Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


tanphat1002

Đăng ký: 06-04-2012
Offline Đăng nhập: 13-04-2017 - 11:30
-----

#662219 Topic hình học THCS

Gửi bởi tanphat1002 trong 17-11-2016 - 12:47

Giusp mình câu d hình học 9 : 

Cho điểm A nằm ngoài đường tròn (O). Từ A kẻ tiếp tuyến AB đến đường tròn (B là tiếp điểm). Kẻ dây BC vuông góc OA tại H

a.       Chứng minh AC là tiếp tuyến của (O)

b.      Từ B kẻ Bx //OA cắt (O) tại D(D khác B). Chứng minh CD là đường kính của (O)

c.       Kẻ BI vuông CD tại I. Chứng minh  4 HO. HA = CI. CD

d.      Gọi K là giao điểm của AD và BI. Chứng minh K là trung điểm của BI

Giup e câu d được ko a!  :)
#560851 Từ điểm S nằm ngoài đường tròn... chứng minh K;E:S thẳng hàng

Gửi bởi tanphat1002 trong 22-05-2015 - 09:34

 Gọi J là trung điểm EK => OJ _|_ EK (*) 
Ta có ^AEK = ^HBK (1) và ^AKE = ^ABE = ^BAC = ^BKH (2) 
(1) và (2) => ∆AEK ~ ∆HBK (g.g) => AE/HB = EK/BK <=> AE/(AB/2) = (2EJ)/BK <=> AE/AB = EJ/BK (3) 
(1) và (3) => ∆AEJ ~ ∆ABK (g. cạnh tương ứng tỷ lệ) => ^AJE = ^AKB = ^SAB (3) 
Tương tư : ^BJE = ^AKB = ^SBA (4) 
(3) và (4) => ^AJB = ^AJE + ^BJE = ^SAB + ^SBA = 180o - ^ASB => SAJB nội tiếp đường tròn đk SO => OJ _|_ SJ (**) 
Từ (*) và (**) => đpcm