Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


mathsvn

Đăng ký: 08-03-2012
Offline Đăng nhập: 10-03-2012 - 13:21
-----

Chủ đề của tôi gửi

XĐ m để hàm số : y = x2 + 2(m+1)x + m2 + m + 1 chứa đoạn [2;3]. không ai xúc giúp mình...

09-03-2012 - 22:03

Giúp mình nha.........

Tìm tất cả các GT của tham số m để hàm số sau có tập GT chứa đoạn [2;3]: $y=...

09-03-2012 - 17:26

Tìm tất cả các GT của tham số m để hàm số sau có tập GT chứa đoạn [2;3]:
$y= x^{2} + 2\left ( m+1 \right )x + m^{2} +m +1$.

MOD: Vui lòng chú ý hơn trong cách đặt tiêu đề.

Bài Thi Chọn HSG Tỉnh Ninh Bình!

09-03-2012 - 11:30

Bài 1:Tìm tất cả các GT của tham số m để tập GT của hàm số:
y = x2 + 2( m + 1 )x + m2 + m + 1 chứa đoạn [2;3].
Bài 2:Tìm tất cả các GT của a sao cho hệ phương trình sau có nghiệm với mọi GT của b:
$$\left\{\begin{matrix}2^{by}+\left ( a+1 \right )by^{2}= a^{2} & \\ \left ( a-1 \right )x^{3}+y^{3}= 1 & \end{matrix}\right.$$

$$\left\{ \begin{gathered} 2xy = {y^2} + 3 \\ 2y...

08-03-2012 - 18:37

$$\left\{ \begin{gathered}
{\text{2xy }} = {\text{ }}{{\text{y}}^{{\text{2}}}} + {\text{ 3}} \\
{\text{2yz }} = {\text{ }}{{\text{z}}^{{\text{2}}}} + {\text{ 3}} \\
{\text{2xz }} = {\text{ }}{{\text{x}}^{\text{2}}} + {\text{ 3}} \\
\end{gathered} \right.$$
--------------------------------
Bạn chú ý cách gõ $\LaTeX$ và đặt tiêu đề cho bài viết. Đây là lần nhắc nhở đầu tiên. Nếu bạn còn tái phạm thì bài viết sẽ bị xóa mà không báo trước.