Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


nk0kckungtjnh

Đăng ký: 10-03-2012
Offline Đăng nhập: 04-03-2020 - 17:19
****-

#337368 Tính Tỷ Số $\frac{EF}{BC}$

Gửi bởi nk0kckungtjnh trong 18-07-2012 - 20:57

Lớp 7 theo anh chưa làm nổi bài này đâu, còn phải dùng kiến thức tam giác đồng dạng của lớp 8 cơ.
p/s: trừ khi em muốn học trước.

P/s: bài này là thay thế nếu bài trên bị lỗi công thức....

Hình đã gửi


#337358 Tính Tỷ Số $\frac{EF}{BC}$

Gửi bởi nk0kckungtjnh trong 18-07-2012 - 20:41

Tam giác đồng dạng có hai góc bằngnhau hả anh??

Lớp 7 theo anh chưa làm nổi bài này đâu, còn phải dùng kiến thức tam giác đồng dạng của lớp 8 cơ.
p/s: trừ khi em muốn học trước.

Em có thể giải theo cách lớp 7 này...Nhờ anh xem giúp:
Hình đã gửi
Kẻ EL vuông góc với FC (tại L)
kẻ EP vuông góc AB (tại P)
=>Theo t/c đoạn chắn. PF=EL. Tam gíác ELC vuông cân( tự c/m)
=>> EL=1/2 HC =>> PF=1/2 HC

Ta có: $BC^{2}=FB^{2}+FC^{2}=FB^{2}+2.FH.HC+FH^{2}+HC^{2}$

$BC^{2}=2.FB^{2}+2.FH.HC+2.EC^{2}$
$BC^{2}=FB^{2}+2.FH.HC+FH^{2}+HC^{2}$
$BC^{2}=2.FB^{2}+2.EC^{2}+(AP-PF).HC.2$
$BC^{2}=2.FB^{2}+2.EC^{2}+2.AP.HC-2.HC.PF$
$BC^{2}=2.FB^{2}+2.EC^{2}+2.AP.HC-2.EC^{2}$
$BC^{2}=2.FB^{2}+4.AP.PF$ (1)
$EF^{2}=PF^{2}+PF^{2}=PF^{2}+AP^{2}$
$EF^{2}=PF^{2}+PF+BF)^{2}=PF^{2}+PF^{2}+FB^{2}+2.PF.BF$
$EF^{2}=2.PF^{2}+2.BF.CF+FB$ (2)
Từ (1) và (2) =>> $\frac{BC^{2}}{EF^{2}}=\frac{2(FB^{2}+2.AP.FP)}{FB^{2}+AP.PF}=\frac{2}{1}$
=>> ĐPCM


#336592 HE là phân giác của $\angle AHC$

Gửi bởi nk0kckungtjnh trong 16-07-2012 - 21:42

Hình đã gửi
Vẽ tia Cx (trên 1/2 MF bờ AC k chứa B ) sao cho $\angle ACB$ = \angle xCA$. Tia này cắt AB tại K .
$\angle A_{1} +\angle A_{2}= \angle K_{1}+ \angle C_{1}$
$\Rightarrow \angle A_{1} +\angle A_{2}= 90^{o} + \angle K_{1} - \angle A_{1}$
$\Rightarrow 2\angle A_{1} +\angle A_{2} = \angle K_{1} + 90^{o}$
$\Rightarrow \angle K_{1} +90^{o}-\angle A_{2}=\angle A_{1}+\angle A_{2}$
$\Rightarrow \angle K_{1} +90^{o}=\angle A_{1}+2\angle A_{2}$
$\Rightarrow \angle K_{1} +90^{o}-\angle A_{1}=\2\angle A_{2}$
$\Rightarrow \angle K_{1}+ 2\angle B_{1}=\2\angle A_{2}$
$\Rightarrow \frac{\angle K1}{2}+\angle B_{1}=\angle A_{2}$
$\Rightarrow \frac{\angle K1}{2}+\angle B_{1}=90^{0}-\angle C_{1}$
$\Rightarrow \frac{\angle K1}{2}+\angle B_{1}+\angle C_{1}=90^{0}$
$\Rightarrow \frac{\angle K1}{2}+[180-(A1+A2+B2)]=90^{0}$
$\Rightarrow \frac{\angle K1}{2}+45^{0}=90^{0}$
$\Rightarrow \angle K1=90^{0}$
=>> $\Delta ACK=\Delta ACH$ (Cạnh huyền góc nhọn)
=>> ACAC là phân giác $\angle AHC$
Xet' $\Delta BAH$ có BE cắt AC tại E =>> HE là phân giác $\angle AHC$ =>> (ĐPCM)


