Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


nucnt772

Đăng ký: 04-03-2012
Offline Đăng nhập: 03-12-2014 - 20:00
***--

Chủ đề của tôi gửi

Tích phân bất định: $I=\int \frac{dx}{sin^{4}x+...

03-12-2014 - 18:13

TÍnh tích phân bất định sau:

$I=\int \frac{dx}{sin^{4}x+cos^{4}x}$


Tính $A^{2013}$.

14-11-2014 - 20:16

Cho ma trận $A=\begin{bmatrix} 3 &2 &-2 \\ 3 & 4 & -3\\ 4& 4 & -3 \end{bmatrix}$.

 

 

Tính $A^{2013}$.


Tính môdum của số phức z.

14-11-2014 - 19:28

Tính môdum của số phức z:

$\sqrt[3]{z^{2}.(2+2i)^{2}}=\frac{(1+i\sqrt{3})^{4}}{3+4i}$.


Tính giới hạn $\lim_{x\rightarrow \frac{\pi }...

09-11-2014 - 17:28

Tính giới hạn sau:

a) $\lim_{x\rightarrow \frac{\pi }{2}}(sinx)^{tanx}$

 

b) $\lim_{x\rightarrow 0}(x.sin\frac{1}{x})$


$z=(1+i)^{2}+(1+i)^{3}+...+(1+i)^{2014}$.

17-05-2014 - 11:52

Viết số phức sau dưới dạng đại số:

$z=(1+i)^{2}+(1+i)^{3}+...+(1+i)^{2014}$.