Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


moonlight0610

Đăng ký: 03-01-2012
Offline Đăng nhập: 08-12-2019 - 12:39
****-

Chủ đề của tôi gửi

1 kỳ thi có 720 thí sinh, tìm n để bất kì 2 thí sinh nào cũng có 1 đề thi khác nhau...

03-09-2012 - 21:00

1 kỳ thi có 720 thí sinh. Mỗi thí sinh được phát 1 đề thi gồm 4 câu được chọn từ n câu. Hai đề thi gọi là khác nhau nếu có ít nhất 1 câu khác nhau. Tìm số n nhỏ nhất sao cho bất kì 2 thí sinh nào cũng có 1 đề thi khác nhau. Với số n đó ta có thể lập được bao nhiêu đề thi?

Chứng minh: $C_{2n+k}^{n}.C_{2n-k}^{n}...

03-09-2012 - 13:58

1/ Chứng minh: $C_{2n+k}^{n}.C_{2n-k}^{n}\leqslant (C_{2n}^{n})^{2}$
2/ Rút gọn tổng sau:
$C=\tfrac{C_{n}^{1}}{1}+2\tfrac{C_{n}^{2}}{C_{n}^{1}}+...+k\tfrac{C_{n}^{k}}{C_{n}^{k-1}}+...+n\tfrac{C_{n}^{n}}{C_{n}^{n-1}}$

$C_{r}^{0}C_{q}^{p}+C_{r}^{...

26-08-2012 - 14:10

Chứng minh:
$C_{r}^{0}C_{q}^{p}+C_{r}^{1}C_{q}^{p-1}+...+C_{r}^{p}C_{q}^{0}=C_{r+q}^{p}$
Với: $p\leq r$ và $q\leq r$

$a_{1}^{k} + a_{2}^{k} + ... + a_{n}^{k} \geq a_{1}^{k-1} + a_{2}^{k-1} +...+...

08-05-2012 - 22:09

Giả sử a1, a2,...an là các số thực dương sao cho a1 +a2 + ... + an = n. Chứng minh với mọi số nguyên dương k ta có bất đẳng thức:
$a_1^k + a_2^k + ... + a_n^k \geq a_1^{k-1} + a_2^{k-1} +...+ a_n^{k-1}$

CMR: M chạy trên 1 elip (E). Tìm phương trình của (E)

02-04-2012 - 20:09

Bài 1: Cho điểm F(4;0) và đường thẳng (d): 4x-25=0
Gọi M là điểm sao cho 5MF=4 d[M,(d)]. CMR: M chạy trên 1 elip (E). Tìm phương trình của (E)
Bài 2: Cho (E): $\frac{x^2}{7}+\frac{y^2}{6}=1$. Lấy điểm M $\epsilon$ (E) sao cho diện tích tam giác F1MF2 =2. Tìm tọa độ của M.