Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


xuanky1120

Đăng ký: 04-05-2012
Offline Đăng nhập: 01-01-2013 - 16:54
*****

Chủ đề của tôi gửi

Viết phương trình tiếp tuyến của $(C)$ biết tiếp tuyến cắt $Ox;Oy$...

08-06-2012 - 15:12

Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$ cho $ ( C ): {x}^{2}+{y}^{2}-2x+2y-3=0 $. Viết phương trình tiếp tuyến của $( C ) $ biết tiếp tuyến cắt $Ox;Oy$ lần lượt tại $A$ và $B$ sao cho ${S}_{\Delta OAB }=4$