Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Alexman113

Đăng ký: 30-03-2012
Offline Đăng nhập: 29-11-2015 - 15:48
***--

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Giải hệ phương trình $\begin{cases}\left(x-y+6...

06-11-2014 - 21:00

  Đặt $\sqrt{x-y+2}=a\geq 0= > x-y+6=a^2+4$

         $\sqrt{y+3}\geq 0= > y+7=b^2+4$

   $= > x-2y-1=a^2-b^2$

  

   Thay vào đề bài

 

PT (1) $< = > a(a^2+4)-b(b^2+4)=3(a^2-b^2)< = > (a-b)(a^2+ab+b^2-3a-3b+4)=0$

 

-Nếu $a^2+ab+b^2-3a-3b+4=0$

 

 Ta có  $0=a^2+ab+b^2-3(a+b)+4\geq \frac{3(a+b)^2}{4}-3(a+b)+4=\frac{3}{4}(a+b-2)^2+1\geq 1> 0= >$ vô lý

Ở phương trình $(1)$ nếu mình xét hàm $f(t)=t^3-3t^2+4t$ liên tục và đồng biến thì suy ra luôn $2y=x-1$ không cần phải chứng minh cái đống kia vô nghiệm nữa nhỉ :luoi:


Trong chủ đề: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P=xy+\dfrac{1}...

06-06-2014 - 13:40

$P\geq xy+\frac{2}{xy}=\left ( xy +\frac{1}{16xy}\right )+\frac{31}{16xy}\geq \frac{1}{2}+\frac{31}{4}=\frac{33}{4}$ (CauChy)

Cậu ơi tại sao $\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{1}{y^2}\ge\dfrac{2}{xy}$ thế cậu?


Trong chủ đề: Tìm tập hợp điểm biểu diễn của $W,$ biết$W=\left(1+i...

28-03-2014 - 17:11

Tìm tập hợp điểm biểu diễn của $W,$ biết$$W=2z+3-i$$và $\left|2z+i\right|^2\le 3z\times\overline{z}+1$


Trong chủ đề: Tìm tập hợp điểm biểu diễn của $W,$ biết$W=\left(1+i...

28-03-2014 - 17:09

Tìm tập hợp điểm biểu diễn của $W,$ biết$$\left|W-iz-\overline{z}\right|=2$$và $z=\dfrac{\left(1+\sqrt{3}i\right)^3}{16\left(i+1\right)^5}$


Trong chủ đề: Tìm tập hợp điểm biểu diễn của $z,$ biết:$\left|z^2-...

28-03-2014 - 17:06

Tìm tập hợp điểm biểu diễn của $z,$ biết:$$\left(z+3-i\right)\left(\overline{z}+1+3i\right)\,\,\text{là số thực}$$