Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


xuanky1120

Đăng ký: 04-05-2012
Offline Đăng nhập: 01-01-2013 - 16:54
*****

#359231 $sin^3xcos3x+cos^3xsin3x=sin^34x$

Gửi bởi xuanky1120 trong 05-10-2012 - 21:27

sin3x.cos3x + cos3x.sin3x = sin34x
$\dfrac{(3sinx - sin3x).cos3x}{4}$ + $\dfrac{(cos3x-3cosx).sin3x}{4}$=sin34x
3sinx.cos3x - sin3x.cos3x +sin3x.cos3x - 3cosx.sin3x=4sin34x
3(sinx.cos3x-cosx.sin3x)=4sin34x.
-3sin2x = 4sin34x
sin2x(32.sin22x.cos32x +3) =0
=>sin2x=o <=>x=$\dfrac{k\pi }{2}$
32sin22x.cos32x +3$\neq$0

Công thức hạ bậc $cos^3 x$ của bạn sai.
Đáp án là $ x=\frac{k\pi }{4}$


#316664 Làng có 2 màu mắt, phải tự tử nếu biết màu mắt mình

Gửi bởi xuanky1120 trong 15-05-2012 - 08:55

Nếu chỉ có 1 người mắt xanh thì do anh ta thấy tất cả mắt nâu, anh ta sẽ suy ra mình mắt xanh và nửa đêm đó tự tử. Nếu có 2 người mắt xanh thì do họ nhìn thấy có người khác có mắt xanh nên đêm đầu ngủ ngon. Nhưng sáng ra thấy cái ông mắt xanh kia cũng ngủ ngon mà chưa tự tử thì suy ra là không chỉ có ông ta mắt xanh (nếu thế ông ta đã tự tử như trường hợp đầu). Từ đó 2 người mắt xanh đều suy ra mình cũng mắt xanh và đêm đó tự tử . Lý luận như vậy thì nếu có 23 người mắt xanh thì sau 23 đêm tất cả đều tự tử vì luận ra mình cũng mắt xanh. nhưng mà như vậy thì cả 77 người còn lại đều biết mình mắt nâu và tự tử . Thế thì sau 24 ngày cả làng tự tử hết sạch
Chẳng biết phải ko ???