Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


thien than cua gio

Đăng ký: 09-02-2012
Offline Đăng nhập: 29-06-2014 - 12:08
-----

Chủ đề của tôi gửi

$2cos\left ( 2x+\frac{\pi }{3} \right )sin...

06-12-2013 - 06:44

$2cos\left ( 2x+\frac{\pi }{3} \right )sinx+cos2x=0$


CMR: K là trọng tâm $\Delta BCE$

23-11-2013 - 06:04

Bài1: Cho tứ diện ABCD. M,N lần lượt là trung điểm AB, BC. Ithuộc AD sao cho AI=2ID. 

a)$K= CD \cap \left ( MNI \right )$ . Xác định thiết diện khi cắt bởi (MNI)

b)$E= MI\cap BD$. CMR: K là trọng tâm $\Delta BCE$

Bai2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi cạnh a. G là trọng tâm $\Delta SCD$. I là trung điểm AD. M thuộc AB sao cho AB=3AM.

a) Đường thẳng qua M và song song với AD cắt CI tại N. CMR: NG//(SAB) và MG//(SAD)

b) Xác định thiết diện khi cắt bởi $\left ( \alpha \right )$ qua G, song song với BC, SB. Thiết diệnlaf hình gì?

c) Cho $SA= SD= a\sqrt{3}$, tính GM


Có bao nhiêu số chẵn gồm 6 chữ số khác nhau trong đó chữ số đầu tiên là lẻ

05-09-2013 - 22:53

1. Có bao nhiêu số chẵn gồm 6 chữ số khác nhau trong đó chữ số đầu tiên là lẻ

2. Có bao nhiêu số  gồm 6 chữ số khác nhau sao cho có đúng ba số lẻ khác nhau

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tìm m để $\left ( d \right )$ cắt đồ thị $\left ( C...

03-07-2013 - 20:06

Cho đường thẳng $\left ( d \right )$ đi qua $A\left ( 1,0 \right )$ và có hệ số góc m. Tìm m để $\left ( d \right )$ cắt đồ thị $\left ( C \right )$ $y=\frac{x+2}{x-1}$ tại hai điểm $M,N$ sao cho hoành độ của M nhỏ hơn 1, tung độ của M lớn hơn 1 và $AM=2AN$


Chứng minh rằng CT vuông góc với IM

18-12-2012 - 22:26

Cho tam giác ABC nội tiếp trong một đường tròn và M là điểm chính giữa của cung BC .Gọi I,J,K theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ M đến các đường thẳng AB,BC,CA; X là giao điểm của BK và BJ; Llà giao điểm của CX và IJ . Vẽ tia Jy vuông góc với MK cắt AL tại T .Chứng minh rằng CT vuông góc với IM.