Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


YenThanh2

Đăng ký: 09-12-2011
Offline Đăng nhập: 19-04-2013 - 03:18
****-

Chủ đề của tôi gửi

$ \left\{\begin{array}{l}| y+\frac...

17-07-2012 - 14:51

$$ \left\{\begin{array}{l}\left | y+\frac{1}{x} \right |+\left | \frac{13}{16}+x-y \right |=-x-\frac{1}{x}-\frac{13}{16}\\x^{2}+y^{2}=\frac{97}{36}\\ x<0,y>0\end{array}\right. $$

Giải hệ $$\left\{\begin{matrix} x+y+z=xyz\\ x(y^{2}-...

15-07-2012 - 08:42

$$\left\{\begin{matrix}
x+y+z=xyz\\ x(y^{2}-1)(z^{2}-1)+y(x^{2}-1)(z^{2}-1)+z(x^{2}-1)(y^{2}-1)=0

\end{matrix}\right.$$

$\begin{cases}x^6+\frac{2xy}{\sqrt[5]...

14-07-2012 - 17:02

$$\left\{\begin{matrix}
x^{6}+\frac{2xy}{\sqrt[5]{x^{2}-2x+33}}=x^{2}+y^{6}\\
y^{6}+\frac{2xy}{\sqrt[5]{y^{2}-2y+33}}=y^{2}+x^{6}
\end{matrix}\right.$$

\[\cos \left( {\frac{\pi }{4} + 2x} \right)\cos...

09-05-2012 - 16:25

$$cos\left(\frac{\Pi }{4} +2x\right)cos\left(\frac{\Pi }{4} -2x\right)+{sin}^{2}x\left(cos2x+1 \right)=\frac{1}{4}$$
với $x\in \left[\frac{-\Pi }{4};\frac{\Pi }{4} \right]$

$\cot \frac{x}{2}-\frac{1+\cos 3x}{\sin 2x - \sin x}...

09-05-2012 - 16:22

$\cot \frac{x}{2}-\frac{1+\cos 3x}{\sin 2x - \sin x}=2\sin\left(3x+\frac{\pi}{3} \right)$