Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


mango

Đăng ký: 11-03-2012
Offline Đăng nhập: 22-11-2016 - 20:50
***--

#551161 Giải HPT $\left\{\begin{matrix} ...\...

Gửi bởi mango trong 03-04-2015 - 18:31

Giải Hpt:

  $\left\{\begin{matrix} \frac{2}{(\sqrt{x}+\sqrt{y})^2}+\frac{1}{x+\sqrt{y(2x-y)}}=\frac{2}{y+\sqrt{x(2x-y)}}\\ 2(y-4)\sqrt{2x-y-3}-(x-6)\sqrt{x+y+1}=3(y-2) \end{matrix}\right.$
#525003 $\left\{\begin{matrix} y(2\sqrt{...

Gửi bởi mango trong 17-09-2014 - 20:49

Giải hệ PT:

$\left\{\begin{matrix} y(2\sqrt{x^2+1}-y)=1\\ x+y+\sqrt{x}=1 \end{matrix}\right.$
#520074 $\left\{\begin{matrix} x+y=\sqrt[3]...

Gửi bởi mango trong 17-08-2014 - 13:10

Giải hệ phương trình sau:

$\left\{\begin{matrix} x+y=\sqrt[3]{x} (\sqrt[3]{x}-1) +2x\sqrt{y}\\ 2x-y-1=0 \end{matrix}\right.$
#509869 Đề thi thử đại học- 2014-#2

Gửi bởi mango trong 29-06-2014 - 20:16

Đề thi thử đại học

Hình gửi kèm

  • ThuDH.jpg#500162 Đề thi thử toán 12...

Gửi bởi mango trong 19-05-2014 - 21:46

Ở tập đính kèm

File gửi kèm
#494056 Đề ôn tập cuối năm lớp 11 (NC)

Gửi bởi mango trong 20-04-2014 - 10:24

ĐỀ ÔN TẬP TỔNG HỢP TOÁN 11 (NC)- 150’ 

 

Câu 1.(2 điểm)  Giải ph­ương trình sau:   $cos10x-4cos2x=0$  

                   

 

Câu 2.(2 điểm)  Một hộp có 29 viên bi gồm: 3 bi xanh, 5 bi đỏ 9 bi tím và 12 bi vàng. Có bao nhiêu cách chọn ra một vài viên bi từ 29 viên bi trong hộp sao cho trong số bi đã chọn phải chắc chắn có 5 viên bi cùng màu ?

 

Câu 3.(1 điểm) Tìm L;

           L= $\lim_{x\rightarrow 0}\frac{\sqrt{2x+1}-\sqrt[3]{5x+1}}{x^2}$

 

 

Câu 4.(1 điểm) Cho  $f(x)= 588x^4-2968x^3+3463x^2-913x-210$.

        Chứng minh rằng phương trình $f(x)=0$ có ít nhất một nghiệm thuộc đoạn $\left [ 0;3 \right ]$

 

 

Câu 5.(2 điểm)  Cho hình chóp $S.ABCD$ có  $SA\perp (ABCD)$ ;  $ABCD$ là hình thang có đáy $AD$ và $BC$ ($AD=2BC$ ). Trên đoạn $CD$ tồn tại điểm $M$ sao cho  $\Delta ABM $  đều. Biết $SD=\sqrt{3}$ và $SB=\sqrt{2}$ . Tính $d\left ( D, (SAM) \right )$

 

Câu 6.(2 điểm)  Cho hình thang $ABCD$ ( đáy $AB$, $CD$)  ;  $B(1;3)$ và $D(-2;-1)$ ;  Điểm $C$ thuộc đường thẳng có phương trình $-x+4y+2=0$  ; $AC$ đi qua $M(-2;3)$, Biết  $S_{ABCD}=\frac{325}{32}$ và $AC=\frac{65}{16}$ . Tìm tọa độ các điểm $A$, $C$.

 
#490181 $\left\{\begin{matrix} x^2y^2+2x+4=7y^2...

