Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


mathsvn

Đăng ký: 08-03-2012
Offline Đăng nhập: 10-03-2012 - 13:21
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $\sqrt[3]{6x + 1} = 8x^{3} - 4x -1$

10-03-2012 - 12:32

Đặt : $\sqrt[3]{6x+1}= 2y => 8y^{3} - 4x-1= 2x \left ( 1 \right )$
Theo đề bài ra ta lại có: $8x^{3}-4x-1= 2y \left ( 2 \right )$
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình đối xứng:
$\left\{\begin{matrix}8y^{3} - 4x-1= 2x &\\8x^{3}-4x-1= 2y & \end{matrix}\right.$
Lấy 2 PT trên trừ từng vế của nhau ta có:
$\left ( x-y \right )\left ( 4x^{2} +4xy + 4y^{2}+1\right )= 0$
=> $x= y$ ( vì: 4x^{2} +4xy + 4y^{2}+1 $> 0$ với mọi x,y).
Từ đây mình nghĩ bạn có thể dễ dàng "bem" được :lol: .

Trong chủ đề: XĐ m để hàm số : y = x2 + 2(m+1)x + m2 + m + 1 chứa đoạn [2;3]. không ai...

09-03-2012 - 22:19

sorry

Trong chủ đề: Dạng toán: tìm quy luật dãy số

09-03-2012 - 22:16

theo mình là 21.

Trong chủ đề: Cho x,y >0 , x+y=1 Tìm min của $(x^{2}+\frac{1}{y^{2}})(y^...

09-03-2012 - 21:53

PT đã cho tương đương với:
$x^{2}y^{2}+2+\frac{1}{x^{2}y^{2}}$ (1)
(1) <=> $256x^{2}y^{2} + \frac{1}{x^{2}y^{2}} + 2 - 255x^{2}y^{2}$
AD BĐT Cauchy cho 2 số dương ta có:
$256x^{2}y^{2} + \frac{1}{x^{2}y^{2}} \geq 32$
$1= x+y\geq 2\sqrt{xy} => x^{2}y^{2}\leqslant \frac{1}{16} => -255x^{2}y^{2}\geqslant \frac{255}{16}$
=> (1) $\geq$$32+2-\frac{255}{16}$.

Trong chủ đề: $\sqrt{3x+1}=-4x^{2}+13x-5$

09-03-2012 - 20:38

Bạn học đạo hàm zùi sẽ bít đặt thui....