Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


caovannct

Đăng ký: 20-04-2012
Offline Đăng nhập: 10-02-2020 - 14:16
****-

Chủ đề của tôi gửi

Tìm giá trị nhỏ nhất của $\left | z_{1}-z_{2} \right...

22-05-2019 - 13:24

ho hai số phức $z_{1},z_{2}$ khác 1 và -1 thỏa mãn $z_{1}^{44}=z_{2}^{58}=1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của $T=\left | z_{1}-z_{2} \right |$


Tính xác suất thỏa a+b=c+d=e+f

12-04-2019 - 09:10

Cho các số 0, 1, 2, 3,4, 5, 6 lập một số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau dạng $\overline{abcdef}$. 

Tính xác suất để số lập được thỏa mãn a+b=c+d=e+f.


Số các số chia hết cho 3

17-11-2017 - 19:11

Từ các chữ số 0, 1, 2 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 200000 và chia hết cho 3?

$\frac{x^2y}{z}+\frac{y^2z}{x}+\frac{z^2x}{y}\geqslant \l...

30-10-2017 - 14:01

Cho ba số thực x, y, z thỏa mãn $x\geq y\geq z>0$. Chứng minh rằng :

$\frac{x^2y}{z}+\frac{y^2z}{x}+\frac{z^2x}{y}\geq(x^2+y^2+z^2)$


$\frac{x^2}{y}+\frac{y^2}{2z}+...

30-10-2017 - 13:51

Cho ba số dương x, y , z thỏa mãn 4x+2y+z=28. Chứng minh rằng :$\frac{x^2}{y}+\frac{y^2}{2z}+\frac{z^2}{x}\geq 10$