Gửi bởi mango trong 02-04-2014 - 12:52

Giải hệ PT sau:

$\left\{\begin{matrix} x^2y^2+2x+4=7y^2\\ x^3y^3-10y^3x-20y^2+21y^3=-8 \end{matrix}\right.$
#481363 $\left\{\begin{matrix} \sqrt{x+...

Gửi bởi mango trong 06-02-2014 - 13:03

Giải các hệ PT sau:

a) $\left\{\begin{matrix} \sqrt{x+\sqrt{y}}+\sqrt{x-\sqrt{y}}=2\\ \sqrt{y+\sqrt{x}}+\sqrt{y-\sqrt{x}}=1 \end{matrix}\right.$

 

b)$\left\{\begin{matrix} y^2-x\sqrt{\frac{y^2+2}{x}}=2x-2\\ \sqrt{y^2+1}+\sqrt[3]{2x-1}=1 \end{matrix}\right.$
#478990 GPT: $\sin x+1=\sin2x$

Gửi bởi mango trong 25-01-2014 - 17:56

Bình phương hai vế

$sin^2x+2sinx+1=4sin^2x.cos^2x\Leftrightarrow sin^2x+2sinx+1=4sin^2x\left ( 1-sin^2x \right )$

mình vẫn chưa hiểu cách giải lắm... mình ra 1 pT bậc 3 có 1 nghiệm xấu.!
#478326 GPT: $\sin x+1=\sin2x$

Gửi bởi mango trong 21-01-2014 - 12:14

Giải phương trình sau:

$\sin x+1=\sin2x$
#477917 $\Rightarrow \lim_{x\rightarrow x_{0}...

Gửi bởi mango trong 18-01-2014 - 20:24

Quy tắc sau có đúng không ?

 

$\lim_{x\rightarrow x_{0}}f(x)=+\infty$,   $\lim_{x\rightarrow x_{0}}g(x)=+\infty$,

 

$\Rightarrow \lim_{x\rightarrow x_{0}}[f(x)+g(x)]=+\infty$
#476479 Tìm $x$ mệnh đề chứa biến $A$ mệnh đề đúng

Gửi bởi mango trong 10-01-2014 - 13:15

Cho $x$ nguyên dương và mệnh đề chứa biến $A$ ,  

 

$A=$ " Số $x$ không chia hết cho cả 3 và 5"

Biết rằng $x\in \left \{ 3,5,8,9,15,18,35,45,75,81 \right \}$

 

Tìm $x$ mệnh đề chứa biến $A$ mệnh đề đúng.
#474783 Tìm Min của P, $P=\frac{3x^2+4}{4x}+\frac...

Gửi bởi mango trong 02-01-2014 - 18:59

Cho x,y dương và thỏa mãn: $x+y\geq 4$.

Tìm Min của P, 

$P=\frac{3x^2+4}{4x}+\frac{2+y^3}{y^2}$
#463808 $\left\{\begin{matrix} x^3+3xy^2=-49\...

Gửi bởi mango trong 12-11-2013 - 12:45

Giải HPT:

$\left\{\begin{matrix} x^3+3xy^2=-49\\ x^2-8xy+y^2=8y-17x \end{matrix}\right.$
#455899 Tập E gồm các phần tử $0; 1; 2; 3; 4; 5; 6$. Có thể lập được bao nh...

Gửi bởi mango trong 07-10-2013 - 16:10

BÀI 1

Cho tập E gồm các phần tử $0; 1; 2; 3; 4; 5; 6$. Có thể lập được bao nhiêu số chẵn có các chữ số khác nhau lựa chọn từ E, sao cho mỗi số nhất thiết phải có mặt chữ số 5.

 

 

BÀI 2

Cho tập G gồm các phần tử $0; 1; 2; 3; 4; 5$. Có thể lập được bao nhiêu số chẵn có 5 chữ số khác nhau và bắt buộc chữ số ở chính giữa phải khác 2.