng:  Dòng đầu tiên ghi hai số a và b là kích thước của bảng.  Dòng thứ hai ghi hai số x và y là vị trí hiện tại của robot.  Dòng thứ ba ghi ký tự quy định hướng và số bước đi của robot. Mỗi số, ký tự cách nhau một khoảng trống.  Kết quả: Ghi vào tệp văn bản ROBOT.OUT có hai dòng:  Dòng đầu tiên: nếu robot đi ra ngoài bảng thì ghi số 0; nếu robot vẫn ở bên trong bảng thì ghi số 1.  Dòng thứ hai: nếu robot đi ra ngoài bảng sau khi thực hiện lệnh di chuyển thì ghi số bước mà robot đã đi được trước khi ra khỏi bảng; nếu robot vẫn ở bên trong bảng sau khi thực hiện lệnh di chuyển thì ghi vị trí robot đang đứng.
 
Ví dụ
ROBOT.INP         ROBOT.OUT 
5 6                       0
2 3                       1
N 3 

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Tuan Quoc: 03-06-2020 - 22:58


#209 Tuan Quoc

Tuan Quoc

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 2 Bài viết

Đã gửi 03-06-2020 - 23:03

Ma trận xoắn ốc vuông kích thước n × n  được tạo thành bằng cách điền số 1 vào hàng 1 cột 1  sau đó điền số tăng dần theo chiều kim đồng hồ.

Ví dụ: Với n=5

 

Yêu cầu:  ãy viết chương trình cho biết giá trị tại ô (x, y) của một ma trận xoắn ốc vuông kích thước n × n.  ữ  iệu: Vào từ file văn bản MATRAN.INP:  Dòng đầu tiên ghi số n (n ≤100).  Dòng thứ hai ghi hai số x, y (1 ≤ x, y ≤ 1  ).  ai số ghi trên cùng một dòng cách nhau ít nhất một khoảng trống.  Kết quả: Ghi ra file văn bản MATRAN.OUT: gồm một dòng chứa giá trị tại ô hàng x cột y trong ma trận xoắn ốc n × n.

 

Ví dụ: #210 tlh

tlh

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 1 Bài viết

Đã gửi 16-06-2020 - 11:43

a/c chỉ em hướng làm bài này với  :mellow: , em cám ơn nhiều

có pro nào xem hộ bài này

Các phương pháp mã hóa luôn có sức cuốn hút đặc biệt đối với Rôn. Xuất phát từ việc mọi thông tin đều được lưu trữ dưới dạng số, Rôn nghĩ rằng chỉ cần phát triển các phương pháp mã hóa số nguyên. Mới đây Rôn đề xuất một phương pháp mã hóa của riêng mình: mỗi số nguyên x được Rôn mã hóa thành số nguyên y bằng cách cộng vào x các chữ số của nó (ở hệ thập phân). Như vậy, nếu x = 12, ta sẽ có y = 12 + 1 + 2 = 15.

Mã hóa bao giờ cũng đi đôi với việc giải mã. Biết y = 15, ta phải tìm được số ban đầu x = 12.

Yêu cầu: Cho số nguyên dương y. Hãy xác định số ban đầu chưa được mã hóa. Dữ liệu đảm bảo có kết quả giải mã.

Input: Một dòng duy nhất chứa số nguyên y (1≤y≤109)

Output: Kết quả tìm được

Example:

Input

15

Output

12#211 TranTheBaodeptrai

TranTheBaodeptrai

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 1 Bài viết

Đã gửi 31-07-2020 - 10:25 

var i,j,d,k,n:longint;   b:boolean;
begin
write('d,k=');
readln(d,k);
b:=false;
for i:=0 to 8 do
    begin
     if i=0 then n:=d
     else n:=n*10;
     if (n-d*k)mod (k*10-1)=0 then
        begin
        b:=true;
        n:=(n-d*k)div(k*10-1);
        break;
        end;
    end;
    if b=true then writeln(n,d)
    else writeln(-1);
readln;
end.
ps: tuỳ vào dữ liệu có thể chuyển'8' thành '9','10',.... ,k biết thuật toán này đúng không nữa, mới nghĩ ra!

 

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cmath>
 
int main() {
int d, k;
std::ifstream f("TIMSO.INP");
std::ofstream f1("TIMSO.OUT");
 
while (!f.eof()) {
f >> d >> k;
long int nho = 0;
long int nhoD = d;
long long int temp = d * k;
int dem = 0;
int luu[102];
luu[0] = 0;
 
while (true) {
dem++;
temp = (d * k + nho) % 10;
luu[dem] = temp;
nho = (d * k + nho) / 10;
if (temp == nhoD && nho == 0 && luu[dem - 1] != 0) {
for (int i = dem - 1; i >= 1; i--) {
f1 << luu[i];
}
f1 << nhoD << '\n';
break;
}
if (dem > 100) {
f1 << -1 << '\n';
break;
}
 
d = temp;
}
if (f.eof()) {
break;
}
}
f.close();
f1.close();
return 0;
}


0 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh