Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


thanhlamking

Đăng ký: 16-02-2012
Offline Đăng nhập: 17-02-2012 - 21:08
-----

Chủ đề của tôi gửi

Bài toán về toán tử tuyến tính

16-02-2012 - 21:52

nhờ các bạn giải gium minh bài toán sau:
chứng minh ánh xạ sau là toán tử tuyến tính trên R3. Tìm ma trận của nó đối vs cơ sở cho trước:B={e1=(1,2,1);e2=(-1,-1,1);e3=(2,3,-1)}.
f(x1,x2,x3)=(-2x2+x3,x1+2x3,x1+2x2+x3),cám ơn các bạn nhá