Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


asdfghjkl

Đăng ký: 08-04-2006
Offline Đăng nhập: 14-04-2010 - 16:58
-----

Chủ đề của tôi gửi

giup minh voi

17-08-2009 - 17:05

Minh can mua mot so sach sau:
_Sang tao BDT cua Pham Kim Hung
_BDT tim toi kham pha cua Pham Van Thuan
_cac an pham cua toan hoc tuoi tre
ban nao biet co the PM cho minh [email protected] <thanks>

help

26-10-2008 - 15:29

1\ CM trong tam giac ABC: $ cos^{2}A + cos^{2}B + cos^{2}C + 2cosAcosBcosC =1 $

2\cho tam giác ABC nội tiếp (O;R), dựng tiếp tuyến tại A,B,C, chúng cắt nhau tại A',B',C' tinh'$ S_{A'B'C'}$

3\cho tam giác ABC va` D,E,F sao cho
$\dfrac{AD}{AB} = \dfrac{BE}{BC} = \dfrac{CF}{CA} = k$

MNP là tam giác được tạo ra bởi AE, CD, BF,tính
$\dfrac{S_{MNP }}{S_{ABC} },\dfrac{S_{MNP }}{S_{DEF} }$

Help

26-10-2008 - 10:20

1/tìm min max
P=(x^4+y^4+z^4)/(x+y+z)^4
biết (x+y+z)^3=32xyz

2/CM
0<xy+yz+xz-2xyz :wacko: 7/27 voi' x+y+z=1

3/abc=1 CM
1/a^3(b+c) + 1/b^3(a+c) + 1/c^3(a+b) :P 3/2

co' cach nao hay thi` lam` thu? nhe'

09-09-2008 - 17:29

trên Oxy cho A(3,1) tìm B trên Ox và C trên Oy sao cho chu vi tam giác ABC min

zo lam` cho zui

31-07-2008 - 08:23

cho hbh ABCD ,trong ABCD vẽ hbh A'B'C'D', goi E,F,G,H la` trung điểm AA' BB' CC' DD'
CM :EFGH là hbh