Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


ngoc980

Đăng ký: 29-01-2012
Offline Đăng nhập: 19-03-2020 - 16:29
-----

Chủ đề của tôi gửi

chứng minh góc IAM=JAN ?

27-10-2015 - 08:14

Cho tam giác ABC nhọn ko cân, các đường cao BE, CF cắt nhau tại H. trên các tia FB, EC theo thứ tự lấy P,Q sao cho FP=FC;EQ=EB. Giả sử BQ cắt CP tại K. Gọi I,J theo thứ tự là trung điểm của BQ,CP. IJ lần lượt cắt  BC, PQ lần luwotj tại M,N. chứng minh: $\widehat{IAM}=\widehat{JAN}$


bài toán về điểm Lermoine

30-06-2015 - 12:57

Cho tg ABC nội tiếp (O). G là trọng tâm là L là điểm Lermoine, A' là trung điểm BC, AG cắt lại (O) tại X, Y là hc của X len BC, Y' đối xứng Y qua X, AY' cắt LA' tại M. CMR: M là trung điểm LA'  

Điểm Miquel

26-03-2015 - 17:47

Cho tam giác ABC nôị tiếp (O) với trực tâm H. Hai đường thẳng d1; d2 bất kỳ vuông góc với nhau và đi qua H.d1 cắt BC,CA,AB tại X1,Y1,Z1. Tương tự ta xác định X2,Y2,Z2. Chứng minh hai tứ giác toàn phần ABCX1Y1Z1 và ABCX2Y2Z2 có chung điểm Miquel


GPT: $n^{6}-5n^{3}+n-4=0$

09-07-2013 - 22:17

GPT: $n^{6}-5n^{3}+n-4=0$


Giải phương trình: $\sqrt[3]{x^{2}-1}-\sqrt{x^...

02-06-2013 - 09:37

Giải phương trình: $\sqrt[3]{x^{2}-1}-\sqrt{x^{3}-1}+x=0$