Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


iloveyou123

Đăng ký: 17-04-2012
Offline Đăng nhập: 25-02-2013 - 11:49
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $\frac{1}{x^{3}+y^{3}+xy...

15-10-2012 - 21:22

Nếu vậy thì BĐT trên đâu có thuần nhất ?? Ít nhất là giữa các biến $x,y,z$ phải có quan hệ gì đó ?

0<= x,y,z<=1

Trong chủ đề: Cho tờ giấy hình vuông cmr $\forall n\geq 6$ ta luôn...

11-10-2012 - 22:51

Là bài nao b

Trong chủ đề: $\frac{1}{x^{3}+y^{3}+xy...

09-10-2012 - 20:01

Nhưng bài này là như vậy bạn .ko có z

Trong chủ đề: Từ các chữ số $1\rightarrow 7$ lập được bao nhiêu số tự nh...

25-09-2012 - 20:56

gọi số đó là abcde
a co 4 cách chọn
b có 6 cách
c-có 5 cách
d 4 cách
e 3 cách
=> tong số cách chọn là 4.6.5.4.3=1440

Trong chủ đề: Tìm tập giá trị của: $y=x+\sqrt{9-x^{2}}...

23-08-2012 - 11:27

Vua la tim min max vua tim txd