Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


trongvosong

Đăng ký: 15-04-2012
Offline Đăng nhập: 24-05-2016 - 03:40
*****

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Một số bài toán về tối ưu hóa

24-05-2016 - 03:41

Tương tự phần $\textbf{2}$, lấy $a,b\in C_1\times C_2$ với:

$a=(x_1,y_1)$

$b=(x_2,y_2)$

trong đó: $x_1,x_2\in C_1;\;y_1,y_2 \in C_2$

 

$\forall t\in [0,1]:$

$(1-t)a+tb=(1-t)(x_1,y_1)+t(x_2,y_2)=((1-t)x_1+tx_2,(1-t)y_1+ty_2)\in C_1\times C_2$ (Theo định nghĩa của $C_1\times C_2$)

Vậy: $C_1\times C_2$ là tập lồi.

bạn có tài liệu nào cụ thể đề mình tiếp thu được mớ kiến thức này ko bạn


Trong chủ đề: Một số bài toán về tối ưu hóa

07-04-2016 - 14:14

1/

Lấy $x,y \in \bigcap_{i\in \mathbb {I}}C_{i} \Rightarrow x,y \in \left \{ C_{i} \right \}_{i\in \mathbb{ I}} $

$\left \{ C_{i} \right \}_{i\in \mathbb{ I}} $ là tập lồi nên $(1-\theta )x+\theta y\in \left \{ C_{i} \right \}$, $\forall{i\in \mathbb{ I}} $

$\Rightarrow (1-\theta )x+\theta y\in\bigcap_{i\in \mathbb {I}}C_{i} $

Suy ra: $\bigcap_{i\in \mathbb {I}}C_{i}$ là tập lồi.

bạn giải hay quá, mấy câu kia bạn giải luôn giúp mình được hơm. thank you


Trong chủ đề: Một số bài toán về tối ưu hóa

07-04-2016 - 14:13

Bạn post 2 bài giống nhau ở 2 mục khác nhau rồi. Post một lần thôi.

http://diendantoanho...-giải-tích-hàm/

hihi mình không biết nó nằm ở mục nào nên post tùm lum


Trong chủ đề: Phương trình và hệ phương trình qua các đề thi thử Đại học 2012

23-06-2012 - 17:46

bài 96:
$\left\{\begin{matrix} x^{3}+2y^{2}=x^{2}y+2xy\\ 2\sqrt{x^{2}-2y-1}+\sqrt[3]{y^{2}-14}=x-2{} \end{matrix}\right.$
bài 97:
$\left\{\begin{matrix} \sqrt{x-y}+\sqrt{x-2}=2\\\sqrt{x^{2}+y^{2}-yx(x+y)} + \sqrt{xy-y^{2}}=2\sqrt{2}(x-y-1)) \end{matrix}\right.$

ĐHSP TPHCM NO.4

Trong chủ đề: Phương trình và hệ phương trình qua các đề thi thử Đại học 2012

21-06-2012 - 22:52

bài 95
$\left\{\begin{matrix} 8x^{3}-12x^{2}+10x=y^{3}+2y+3\\ x^{2}+2xy=3 \end{matrix}\right.$
ĐHSP TPHCM