Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


ironman

Đăng ký: 01-04-2012
Offline Đăng nhập: 10-06-2014 - 10:44
-----

#505145 Giải phương trình $4\sqrt{x+2} + \sqrt{22-3x...

Gửi bởi ironman trong 09-06-2014 - 09:47

Giải phương trình $4\sqrt{x+2} + \sqrt{22-3x}= x^{2} + 8$
#411521 $\frac{a}{b+c^{2}}+\frac{b}{c+a^{2}}+\frac{c}{a+b^{2}}...

Gửi bởi ironman trong 09-04-2013 - 19:41

chứng minh bất đẳng thức sau với a,b,c dương:

$\frac{a}{b+c^{2}}+\frac{b}{c+a^{2}}+\frac{c}{a+b^{2}}\geq \frac{9}{3+a+b+c}$
#372444 Cho tứ diện ABCD. Chứng minh rằng tích các cặp cạnh đối diện của tứ diện là...

Gửi bởi ironman trong 25-11-2012 - 13:52

Cho tứ diện ABCD. Chứng minh rằng tích các cặp cạnh đối diện của tứ diện là độ dài ba cạnh của tam giác.


#351372 Một thầy giáo có 12 quyển sách, đôi một khác nhau gồm 5 quyển văn, 4 quyển nh...

Gửi bởi ironman trong 01-09-2012 - 15:44

Một thầy giáo có 12 quyển sách, đôi một khác nhau gồm 5 quyển văn, 4 quyển nhạc, 3 quyển họa. Thầy lấy 6 quyển tặng 6 em học sinh. Có bao nhiêu cách tặng sao cho sau khi tặng xong mỗi loại còn ít nhất 1 cuốn.


#346583 Gỉai phương trình:$3\left ( 1+\frac{cos2x}{cos^...

Gửi bởi ironman trong 13-08-2012 - 21:53

Gỉai phương trình:
1.$3\left ( 1+\frac{cos2x}{cos^{2}x} \right )+tan^{6}x=7$
2.$tan^{2}x-tan^{2}xsin^{3}x+cos^{3}x-1=0$


#343362 $sin3x-\sqrt{3}cosx=2sin2x$

Gửi bởi ironman trong 04-08-2012 - 16:28

Pt$\Leftrightarrow$$3sinx-4sin^{3}x-\sqrt{3}cosx-2sinxcosx= 0$
$\Leftrightarrow sin(3-4sin^{2}x)-cosx\left ( \sqrt{3}+sinx \right )=0$
$\Leftrightarrow \left ( \sqrt{3}+2sinx \right )\left [ sinx\left ( \sqrt{3}-2sinx \right )-cosx \right ]= 0$
đến đây giải tiếp nhé


#341974 Giải phương trình:$cos^{5}x+x^{2}=0$

Gửi bởi ironman trong 30-07-2012 - 20:01

Gỉai phương trình:
1.$cos^{5}x+x^{2}=0$
2.$3tan^{2}x+4sin^{2}x-2\sqrt{3}tanx-4sinx+2=0$


#341399 Cho tam giác ABC, A thuộc Ox, $0< xa< \frac{5}...

Gửi bởi ironman trong 29-07-2012 - 10:14

Cho tam giác ABC, A thuộc Ox, $0< xa< \frac{5}{2}$. Hai đường cao kẻ từ B và C có phương trình $x-y+1= 0$ và $2x+y-4= 0$. Tìm tọa độ 3 đỉnh của tam giác để SABC lớn nhất.


#316340 Gỉa phương trình: $\sqrt[3]{7x-8}+\sqrt{\frac{7-2x^{2}}{6...

Gửi bởi ironman trong 14-05-2012 - 09:30

Gỉa phương trình:
$\sqrt[3]{7x-8}+\sqrt{\frac{7-2x^{2}}{6}}= x$


#313301 Giải phương trình: $\left ( 4x^{3}+x+3 \right )^{3}-x^{3}=...

Gửi bởi ironman trong 29-04-2012 - 15:09

Giải phương trình: $\left ( 4x^{3}+x+3 \right )^{3}-x^{3}= \frac{3}{2}$
----------------
Bạn chú ý gõ tiêu đề rõ ràng bằng $\LaTeX$ nhé.


#313299 cmr $\sum \frac{2a}{b+c}\geq 3+\frac{\sum (a-b)...

Gửi bởi ironman trong 29-04-2012 - 15:04

Cho 3 số dương $a,b,c$. Chứng minh rằng:
$\frac{2a}{b+c}+\frac{2b}{a+c}+\frac{2c}{b+a}\geq 3+\frac{\left ( a-b \right )^{2}+\left ( b-c \right )^{2}+\left ( c-a \right )^{2}}{\left ( a+b+c \right )^{2}}$.