Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


pidollittle

Đăng ký: 24-03-2012
Offline Đăng nhập: 28-05-2019 - 17:54
****-

Chủ đề của tôi gửi

Chm: $\lim_{x\rightarrow 0}(1+x)^{a}-1=ax$

22-11-2015 - 19:24

Chứng minh:

$$\lim_{x\rightarrow 0}(1+x)^{a}-1=ax, a\in R$$


Giải hệ $\left\{\begin{matrix} ... & \...

01-05-2015 - 15:25

Giải hệ pt sau:

$$\left\{\begin{matrix} \frac{1}{\sqrt{x+y+1}}-\frac{1}{\sqrt{y}}=x^3 + 3y(x^2+xy+y-1)+1\\\sqrt{y-x^3}+\sqrt{7-y}=y^2+6xy+x^2+12 \end{matrix}\right.$$ 

Chú ýCách gõ công thức Toán.

            Cách đặt tiêu đề bài viết đúng quy định.


Giải BPT : $2x+1=y^{3}+y^{2}+y \vee 2y+1=z^{3}...

27-05-2014 - 10:14

Ứng dụng đạo hàm để giải BPT sau:

 

$$\left\{\begin{matrix} 2x+1=y^{3}+y^{2}+y\\ 2y+1=z^{3}+z^2+z\\2z+1=z^3+z^2+z\\ \end{matrix}\right.$$


Tính R1, R2, R3

05-11-2013 - 20:53

Cho mach điện như hình vẽ bên dưới. Nếu đặt vào hai đầu A và B hiệu điện thế U(AB)= 60 V thì U(CD) = 15 V và cường độ dòng điện qua R3 là I3 = 1 A. Còn nếu đặt vào hai đầu C và D hiệu điện thế U(CD) = 60 V thì U(AB) = 10 V.

Tính R1, R2 và R3


2 quả cầu có khối lượng bằng nhau m=10g, tích điện cho chúng... Tính lực tương tác

10-10-2013 - 09:58

Người ta treo hai quả cầu nhỏ có khối lượng bằng nhau m = 10g bằng hai sợi dây có độ dài như nhau bằng a (khối lượng không đáng kể). Cho chúng nhiễm điện bằng nhau, chúng đẩy nhau và cân bằng khi mỗi dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc $30^{o}$. Tính lực tương tác giữa hai quả cầu?