Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


joedanmach

Đăng ký: 27-02-2012
Offline Đăng nhập: 14-06-2012 - 20:41
-----

Chủ đề của tôi gửi

Cho tứ diện OABC.OA,OB,OC vuông góc đôi một với nhau.H là trực tâm tam giác ABC

01-05-2012 - 21:02

Gọi $\alpha,\beta,\gamma$ là góc tạo bởi (OBC),(OAC),(OAB) và mặt phẳng (ABC).chứng minh $\cos ^{2}\alpha + \cos ^{2}\beta +\cos ^{2}\gamma =1$

Cho tứ diện ABCD có AB=BC=a,AC=b,DB=DC=x,AD=y

01-05-2012 - 20:56

Tìm hệ thức liên hệ giữa a,b,x,y để:
a) (ABC) vuông góc (BCD)
b) (ABC) vuông góc (ACD)

$ \frac{a^{2}}{\sqrt{(1+a^{3})(1+b^{3})}}+\frac{b^{2}}{\sqrt{(...

27-02-2012 - 22:09

Với a,b,c là các số dương và $ abc=8 $. Chứng minh rằng
$ \frac{a^{2}}{\sqrt{(1+a^{3})(1+b^{3})}}+\frac{b^{2}}{\sqrt{(1+b^{3})(1+c^{3})}}+\frac{c^{2}}{\sqrt{(1+c^{3})(1+b^{3})}}\geq \frac{4}{3} $

$x=1+\frac{1}{2}\sqrt{x^{3}+x^{2}-8x-2}+\sqrt[3]{x^{3}-20}$

27-02-2012 - 22:00

1.giải hệ phương trình

$x^{4}-x^{3}y+x^{2}y^{2}=1 và


x^{3}y-x^{2}+xy=-1$

2.giải phương trình

$x=1+\frac{1}{2}\sqrt{x^{3}+x^{2}-8x-2}+\sqrt[3]{x^{3}-20}$

cứu em với.bài khó quá