Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Alexman113

Đăng ký: 30-03-2012
Offline Đăng nhập: 29-11-2015 - 15:48
***--

Chủ đề của tôi gửi

$L=\left\{\left(0;\,1\right),\left(1;\,2...

28-11-2015 - 09:44

Tập $L=\left\{\left(0;\,1\right),\left(1;\,2\right),\left(1;\,3\right),\left(-1;\,-1\right)\right\}$ có là không gian con của không gian tương ứng không?


CM $L=\left\{\left(x,y,z\right)\in \mathbb...

28-11-2015 - 09:39

Chứng minh tập $L=\left\{\left(x,y,z\right)\in \mathbb{R}^3/x+2y-z=0\right\}$ là không gian con của không gian tương ứng.Tìm cơ sở của $L$ và hãy chỉ ra một cơ sở.


CM $L=\left\{\left(x,y\right)\in \mathbb{R...

28-11-2015 - 09:36

Chứng minh tập $L=\left\{\left(x,y\right)\in \mathbb{R}^2/x+2y=0\right\}$ là không gian con của không gian tương ứng.Tìm cơ sở của $L$ và hãy chỉ ra một cơ sở.


Giải hệ phương trình: $\begin{cases}\sqrt{x^2+xy}+...

20-11-2014 - 18:44

Giải hệ phương trình:$$\begin{cases}\sqrt{x^2+xy}+\sqrt{x^2+y^2}=\sqrt{2}\\x+4\sqrt{2x^2+2y^2}=y+4\end{cases}$$


Giải hệ phương trình $\begin{cases}\dfrac{x}{...

17-11-2014 - 06:07

Giải hệ phương trình:$$ \begin{cases} \dfrac{x}{\sqrt{xy+x}}+\dfrac{y}{\sqrt{xy+y}} =2 \sqrt{\dfrac{x+y}{x+y+2}}\\ x\sqrt{y-1} + y\sqrt{x-1} =\dfrac{x^2+4(y-1)}{2}\end{cases}$$