Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


iloveyou123

Đăng ký: 17-04-2012
Offline Đăng nhập: 25-02-2013 - 11:49
-----

Chủ đề của tôi gửi

$\sqrt{x^{2}+3x+6}+\sqrt{2x^{2}-1...

25-02-2013 - 11:49

Giải phương trình:
$\sqrt{x^{2}+3x+6}+\sqrt{2x^{2}-1}=3x+1$

$\sum \tan \frac{A}{2} = \frac{3 +...

03-01-2013 - 11:11

Chứng minh rằng trong mọi tam giác ta đều có :
$\tan \frac{A}{2} + \tan \frac{B}{2} + \tan \frac{C}{2} = \frac{3 + \cos A + \cos B + \cos C}{\sin A + \sin B + \sin C}$.

$\frac{\sin x^{8}}{a^{3}} +...

03-01-2013 - 11:06

Biết rằng $\frac{\sin x^{4}}{a} + \frac{\cos x^{4}}{b} = \frac{1}{a + b}$.
Chứng minh rằng : $\frac{\sin x^{8}}{a^{3}} + \frac{\cos x^{8}}{b^{3}} = \frac{1}{(a + b)^{3}}$.

$\text{A} = \sum (\sin 2x)$ $;$ $...

03-01-2013 - 11:02

Biết $\left\{\begin{matrix} \sin x + \sin y + \sin z = 0\\\cos x + \cos y + \cos z = 0 \end{matrix}\right.$.
Tính giá trị của :
$\text{A} = \sin 2x + \sin 2y + \sin 2z$ $,$
$\text{B} = \cos 2x + \cos 2y + \cos 2z$.

Cho tam giác ABC nhọn cmr: $ sinA+sinB+sinC>2$

21-12-2012 - 22:08

Cho tam giác ABC nhọn
cmr: $ sinA+sinB+sinC>2$