Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


nk0kckungtjnh

Đăng ký: 10-03-2012
Offline Đăng nhập: 04-03-2020 - 17:19
****-

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Cho a,b,c là các số thực dương thỏa mãn

18-09-2018 - 13:00

Cho a,b,c là các số thực dương thỏa mãn $a+b+c=10$ và $\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}=4$

Chứng minh rằng: 

$\frac{\sqrt{a}}{a+3}+\frac{\sqrt{b}}{b+3}+\frac{\sqrt{c}}{c+3}=\frac{6}{\sqrt{(a+3)(b+3)(c+3)}}$

Đặt: $\sqrt{a}=x$ ; $\sqrt{b}=y$ ; $\sqrt{c}=z$

 

Thế thì: $x+y+z=4$ và $x^{2}+y^{2}+z^{2}=10$

$==> (x+y+z)^{2}=16$

Từ đó: $xy+yz+zx=3$ 

 

Thế số 3 này vào dưới mẫu: $x^{2}+3=x^{2}+xy+yz+zx=(x+z)(x+y)$

 

Làm tương tự cho $y^{2}+3$ và $z^{2}+3$

 

Thế vào vế bên trái rồi quy đồng mẫu là xong phim