Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


landautienkhigapem

Đăng ký: 07-02-2012
Offline Đăng nhập: 09-01-2015 - 20:02
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tính tích phân: $I=\int_{1}^{0}xln(x^2+x+1)dx$

28-09-2014 - 21:59

Tính các tích phân sau:

1, $I=\int_{0}^{1}xln(x^2+x+1)dx$

 

2, $A=\int_{ln2}^{ln3}\frac{e^{2x}dx}{e^x-1+\sqrt{e^x-2}}$

 

3, $B=\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}sinx\sqrt{{sin^2x+\frac{1}{2}dx}}$

 

4, $C=\int_{0}^{\pi/2}\left ( e^{cosx}+sinx  \right )sin2xdx$


Viết pt tham số của đường thẳng đi qua điểm M, cắt và vuông góc với đường thẳng d.

27-09-2014 - 10:46

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm M(2;1;0) và đường thẳng d có phương trình: x=1+2t và y=-1+t và z=-t

Viết pt tham số của đường thẳng đi qua điểm M, cắt và vuông góc với đường thẳng d.


Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp SABCD

27-09-2014 - 09:26

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a,SA=AB=a, mp(SAB) vuông góc mp(ABCD).Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp SABCD.

 

p/s: mới học mù tịt quá


Giải pt: $log_{2}(x+2)+log_{4}(x-5)^2+log_{\frac...

25-09-2014 - 18:11

Giải pt: $log_{2}(x+2)+log_{4}(x-5)^2+log_{\frac{1}{2}}8=0$


$\frac{{{m^2}x - m}}{{\sqrt...

28-10-2012 - 08:50

Giải và biện luận các phương trình sau :
\[\begin{array}{l}
a,\frac{{{m^2}x - m}}{{\sqrt {x - 1} }} = \sqrt {x - 1} \\
b,\frac{{mx + 1}}{{\sqrt {x - 2} }} = 2m\sqrt {x - 2} \\
c,\left| {mx + 1} \right| = \left| {3x + m - 2} \right|
\end{array}\]