Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


whiterose96

Đăng ký: 26-02-2012
Offline Đăng nhập: 10-12-2013 - 12:35
-----

Chủ đề của tôi gửi

$\sqrt{x+\sqrt{x^{2}-x+1}}=m$

09-12-2013 - 23:02

1) Tìm m để phương trình sau có nghiệm $\sqrt{x+\sqrt{x^{2}-x+1}}=m$

 

2) Tìm m để hệ pt sau có nghiệm $\left\{\begin{matrix} x+y+\sqrt{xy}=m\\ x-y=m-14 \end{matrix}\right.$


$log_{a}d.log_{b}d+log_{b}d.log_{c}d+log_...

02-12-2013 - 20:44

CMR:

 

$log_{a}d.log_{b}d+log_{b}d.log_{c}d+log_{c}d.log_{a}d=\frac{log_{a}d.log_{b}d.log_{c}d}{log_{abc}d}$


$\left\{\begin{matrix} (x-y)^{2}+x+y=x^...

16-07-2013 - 17:46

Giải pt và hệ pt:

 

1. $2x^{2}-6x+10-5(x+2)\sqrt{x+1}=0$

 

2.$\left\{\begin{matrix} (x-y)^{2}+x+y=x^{2}\\ 4y^{2}x-3y^{2}-y^{4}=x^{2} \end{matrix}\right.$


$x^{n}+a_{1}x^{n-1}+a_{2}x^{n-2}...

16-03-2013 - 22:16

Bài 1: Cho hàm số $f\left ( x \right )$ liên tục trên đoạn [a;b]. Chứng minh rằng với mọi $x_{1},x_{2}$ thuộc đoạn $[a;b]$ đều tồn tại ít nhất một điểm c thuộc đoạn $[x_{1};x_{2}]$ sao cho $f©=\frac{1}{2}[f(x_{1})+f(x_{2})]$

Bài 2: Chứng minh rằng phương trình $x^{n}+a_{1}x^{n-1}+a_{2}x^{n-2}+...+a_{n-1}x+a_{n}=0$ luôn có nghiệm với mọi n lẻ

Bài 3: Giả sử hàm số $f(x)$ và $f(x+\frac{1}{2})$liên tục trên đoạn [0;1] và $f(0)=f(1)$.Chứng minh rằng phương trình $f(x)-f(x+\frac{1}{2})=0$ luôn có nghiệm thuộc $[0;\frac{1}{2}]$

$(1+cos x)(1+cos 2x)(1+cos3x)=\frac{1}{2}$

10-03-2013 - 21:57

GPT: $(1+cos x)(1+cos 2x)(1+cos3x)=\frac{1}{2}$