Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Dont Cry

Đăng ký: 29-01-2012
Offline Đăng nhập: 11-10-2013 - 00:35
-----

Chủ đề của tôi gửi

3 Bài Toán về tính khoảng các từ 1 điểm đến mặt phẳng

21-06-2013 - 18:47

Mong các bạn giúp đỡ . Cảm ơn các bạn nhiều .


Tính Tích Phân Kép $\int \int (x+y)dxdy$

18-06-2013 - 22:30

Bài tập: Tính tích phân kép $\int \int (x+y)dxdy$ với D là miền phẳng giới hạn bởi các đường thẳng :

$ x+y=2 , x+y=3 , y=-2x , y=2x $

Mong các bạn giúp đỡ ngày thi của mình sắp đến :-s


Tìm Ma trận $Y$ sao cho $ A . Y^{10} = B.A $

13-01-2013 - 09:38

Giúp mình làm bài này với ở trong đề thi cuối kỳ trường mình . Cảm ơn các bạn nhiều .
$ A=\begin{bmatrix} 3 & 1\\ 2 & 1 \end{bmatrix} , B=\begin{bmatrix} -7 & 9\\ -6&8 . \end{bmatrix} $ Tìm Ma trận $Y$ sao cho $ A . Y^{10} = B.A $

Đề Thi Toán Cao Cấp Trường Mình

22-12-2012 - 14:02

Giúp mình làm cái câu 2b 4 5 6 cảm ơn nhiều.

\[I = \int {\frac{{lnx}}{{x*\sqr...

06-12-2012 - 19:32

\[I = \int {\frac{{lnx}}{{x*\sqrt {1 - 4sinx - {{(lnx)}^2}} }}} \]
(Đề thi cuối kỳ đh Dược Hà Nội.)