Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


davildark

Đăng ký: 27-03-2012
Offline Đăng nhập: 04-11-2014 - 22:16
****-

Chủ đề của tôi gửi

Tìm số lớn nhất thỏa

29-12-2013 - 18:49

Từ một nhóm  25 người chúng ta thành lập một số nhóm nhỏ. mỗi nhóm nhỏ có đúng 5 thành viên và hai nhóm nhỏ bất kì có tối đa một thành viên chung. Hãy tìm số lớn nhất có thể của các nhóm nhỏ?

 


$\sum \frac{1}{\sqrt{ab}}\geq...

31-03-2013 - 15:49

Cho $ a,b,c > 0 $ và $ ab+bc+ac=3 $ Chứng minh:

$\sum \frac{1}{\sqrt{ab}}\geq \sum a$


$-x^4 + 2mx^2 + m^2 -2 = 0 $

15-12-2012 - 23:14

Cho phương trình $-x^4 + 2mx^2 + m^2 -2 = 0 $
Tìm m để pt có 4 nghiệm phân biệt $x_{1} , x_{2} , x_{3} , x_{4} $ thoả $x_{1}-x_{2}=x_{2}-x_{3}=x_{3}-x_{4}$

Chứng minh NB là tiếp tuyến

23-11-2012 - 22:56

Cho M ngoài (O) Vẽ 2 tiếp tuyến MA MC và đường kính AB .Đường thẳng vuông góc với AB tại O cắt BC tại E
a) CM OM//BE
b) Vẽ CH vuồng AB CF vuông AM OM cắt AC tại I CM F I H thẳng hàng
c) K là trung điểm CH AK giao MC tại N . CM NB là tiếp tuyến của (O)
d) CM B K M thẳng hàng

$f(x)=xf(\frac{1}{x})$

25-10-2012 - 23:03

Tìm các hàm số $f : \mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R}$ đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau
$f(x)=xf(\frac{1}{x})$
$f(x)+f(y)=1+f(x+y)$