Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


tieulyly1995

Đăng ký: 29-01-2012
Offline Đăng nhập: 23-11-2013 - 13:14
*****

Chủ đề của tôi gửi

Cho hàm số $f :N^{*} \to N^{*}$ thỏa mãn :$f(f(...

02-12-2012 - 06:34

Cho hàm số $f :N^{*} \to N^{*}$ thỏa mãn :
+ $f(f(n))= 3n$
+ $f$ tăng ngặt trên $N^{*} $
Tính $f(2013)$

Tìm $f: R^{+}\rightarrow R^{+}$ thỏa mãn : $\frac{f^{2}(w)+ f...

25-11-2012 - 13:18

Tìm $f: R^{+}\rightarrow R^{+}$ thỏa mãn :
$\frac{f^{2}(w)+ f^{2}(x)}{f(y^{2})+ f(z^{2})}= \frac{w^{2}+ x^{2}}{y^{2}+ z^{2}}$
$\forall w.x = y.z$ và $x,y,w,z \in R^{+}$

Tìm tất cả các đa thức $P(x)$ hệ số thực thỏa mãn : $P(x)P(3x^{2...

07-11-2012 - 23:02

Tìm tất cả các đa thức $P(x)$ hệ số thực thỏa mãn :
$P(x)P(3x^{2})= P( 3x^{3}+ x),\forall x$

Tính công suất tỏa nhiệt trên điện trở

23-10-2012 - 22:16

Bài 1 :
Đặt vào hai đầu mạch điện có hai phần tử C và R với điện trở $R= Z_{C}= 100 \Omega$ một nguồn điện tổng hợp có biểu thức $\left [ u= 100\sqrt{2}cos (100\pi t + \frac{\pi}{4})+ 100 \right ] (V)$. Tính công suất tỏa nhiệt trên điện trở :
A. 50W C. 25W
B. 200W D. 150W

Tìm GTNN của biểu thức : $(1+cos^{2}A)(1+cos^{2}B)(1+cos^...

22-10-2012 - 06:06

Tìm GTNN của biểu thức :
$(1+cos^{2}A)(1+cos^{2}B)(1+cos^{2}C)$
trong đó A,B,C là ba góc của một tam giác