Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


thien than cua gio

Đăng ký: 09-02-2012
Offline Đăng nhập: 29-06-2014 - 12:08
-----

#469203 $2cos\left ( 2x+\frac{\pi }{3} \...

Gửi bởi thien than cua gio trong 06-12-2013 - 06:44

$2cos\left ( 2x+\frac{\pi }{3} \right )sinx+cos2x=0$
#373568 Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của biẻu thức :

Gửi bởi thien than cua gio trong 28-11-2012 - 22:32

Xét bốn số thực $x, y,z,t$thuộc đoạn $\left [ \frac{1}{2};\frac{2}{3} \right ]$ .Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của biẻu thức :
$P=9 \left ( \frac{x+z}{x+t} \right )^{2}+16\left ( \frac{z+t}{x+y} \right )^{2}$


#366351 CMR: $\frac{25^{x}}{5^{x}+ 5^...

Gửi bởi thien than cua gio trong 01-11-2012 - 17:49

Cho $x,y,z$ là ba số thực thoả mãn : $5^{-x}+ 5^{-y}+ 5^{-z}=1$. CMR:
$\frac{25^{x}}{5^{x}+ 5^{y+z}}+ \frac{25^{y}}{5^{y}+ 5^{z+x}}+ \frac{25^{z}}{5^{z}+ 5^{x+y}}\geq \frac{5^{x}+5^{y}+5^{z}}{4}$


#366350 Tính tổng : $S= C_{2012}^{0}+C_{2012}^...

Gửi bởi thien than cua gio trong 01-11-2012 - 17:44

Tính tổng :
$S= C_{2012}^{0}+C_{2012}^{4}+C_{2012}^{8} +...+C_{2012}^{2008} +C_{2012}^{2012}$


#353736 Topic bất đẳng thức THCS (2)

Gửi bởi thien than cua gio trong 12-09-2012 - 19:28

Bài 496:Cho $x,y,z,$ là các số thực dương thỏa mãn $x^{2}+y^{2}+z^{2}-\sqrt{xyz+2xy+2yz+2zy}=0$ .Chứng minh :
$\frac{\sqrt{x^{3}y^{5}}-2xy}{x^{2}+y^{2}}+\frac{\sqrt{y^{3}z^{5}}-2yz}{y^{2}+z^{2}}+\frac{\sqrt{z^{3}x^{5}}-2zx}{z^{2}+x^{2}}$#334981 Giải hệ phương trình: \[\left\{{\begin{array}{l}{{{\...

Gửi bởi thien than cua gio trong 12-07-2012 - 21:03

Giải hệ phương trình
$\left\{\begin{matrix}
\left ( 1+x^{2}+x^{2}y+y \right )^{2}= 8 \left ( x^{2}+x^{2}y^{2} \right ) \\ \left ( 1+y^{2} +y^{2}z+y\right )^{2}=8\left ( y^{2}+y^{2}z^{2} \right )
\\ \left ( 1+z^{2}+z^{2}x+x \right )^{2}=8\left ( z^{2}+z^{2}x \right )

\end{matrix}\right.$


#329367 CMR:Tồn tại số có dạng :$19941994...1994$

Gửi bởi thien than cua gio trong 26-06-2012 - 16:36

CMR:Tồn tại số có dạng :$19941994...1994$
gồm $k$ số với $k\epsilon N$ và $1< k\leq 1993$ chia hết cho $1993$


#329014 CMR:$a+b+1$ là số chính phương

Gửi bởi thien than cua gio trong 25-06-2012 - 15:36

Cho các số $a= 11..1$ ( $2n$ chữ số $1$), $b= 44..4$ ( $n$ chữ số $4$ ). CMR : $a+b+1$ là số chính phương.


#319884 Tìm số tự nhiên nhỏ nhất khi chia cho $3$ dư $2$, chia ch...

Gửi bởi thien than cua gio trong 26-05-2012 - 22:33

Bài 1 :
Tìm số tự nhiên có $3$ chữ số ,biết số đó là thương của phép chia cho $1000$ cho tổng các chữ số của nó .

Bài 2 :
Tìm số tự nhiên nhỏ nhất khi chia cho $3$ dư $2$, chia cho $4$ dư $3$, chia cho $5$ dư $4$, chia $6$ dư $5$, chia cho $10$ dư $9$.