#336563 HE là phân giác của $\angle AHC$

Gửi bởi nk0kckungtjnh trong 16-07-2012 - 20:55


Từ $E$ kẻ $EK \perp AC ( K \in BC)$
Xét $\triangle ABE$ và $\triangle KBE$
Có:
$\widehat{ABE} = \widehat{EBK}$ (gt)
$BE$: cạnh chung
$\widehat{AEB} = \widehat{BEK}=45^o$
$\Rightarrow \triangle ABE=\triangle KBE (g.c.g)$
$\Rightarrow AE = EK$ (2 cạnh tương ứng)
Mà $\widehat{AEK}=90^o$
$\Rightarrow \widehat{EAK}=\widehat{EKA}=45^o$ (1)
Ta có:
$\widehat{AHK}+\widehat{AEK}=180^o$ (2)
Từ (1) và (2)
$\Rightarrow \widehat{EAK} = \widehat{EHK} = \widehat{AKE} = \widehat{AHE} = 45^o$
$\Rightarrow HE$ là phân giác $\widehat{AHC}$ (đpcm)Thứ 1: Em Không hiểu đoạn:" Từ (1) và (2)
$\Rightarrow \widehat{EAK} = \widehat{EHK} = \widehat{AKE} = \widehat{AHE} = 45^o$
$\Rightarrow HE$ là phân giác $\widehat{AHC}$ (đpcm) "
Thứ 2: Em Giải Được:
Hình đã gửi
E1= B1+C1 =>> B1= 45 - C1.
Trong tam giác BHE ta có:
H1= 180 - B1 - 90 -E2 =>> H1= 180 - 45 + C1 -90 -E2
=>> H1= 45 + C1 - E2 (1)?????????????????
Ta Có: 45 + E2 = H2 + C1.....=>>H2 =45 + E2 - C1 (2)???????


#307978 Chọn Lọc Các Đề Thi HSG lớp 7.

Gửi bởi nk0kckungtjnh trong 03-04-2012 - 18:41

http://www.mediafire...,zjzjw8ovqmhycg


----------------------------Sưu Tầm------------------------------
Hoặc Download Ở Files Đính Kèm...Pass Nén: nhanchinh

File gửi kèm
#305705 Chứng minh: $DK=DH$

Gửi bởi nk0kckungtjnh trong 21-03-2012 - 18:38

Trên BC lấy I sao cho BK=BI

=>> $\Delta BDK=\Delta BDI$...

=>> KD=DI.và $\angle BDA=\angle BDI$

Gọi P là giao của BD và KI

=>>$DH\perp KI$( tại H).

Trên tia đối DI lấy O sao cho DO=DI=DK

.==>> $\Delta OKI, \angle K=90^{o}$

=>> $OK\perp KI ;DH\perp KI =>>OK//HD$.

Mặt khác H là trung điểm của KI

(do $\Delta DHK=\Delta DHI$(c.g.c))

=>> D là trung điểm của KC (tính chất đảo của đường trung bình)

=>> DK=DC.(ĐPCM)


#305348 Topic các bài về trường hợp bằng nhau của $ \Delta$ và Chương...

Gửi bởi nk0kckungtjnh trong 19-03-2012 - 20:15

Trên BC lấy F sao cho BD=BF (1). =>> $\angle BFD$=80 độ.=>>$\angle DFC=100^{o}=>>\angle FDC=40^{o}=>> \Delta DFC$ cân tại F.=>> DF=FC.
Từ D kẻ DE ($E\varepsilon BC$) sao cho $\angle DEB=100^{o}$.=>> $\angle BDE=60^{o}$
Ta có $\angle BDA=60^{o}$
=>>$\Delta BDA=\Delta BDF (c.g.c)$
=>> DA=DF.
Ta có: $\angle DFE=\angle DEF=80^{o}$ =>> tam giác EDF cân tại D =>> DE=DF=FC (2)
Từ (1) và (2) =>> BD+AD=BF+FC=BC (ĐPCM)


#305120 Chứng Minh Đường TRUNG TUYẾN đồng quy (Toán 7)

Gửi bởi nk0kckungtjnh trong 18-03-2012 - 19:26

Chứng minh rằng trong một tam giác thì 3 đường trung tuyến đồng quy.
(Cùng đi qua một điểm)


#303798 Góp Ý Về Đặt Tiêu Đề

Gửi bởi nk0kckungtjnh trong 12-03-2012 - 18:00

Em Xin có Đóng góp thế này....khi gửi bài thì đặt tiêu đề và mở ngoặc sau là lớp mấy...