Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


ironman

Đăng ký: 01-04-2012
Offline Đăng nhập: 10-06-2014 - 10:44
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: 2) Tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của P biết: P=$\f...

26-05-2013 - 20:11

Đặt $y=f(x)=x^7+\frac{1}{x^7}-\frac{1}{x}-x$
Ta có $\lim_{x\rightarrow +\infty }f(x)=+\infty$
Do đó $f(x)$ không tồn tại GTLN :)


Nhưng ở đây với x∈(0;π/2) mà

Trong chủ đề: Cho đường thẳng $d:y=3$ và đường tròn $(C):x^{2}...

30-03-2013 - 15:15

$(C): x^2+(y-1)^2=1$ => Tâm I (0,1).

M $\epsilon$ (d) => M($x_{m}$,3)

 

IM=$\sqrt{(x_{m}-0)^2 + (3-2)^2}$=R=4 => $x_{m}$=$2\sqrt{3}$

 

Vậy M($2\sqrt{3}$,3)

 

Bạn xem thử, mình cũng không biết đúng không nữa.

không ổn lắm, vì tâm I của đường tròn có phải tâm đường tròn ngoại tiếp MAB đâu.


Trong chủ đề: Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau sao cho chữ số đứng trước...

07-11-2012 - 20:04

Lâu rồi,xử lí nốt bài hàng tồn kho này trước khi đi ngủ nào!
Bài 1:
Vì chữ số đứng trước luôn nhỏ hơn chữ số đứng sau nên số đó không thể có chữ số $0$
Từ tập $\left \{ 1;2;3;4;5;6;7;8;9 \right \}$ ta chia làm các tập con có $5$ phần tử.Có tất cả $C^5_9$ tập.
Xét 1 tập gồm $5$ chữ số $a;b;c;d;e$ bất kì
Không mất tính tổng quát,giả sử:$a<b<c<d<e$
Khi đó,tử $5$ chữ số $a;b;c;d;e$,ta lập được duy nhất một số là $\overline{abcde}$ thỏa mãn yêu cầu đề bài.
Vậy có tất cả $C^5_9$ số
P/s:Đề bài trục trặc ở chỗ màu đỏ
$$***$$

khó là ở chỗ đó

Trong chủ đề: $sin3x-\sqrt{3}cosx=2sin2x$

04-08-2012 - 16:28

Pt$\Leftrightarrow$$3sinx-4sin^{3}x-\sqrt{3}cosx-2sinxcosx= 0$
$\Leftrightarrow sin(3-4sin^{2}x)-cosx\left ( \sqrt{3}+sinx \right )=0$
$\Leftrightarrow \left ( \sqrt{3}+2sinx \right )\left [ sinx\left ( \sqrt{3}-2sinx \right )-cosx \right ]= 0$
đến đây giải tiếp nhé