Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


ironman

Đăng ký: 01-04-2012
Offline Đăng nhập: 10-06-2014 - 10:44
-----

Chủ đề của tôi gửi

Giải phương trình $4\sqrt{x+2} + \sqrt{22-3x}= x^...

09-06-2014 - 09:47

Giải phương trình $4\sqrt{x+2} + \sqrt{22-3x}= x^{2} + 8$


Tính tích phân sau $\int_{0}^{1}1-3x^{2}+3x^...

09-02-2014 - 19:41

Tính tích phân sau $\int_{0}^{1} \sqrt{1-3x^{2}+3x^{4}-x^8}$


Cho tứ diện ABCD. M,N lần lượt là trung điểm AB,BC. Điểm I thuộc CD sao cho CD=...

06-11-2013 - 12:57

Cho tứ diện ABCD. M,N lần lượt là trung điểm AB,BC. Điểm I thuộc CD sao cho CD=4ID. (MIN) chia khối tứ diện thành 2 khối đa diện. Tính tỉ số 2 khối đa diện đó


Chứng minh $\log _xx+1> \log _{x+1}x+2$ với x>1

07-10-2013 - 22:14

1) Chứng minh $\log _xx+1> \log _{x+1}x+2$ với x>1

2) Cho $a\geq b> 0$. Chứng minh rằng $\left ( 2^{a}+\frac{1}{2^{a}} \right )^{b}\leq \left ( 2^{b} +\frac{1}{2^{b}}\right )^{a}$


Bài 1: Cho hình chóp SABCD là đáy hình bình hành. E là trung điểm SC. Mặt phẳng (P) tha...

04-10-2013 - 20:29

Bài 1: Cho hình chóp SABCD là đáy hình bình hành. E là trung điểm SC. Mặt phẳng (P) thay đổi trên AE cắt SB,SD lần lượt tại  M,N. Gọi  V, V' là thể tích của hình chóp SABCD và SANEM.

 Chứng minh  $V'\leq \frac{3}{8}V$.

Bài 2: Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. G là trọng tâm của tứ diện. Mặt phẳng (P) thay đổi qua G cắt AB,AC,AD lần lượt tại M,N,P. Tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của thể tích AMNP.