Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Hoanght

Đăng ký: 12-01-2012
Offline Đăng nhập: 31-08-2018 - 11:52
-----

Chủ đề của tôi gửi

đề thi thử môn toán lần 1 năm 2016 THPT Nghèn Hà Tĩnh

21-01-2016 - 11:05

Mời các mem thảo luận


Giải $\left\{\begin{matrix} x^2+2y^2+2xy=3x &...

29-12-2012 - 00:17

Giải hệ phương trình: $\left\{\begin{matrix} x^2+2y^2+2xy=3x & & \\ xy(x+y)+(x-1)^2=3y(1-y) & & \end{matrix}\right.$

$$\frac{a}{b+c+1}+\frac{b}{c+a+1...

27-12-2012 - 00:16

Cho a,b,c là các số thuộc đoạn [0;1]. Chứng minh:
$$\frac{a}{b+c+1}+\frac{b}{c+a+1}+\frac{c}{a+b+1}+\left(1-a \right)\left(1-b \right)\left(1-c \right)\leq 1$$

Cho a, b, c là các số thực dươmg thoả mãn điều kiện:

23-12-2012 - 15:18

Cho a, b, c là các số thực dươmg thoả mãn điều kiện: $3\left ( a^{4}+b^{4}+c^{4} \right )+10=7\left ( a^{2}+b^{2}+c^{2} \right )$. Chứng minh rằng:

$\frac{a^{2}}{b+2c}+\frac{b^{2}}{c+2a}+\frac{c^{2}}{a+2b}\geq \frac{16}{27}$


Chia đồ 100 đồ vật giống nhau cho 4 người

06-12-2012 - 23:02

Chia 100 đồ vật giống nhau cho 4 người sao cho mỗi người có ít nhất một đồ vật. Có bao nhiêu cách chia như vậy?