Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


gvkatashi01

Đăng ký: 09-03-2012
Offline Đăng nhập: 06-06-2017 - 14:06
-----

Chủ đề của tôi gửi

Hỏi về chứng minh cơ sở

09-03-2012 - 20:18

May ban giai giup minh bai nay vs minh dang can gap
Bai 1 :
cho W <u1=(1,-1,5,0);u2=(0,2,-2,-1);u3=(2,0,8,0)> <=R4
1/ c/m B={u1,u2,u3} la co so cua W
2/ c/m vector v = (1,1,3,0) thuoc W
3/ tim toa do cua [v]B
4/cho T = <v1=(1,1,1,-1) ;v2=(2,2,4,-1), xac dinh ko gian W $\cap$ T

Bai 2:
cho B = {u1=(1,2,1) ; u2=(0,1,3) ; u3=(0,0,2) } $\subseteq$ R3 , f:R3$ \to$ R3 la anh xa tuyen tinh co ma tran bieu dien :
[f]B = $\begin{pmatrix} &[1][3][-2] & \\ &[ 2] [-1] [ 0]& \\ &[1] [ -4][2]& \end{pmatrix}$

1/ c/m b = {u1,u2,u3} la co so cua R3
2/ xac dinh bieu thuc cua f
3/xac dinh Imf
4/Xac dinh Kerf