Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


iloveyou123

Đăng ký: 17-04-2012
Offline Đăng nhập: 25-02-2013 - 11:49
-----

#368288 $cos^{4}\widehat{MOA}+cos^{4}\wi...

Gửi bởi iloveyou123 trong 09-11-2012 - 22:21

Cho $\bigtriangleup ABC$ đều nội tiếp (o). M $M\epsilon$ (o) a)
cmr a) cos$\widehat{MOA}$ +cos$\widehat{MOB}$ +cos$\widehat{MOC}$=0 ( da chung minh duoc)
b)
$cos^{2}\widehat{MOA}+cos^{2}\widehat{MOB}+cos^{2}\widehat{MOC}=\frac{3}{2}$
c)
$cos^{4}\widehat{MOA}+cos^{4}\widehat{MOB}+cos^{4}\widehat{MOC}=\frac{9}{8}$


#358343 $\frac{xy}{x+3y+2z} +\frac{yz}...

Gửi bởi iloveyou123 trong 02-10-2012 - 18:52

Cho x,y,z >0. Cmr
$\frac{xy}{x+3y+2z} +\frac{yz}{y+3z+zx}+\frac{zx}{z+3x+2y}\leq \frac{x+y+z}{6}$


#352810 Vẽ đồ thị $\begin{vmatrix}x \end{vmatrix}+...

Gửi bởi iloveyou123 trong 07-09-2012 - 22:50

a) $x^{2}+2x-y^{2}+1=0$
b) $x^{2}-xy-2x^{2}+3y+3x=0$
c) $\begin{vmatrix}y-1 & \end{vmatrix}+2x-3=0$
d) $\begin{vmatrix}y-2 & \end{vmatrix}-\begin{vmatrix}x+1 & \end{vmatrix}=3$
e) $\begin{vmatrix}x \end{vmatrix}+\begin{vmatrix}y \end{vmatrix}=1$


#312285 Cho bàn cờ 11x11 lấp kính bàn cờ bằng các hình vuông kích thước 1x1, 2x2, 3x3...

Gửi bởi iloveyou123 trong 23-04-2012 - 19:37

Cho bàn cờ 11x11 lấp kính bàn cờ bằng các hình vuông kích thước 1x1, 2x2, 3x3. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu hình vuông?


#312009 $\frac{1}{\sqrt{x_{1}}} + \frac{1}{\sqrt{x_{2}}} + ....

Gửi bởi iloveyou123 trong 22-04-2012 - 12:47

Cho 2012 số nguyên dương x1, x2, .....x2012 sao cho biểu thức: $\frac{1}{\sqrt{x_{1}}} + \frac{1}{\sqrt{x_{2}}} + ....+\frac{1}{\sqrt{x_{2012}}} =125$ .Chứng minh rằng trong các số này có 3 số bằng nhau.


#311572 ĐỀ THI THỬ CHUYÊN KHTN 2012-2012 TOÁN ĐỢT 2

Gửi bởi iloveyou123 trong 19-04-2012 - 21:12

Câu I
a) Tìm m để pt $x^{2}-2mx-m+2= 0$ có hai nghiệm $x_{1},x_{2}$ sao cho biểu thức $(x_{1}x_{2})^{4} + \frac{1}{16}(x_{1}+x_{2})^{4}$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 2
a) Giải phương trình: $\sqrt{2x-1}+x=\sqrt{x}+\sqrt{x^{2}-x+1}$b)
b) Biết p là số nguyên tố thỏa mãn: $p^{3}-6$ và $2p^{3}+5$ là các số nguyên tố. Chứng minh rằng $p^{2}+10$ cũng là số nguyên tố

Câu 3
Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O). Tiếp tuyến tại A của (O) cắt tiếp tuyến tại B của (O) lần lượt tại S,T. BT giao AC tại E, CS giao AB tại F. M,N lần lượt là trung điểm Be, CF. Chứng minh rằng $\angle BCM= \angle CBN$

Câu 4:
Cho 2012 số nguyên dương $x_{1},x_{2},...x_{2011},x_{2012}$ thỏa mãn điều kiện sau: $\frac{1}{\sqrt{x_{1}}}+\frac{1}{\sqrt{x_{2}}}+....+\frac{1}{\sqrt{x_{2011}}}+\frac{1}{\sqrt{x_{2012}}}= 125$. Chứng minh rằng trong 2012 số nguyên dương trên có ít nhất 3 số bằng nhau.


#311550 ĐỀ THI VÀO THPT CHUYÊN HN

Gửi bởi iloveyou123 trong 19-04-2012 - 20:26

đề thi thử hay đề gì. tôi có nè


#311466 Cho x,y,z thoả xyz=1. CMR: $\sum {\frac{{x^2 y^2 }}{{2x^2 + y...

Gửi bởi iloveyou123 trong 19-04-2012 - 14:59

cho x,y,z thỏa mãn: xyz=1. Chứng minh rằng:

$\frac{{x^2 y^2 }}{{2x^2 + y^2 + 3x^2 y^2 }} + \frac{{y^2 z^2 }}{{2y^2 + z^2 + 3y^2 z^2 }} + \frac{{z^2 x^2 }}{{2z^2 + x^2 + 3z^2 x^2 }} \le \frac{1}{2}$


#311420 với a,b là các số thực dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $...

Gửi bởi iloveyou123 trong 19-04-2012 - 12:16

với a,b là các số thực dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
$\frac{a+b}{\sqrt{a(4a+5b)}+ \sqrt{b(4b+5a)}}$
  • NLT yêu thích


#311080 N là số nguyên dương ( n>2) . Cmr trong các phân số 1/n , 2/n , 3/n ...n-...

Gửi bởi iloveyou123 trong 17-04-2012 - 17:20

N là số nguyên dương ( n>2) . Cmr trong các phân số 1/n , 2/n , 3/n ...n-1/n có 1 số chẵn các phân số tối giản?