Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


tranduy101093

Đăng ký: 25-12-2011
Offline Đăng nhập: 11-02-2012 - 22:07
-----

Chủ đề của tôi gửi

Giải hệ phương trình :$\left\{\begin{matrix} x^{2}+y^{2}=2x^{2}y^{2...

07-01-2012 - 22:31

Nhờ các bạn giúp mình bài tập này, mình chân thành cảm ơn.

Giải hệ phương trình sau: $\left\{\begin{matrix} x^{2}+y^{2}=2x^{2}y^{2} & \\ x+y+1=3x^{2} & \end{matrix}\right.$

Tính thể tích hình trụ

06-01-2012 - 22:00

Nhờ các bạn giúp mình bài tập này, mình cảm ơn các bạn rất nhiều.

Cho hình trụ với đáy là hai đường tròn $(O; R)$; và $(O'; R)$; Chiều cao $OO'=\dfrac{2R}{3}$ và đường sinh $AB$. Tính thể tích khối tứ diện đều $ABCD$ biết rằng $C',D'$ nằm trên mặt trụ

Giải hệ phương trình:$\left\{\begin{matrix} x^{2}+2xy-y^{3}+3=0...

06-01-2012 - 17:36

Nhờ các bạn giúp mình bài tập này:

$\left\{\begin{matrix} x^{2}+2xy-y^{3}+3=0 & & \\ x^{3}-3xy+y^{2}+1=0 & & \end{matrix}\right.$

Giải phương trình: $x^{3}-\sqrt[3]{x+2lnx}-\dfrac{2}{3}ln(x+2lnx)=0$

06-01-2012 - 14:11

Nhờ các bạn giúp mình bài tập này:

Giải phương trình: $x^{3}-\sqrt[3]{x+2lnx}-\dfrac{2}{3}ln(x+2lnx)=0$

$$\left( {5x + \sqrt {6{x^2} + {x^3} - {x^4}} } \right)lo{g_2}...

06-01-2012 - 11:22

Nhờ các bạn giúp mình bài tập này:

Giải bất phương trình sau trên tập số thực:

$5x+\sqrt{6x^{2}+x^{3}-x^{4}}log_{2}x> (x^{2}-x)log_{2}x+5+5\sqrt{6+x-x^{2}}$