Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


tanphat1002

Đăng ký: 06-04-2012
Offline Đăng nhập: 13-04-2017 - 11:30
-----

Chủ đề của tôi gửi

Gọi K là giao điểm của AD và BI. Chứng minh K là trung điểm của BI

17-11-2016 - 12:51

Cho điểm A nằm ngoài đường tròn (O). Từ A kẻ tiếp tuyến AB đến đường tròn (B là tiếp điểm). Kẻ dây BC vuông góc OA tại H

a.       Chứng minh AC là tiếp tuyến của (O)

b.      Từ B kẻ Bx //OA cắt (O) tại D(D khác B). Chứng minh CD là đường kính của (O)

c.       Kẻ BI vuông CD tại I. Chứng minh  4 HO. HA = CI. CD

d.      Gọi K là giao điểm của AD và BI. Chứng minh K là trung điểm của BI

Giup e câu d được ko a!  :)

 

CF cắt AB tại Q . Hỏi K là điểm đặc biệt gì của tam giác OCQ

30-05-2016 - 12:25

Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB và điểm C trên nửa đường tròn(CA > CB). Kẻ
CH vuông góc với AB tại H. Đường tròn tâm K đường kính CH cắt AC tại D và BC tại E,
cắt nửa đường tròn (O) tại điểm thứ hai là F.
a) Chứng minh CH = DE và CA.CD = CB.CE
b) Chứng minh tứ giác ABED nội tiếp
c) CF cắt AB tại Q . Hỏi K là điểm đặc biệt gì của tam giác OCQ
d) Chứng tỏ Q là một giao điểm của DE và đường tròn ngoại tiếp tgOKF

Mấy bro giúp mình câu c,d nha.


Giả sử tam giác AHO cân tại A. Tính BH.BM + CH.CN theo R.

21-05-2016 - 23:58

Cho tam giác ABC nhọn (AB<AC) nội tiếp trong đường tròn (O;R), có H là giao điểm hai đường cao BM và CN. Tia AH cắt đường tròn (O) tại E. Kẻ đường kính AF.

a) CMR: BEFC là hình thang cân và H thuộc đường tròn ngoại tiếp tam giác AMN.

b) Vẽ OI vuông góc BC tại I. CMR: 3 điểm H, I, F thẳng hàng và AH=2.OI.

c) Vẽ đường tròn tâm H bán kính HA cắt AB, AC lần lượt tại D và K. Chứng minh rằng AO vuông góc DK.

d) Giả sử tam giác AHO cân tại A. Tính BH.BM + CH.CN theo R.

Mấy bro giúp mình  d được k? cảm ơn trước


Chứng minh D, E, A thẳng hàng

21-03-2016 - 10:18

Cho nữa đường tròn (O) đường kính AB. Và điểm C trên nữa đường tròn (CA>CB). Kẻ CH vuông góc AB tại H. Đường tròn (K) đường kính CH cắt AC, CB , (O) lần lượt tại D,E,F.

a) Chứng minh CH = DE

b) Chúng minh CA.CD=CE.CB

c) Chứng minh t/g ADEB nội tiếp

d) CF cắt AB tại Q. Chứng minh D,E,Q thẳng hàng.

e) K là điểm đặc biết gì của tam giác OCQ.

Mình làm được hêts trừ câu d, chứng minh 3 điểm thẳng hàng! mong mấy bạn chỉ giáo


HKI-Lớp 9: Chứng minh AMIN là hình bình hành?

24-11-2015 - 09:30

Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O) vẽ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là tiếp điểm). Gọi I là điểm bất kỳ trên cung nhỏ BC (I khác B và C). Tiếp tuyến tại I của đường tròn (O) cắt AB, AC lần lượt tại E và F.
Chứng minh BE + CF = EF.
Chứng minh và .
Các đường thẳng OE và CI cắt nhau tại M, các đường thẳng OF và BI cắt nhau tại N. Chứng minh OE ( BI và EF // MN.
Chứng minh tứ giác AMIN là hình bình hành.